Profil przedsiębiorstwa

  Wysokiej jakości folie i produkty z tworzyw sztucznych są naszą pasją

  Nazwa RENOLIT symbolizuje na całym świecie kompetencje techniczne, nowoczesne wzornictwo produktu i partnerski serwis: Nasze produkty uszlachetniają powierzchnie, uszczelniają, chronią, stabilizują i oferują wiele innych zalet. Jako działające na arenie międzynarodowej, niezależne przedsiębiorstwo rodzinne, niezawodny partner biznesowy i pracodawca, dążymy do zapewnienia długoterminowego sukcesu naszej firmy. Dzięki dekoracyjnym, wysokiej jakości i trwałym produktom z tworzyw sztucznych oferujemy naszym klientom wyraźną wartość dodaną i poprawiamy jakość życia wielu ludzi.  

  Wartości marki partnerstwo, innowacyjność, wysoka jakość, otwartość na świat, niezawodność

  Te pięć wartości marki stanowi podstawę Grupy RENOLIT. Określają one nasze aspiracje, kształtują naszą kulturę korporacyjną i każdego dnia stanowią zobowiązanie wobec naszych klientów. RENOLIT oznacza niezawodne partnerstwo – ponieważ w każdej z naszych wartości kryje się praktyczna korzyść dla naszych klientów.

  Wspólnie do sukcesu

  Partnersko do sukcesu: Traktujemy naszych klientów i partnerów z szacunkiem i darzymy ich zaufaniem. Opracowujemy zrównoważone produkty i usługi dla naszych klientów w sposób kompetentny i zgodny z ich potrzebami.

  Nowe impulsy

  Zawsze o jeden pomysł do przodu: W naszej otwartej kulturze innowacji wszyscy nasi pracownicy odgrywają aktywną rolę i wspólnie opracowują praktyczne i atrakcyjne innowacje na przyszłość.

  To coś

  Portfolio wysokiej jakości produktów spełniające najwyższe wymagania: produkty RENOLIT zawierają ponad 70 lat wiedzy eksperckiej – czystej jakości, z której korzystają Państwo i Państwa produkty. 

  Bezgraniczne możliwości

  Dookoła świata: Dzięki naszej międzynarodowej działalności w ponad 30 lokalizacjach na całym świecie, zatrudniając ponad 4700 pracowników, jesteśmy zawsze blisko naszych klientów.

  Niezawodność podstawą naszych działań

  Podstawa naszego udanego partnerstwa: Od ponad 70 lat poważnie i z zaangażowaniem podejmujemy działania, aby nasi klienci mogli polegać na produktach i usługach firmy RENOLIT.

  Download RENOLIT image brochures

  Learn more about us - discover the many facets of the RENOLIT product world!

  Wytyczne Nasza strategia grupy

  Nasza marka RENOLIT i zasada przewodnia „Rely on it” to zobowiązanie wobec naszych klientów, aby mogli polegać na produktach i usługach RENOLIT – zobowiązanie, z którym codziennie się mierzymy. 

  Regionalnie i międzynarodowo 

  Celem RENOLIT jest wzrost przedsiębiorstwa i zachowanie rentowności – poprzez innowacje, rozwój na rynku regionalnym, międzynarodową ekspansję oraz pozyskanie udziałów w rynku. Przy czym priorytetem jest zdobycie dynamicznych i rozwijających się rynków dla wysokiej klasy produktów RENOLIT oraz nawiązanie ścisłej współpracy na miejscu. Dlatego też wspieramy lokalne i globalne synergie naszymi strukturami sprzedaży na całym świecie. Dzięki naszej międzynarodowej działalności utrzymujemy ścisłą współpracę z naszymi klientami na całym świecie.

  Stabilność i zrównoważony rozwój

  Poważne podejście i zaangażowanie determinują nasze działania jako firmy rodzinnej i stanowią podstawę godnej zaufania współpracy opartej na partnerstwie. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę ludzi oraz środowiska naturalnego, działając przy tym w sposób zrównoważony. Wspieramy naszych pracowników w rozwijaniu ich mocnych stron. Wyrażamy uznanie dla ich osiągnięć.

  Pionierzy

  Nasze produkty znajdują zastosowanie w wymagających technicznie obszarach zastosowań, gdzie odgrywają w nich pionierską rolę w zakresie konstrukcji, funkcjonalności, technologii i innowacji. Produkty RENOLIT znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach – od przedmiotów codziennego użytku po najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. 

  Zarządzanie jakością Kontrolowana jakość od początku

  Rynek stawia stale nowe wymagania wobec jakości naszych produktów i usług. Dlatego też stale optymalizujemy nasze procesy i współpracę z naszymi klientami i partnerami. W przypadku RENOLIT jakość rozciąga się od pomysłu na produkt do utylizacji produktu. System zarządzania jakością firmy RENOLIT, certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2015, gwarantuje zgodność z najsurowszymi kryteriami kontroli surowców, procesu i kontroli końcowej oraz zapewnia niezmiennie wysoką jakość produkcji seryjnej. 

