Profil przedsiębiorstwa

  Wysokiej jakości folie i produkty z tworzyw sztucznych są naszą pasją

  Nazwa RENOLIT symbolizuje na całym świecie kompetencje techniczne, nowoczesne wzornictwo produktu i partnerski serwis: Nasze produkty uszlachetniają powierzchnie, uszczelniają, chronią, stabilizują i oferują wiele innych zalet. Jako działające na arenie międzynarodowej, niezależne przedsiębiorstwo rodzinne, niezawodny partner biznesowy i pracodawca, dążymy do zapewnienia długoterminowego sukcesu naszej firmy. Dzięki dekoracyjnym, wysokiej jakości i trwałym produktom z tworzyw sztucznych oferujemy naszym klientom wyraźną wartość dodaną i poprawiamy jakość życia wielu ludzi.  

  Wartości marki

  partnerstwo, innowacyjność, wysoka jakość, otwartość na świat, niezawodność

  Te pięć wartości marki stanowi podstawę Grupy RENOLIT. Określają one nasze aspiracje, kształtują naszą kulturę korporacyjną i każdego dnia stanowią zobowiązanie wobec naszych klientów. RENOLIT oznacza niezawodne partnerstwo – ponieważ w każdej z naszych wartości kryje się praktyczna korzyść dla naszych klientów.

  Wspólnie do sukcesu

  Partnersko do sukcesu: Traktujemy naszych klientów i partnerów z szacunkiem i darzymy ich zaufaniem. Opracowujemy zrównoważone produkty i usługi dla naszych klientów w sposób kompetentny i zgodny z ich potrzebami.

  Nowe impulsy

  Zawsze o jeden pomysł do przodu: W naszej otwartej kulturze innowacji wszyscy nasi pracownicy odgrywają aktywną rolę i wspólnie opracowują praktyczne i atrakcyjne innowacje na przyszłość.

  To coś

  Portfolio wysokiej jakości produktów spełniające najwyższe wymagania: produkty RENOLIT zawierają ponad 70 lat wiedzy eksperckiej – czystej jakości, z której korzystają Państwo i Państwa produkty. 

  Bezgraniczne możliwości

  Dookoła świata: Dzięki naszej międzynarodowej działalności w ponad 30 lokalizacjach na całym świecie, zatrudniając ponad 4700 pracowników, jesteśmy zawsze blisko naszych klientów.

  Niezawodność podstawą naszych działań

  Podstawa naszego udanego partnerstwa: Od ponad 70 lat poważnie i z zaangażowaniem podejmujemy działania, aby nasi klienci mogli polegać na produktach i usługach firmy RENOLIT.

  Image Brochures in further languages

  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Zarządzanie jakością

  Kontrolowana jakość od początku

  Rynek stawia stale nowe wymagania wobec jakości naszych produktów i usług. Dlatego też stale optymalizujemy nasze procesy i współpracę z naszymi klientami i partnerami. W przypadku RENOLIT jakość rozciąga się od pomysłu na produkt do utylizacji produktu. System zarządzania jakością firmy RENOLIT, certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2015, gwarantuje zgodność z najsurowszymi kryteriami kontroli surowców, procesu i kontroli końcowej oraz zapewnia niezmiennie wysoką jakość produkcji seryjnej. 

  Partnerzy w zakresie dostaw

  Oczekujemy, że nasi partnerzy w zakresie dostaw zaakceptują cele jakościowe firmy RENOLIT w celu zapewnienia standardów jakości firmy RENOLIT. Dlatego też w ścisłej współpracy angażujemy naszych partnerów w proces rozwoju i planowania jakości w odpowiednim czasie, aby zapewnić bezbłędną produkcję i niezawodne dostawy zapewniając bezpieczeństwo procesów.

  Kontrola towarów

  Regularnie sprawdzamy jakość naszych produktów. Na przykład, poprzez dopasowanie do próbek wzorcowych, stale zapewniamy wysoką jakość koloru, połysku powierzchni, tłoczenia i wymiarów. Po dokładnym, wielokrotnym zbadaniu, wykorzystującym różnego rodzaju procesy i zatwierdzenia, folia po wyprodukowaniu jest konfekcjonowana, pakowana i wysyłana zgodnie z indywidualnym życzeniem klienta.

  Zarządzanie energią

  Dużo uwagi poświęcamy niskiej konsumpcji

  Kładziemy duży nacisk na usprawnianie procesów i obniżanie kosztów energii. Wszystkie lokalizacje RENOLIT w Niemczech i za granicą posiadają certyfikat ISO. Regularnie wymieniamy informacje na temat aktualnych problemów energetycznych i uwrażliwiamy naszych pracowników na wdrażanie zarządzania energią jako stałej części codziennej działalności oraz na ciągłe doskonalenie procesów.

  Polityka środowiskowa

  Aktywne zaangażowanie

  Przywiązujemy dużą wagę do ciągłej poprawy ochrony środowiska w firmie RENOLIT. W niektórych obszarach uzupełniamy wymogi prawne dobrowolnymi usługami o szerokim zakresie. Tam, gdzie to możliwe, redukujemy zużycie surowców