  Partnerzy w zakresie dostaw

  Oczekujemy, że nasi partnerzy w zakresie dostaw zaakceptują cele jakościowe firmy RENOLIT w celu zapewnienia standardów jakości firmy RENOLIT. Dlatego też w ścisłej współpracy angażujemy naszych partnerów w proces rozwoju i planowania jakości w odpowiednim czasie, aby zapewnić bezbłędną produkcję i niezawodne dostawy zapewniając bezpieczeństwo procesów.

  Kontrola towarów

  Regularnie sprawdzamy jakość naszych produktów. Na przykład, poprzez dopasowanie do próbek wzorcowych, stale zapewniamy wysoką jakość koloru, połysku powierzchni, tłoczenia i wymiarów. Po dokładnym, wielokrotnym zbadaniu, wykorzystującym różnego rodzaju procesy i zatwierdzenia, folia po wyprodukowaniu jest konfekcjonowana, pakowana i wysyłana zgodnie z indywidualnym życzeniem klienta.

  Zarządzanie energią Dużo uwagi poświęcamy niskiej konsumpcji

  Kładziemy duży nacisk na usprawnianie procesów i obniżanie kosztów energii. Wszystkie lokalizacje RENOLIT w Niemczech i za granicą posiadają certyfikat ISO. Regularnie wymieniamy informacje na temat aktualnych problemów energetycznych i uwrażliwiamy naszych pracowników na wdrażanie zarządzania energią jako stałej części codziennej działalności oraz na ciągłe doskonalenie procesów.

  Polityka środowiskowa Aktywne zaangażowanie

  Przywiązujemy dużą wagę do ciągłej poprawy ochrony środowiska w firmie RENOLIT. W niektórych obszarach uzupełniamy wymogi prawne dobrowolnymi usługami o szerokim zakresie. Tam, gdzie to możliwe, redukujemy zużycie surowców i energii, optymalizujemy cały cykl życia produktu i sprawdzamy wpływ nowych produktów i procesów na środowisko już w fazie planowania. W tym zakresie utrzymujemy otwarty dialog z naszymi partnerami biznesowymi i organami władzy. Wdrażamy środki ostrożności w celu zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne i regularnie dokonujemy przeglądu naszych świadomych ekologicznie działań w oparciu o wewnętrzny system zarządzania środowiskowego. Zakres odpowiedzialności i obowiązki są regulowane i przekazywane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. 

  Polityka energetyczna Polityka energetyczna na wszystkich poziomach

  Świadome wykorzystanie energii jest integralną częścią naszej codziennej działalności. W ten sposób dążymy do osiągnięcia celu, jakim jest efektywne wdrażanie działań optymalizujących zużycie energii we wszystkich lokalizacjach. RENOLIT uczestniczy w projektach mających na celu ochronę ograniczonych zasobów. Unikamy również strat energii i redukujemy koszty poprzez optymalizację procesów. 

  Wytyczne dotyczące polityki energetycznej na poziomie zakładu

  Zakład:

  • analizuje niezbędne zapotrzebowanie energetyczne dla procesów produkcyjnych i obszarów pokrewnych
  • wdraża rozsądne działania w oparciu o analizy w celu zmniejszenia zużycia energii
  • szuka nowych sposobów w zakresie przetwarzania energii i recyklingu energii oraz rozsądnie wykorzystuje alternatywne technologie
  • wprowadza w poszczególnych przypadkach certyfikowany system zarządzania (np. DIN EN ISO 50001)

  Nasze cele w zakresie polityki energetycznej

  Za realizację polityki energetycznej RENOLIT odpowiadają zakłady, koordynowane przez dział Corporate Engineering, wspierane przez system zarządzania energią (EMS) stosowany we wszystkich zakładach. Zgodnie z zasadą „uczymy się od najlepszych” szczegółowo badamy procesy, eliminujemy słabe punkty i walczymy o dodatkowe potencjalne oszczędności.

  Rozwiązania oparte na najlepszych praktykach są wdrażane w całym przedsiębiorstwie przez dział Corporate Engineering, a zakłady wdrażają odpowiednie środki indywidualne. W latach 2010-2013 uzyskaliśmy oszczędności na poziomie 16 procent w zakresie specjalnego zużycia energii. Na podstawie prognozowanych warunków ramowych, zarząd RENOLIT SE postawił sobie za cel zmniejszenie specjalnego zużycia energii w Grupie RENOLIT o kolejne 10% do końca 2020 roku. Aby osiągnąć ten cel, przeznaczamy do 8 procent rocznych środków przeznaczonych na inwestycje na działania mające na celu oszczędność energii.

  Do 8 % rocznych inwestycji związanych jest z działaniami na rzecz oszczędności energii

  Historia Patrzymy w przyszłość – od małej firmy do globalnego gracza

  Firma RENOLIT została założona 4 maja 1946 roku w Worms. „RENOLIT-Werke-Gesellschaft mit beschränkter Haftung” produkowała arkusze PVC, zatrudniając wówczas siedmiu pracowników. Własna zdolność finansowa firmy umożliwiła inwestycje, takie jak pierwszy kalander do ciągłej produkcji w 1950 roku. RENOLIT wcześnie otworzył działalność za granicą, otwierając zakłady w Holandii i fabrykę w Hiszpanii. Dzięki własnej produkcji i inwestycjom oraz konsekwentnym badaniom i rozwojowi RENOLIT cieszy się dziś na całym świecie znakomitą reputacją specjalisty w dziedzinie najwyższej jakości folii i innych produktów z tworzyw sztucznych.

  Dalekowzroczna inteligencja, odwaga do podejmowania ryzyka biznesowego, ogromna operatywność, zdrowe zarządzanie finansami, dogłębna wiedza

  Osoby współcześnie żyjące o Jakobie Müllerze, założycielu firmy RENOLIT.

  Początki firmy w Worms

  Po założeniu firmy RENOLIT Werke GmbH w Worms w 1946 r., w 1950 r. zbudowano pierwszy kalander do przemysłowej produkcji folii tapicerskich i folii do produkcji materiałów biurowych i podłóg. Wraz z przejęciem firmy Paul Kiefel GmbH z Freilassing zintegrowano inżynierię i produkcję maszyn i urządzeń dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych. W 1956 r. odbyło się wbicie łopaty pod budowę dzisiejszej głównej fabryki w Worms (przeprowadzka w 1958 r.). 

  Produkcja w toku

  Wkrótce potem spółka RENOLIT Hispania została założona w Estelli w Hiszpanii jako pierwsza zagraniczna spółka zależna. W 1963 r. rozpoczęto produkcję folii do oklein meblowych w Europie. W 1977 r. rozpoczęła się produkcja folii samoprzylepnych, a w 1981 r. produkcja folii do profili okiennych. W 1988 r. uruchomiona została produkcja folii 3D do mebli.

  Przez Atlantyk

  W wyniku przejęcia SOLVAY trudniącej się produkcją folii CAST-PP w La Porte w 1998 roku powstał pierwszy zakład produkcyjny w USA. W czerwcu 1998 r. wydzielono część operacyjną RENOLIT i kontynuowano działalność operacyjną pod nazwą „RENOLIT-Werke GmbH”. Z dniem 1 stycznia 2003 r. spółka została przekształcona w spółkę akcyjną. W 1999 r. dział produkcji folii „Pegulan” z siedzibą we Frankenthal został przejęty przez Tarkett Sommer.

  Chiny, Hiszpania i Europa Wschodnia

  W 2003 r. RENOLIT-Werke GmbH została przekształcona w trzy niezależne przedsiębiorstwa: RENOLIT AG, RKW AG i Kiefel GmbH. Spółką holdingową była JM Holding GmbH & Co. KGaA. Po przejęciu w 2006 r. działu produkcji folii SOLVAY Industrial Foils Business firmy SOLVAY S.A., w tym samym roku przejęto firmę produkującą folię w Chinach. W 2008 r. oficjalnie uruchomiono RENOLIT Hispania, S.A. W latach 2008/2009 nastąpiły kolejne przyłączenia spółek handlowych w Moskwie w Rosji, na Ukrainie, Białorusi i w Kazachstanie.

  Włochy i Stambuł

  W 2010 roku RENOLIT przejmuje włoskiego producenta folii Eurogloss. W 2011 r. RENOLIT został przekształcony w spółkę europejską (SE). W tym samym roku powstaje spółka handlowa RENOLIT Istanbul. W 2012 roku zostanie przejęty „Medical Film Division” chińskiej firmy AUSTAR PMC

  Duże projekty na świecie

  W maju 2018 roku nastąpiło uroczyste otwarcie RENOLIT Chile SpA w Chile. Inwestycja w wysokości 8,5 mln euro otwiera nowe rynki w całej Ameryce Południowej. W zakładzie La Porte/USA, RENOLIT zainwestował w sumie 20,2 mln euro, aby sprostać wysokiemu popytowi na rynku amerykańskim. Kolejnym kamieniem milowym jest nowa instalacja PET w zakładzie w Monachium z inwestycją w wysokości 12 milionów euro. Laminaty lakierowane na bazie PET otwierają nowe perspektywy w projektowaniu frontów meblowych. Kolejna inwestycja w wysokości 7,5 mln euro w lokalizacji w Thansau. Nowa linia ekstruzyjna BS10, mająca na celu zwiększenie wydajności RENOLIT MEDICAL, została uruchomiona w kwietniu 2019 roku.

  W ramach przekształcenia struktury własnościowej w 2019 roku członkowie rodzin Fischer i Lang nabyli 100% udziałów w JM Holding i tym samym w RENOLIT SE. Jednocześnie spółka RKW SE została wydzielona i stała się własnością rodzin Müller i de Alvear.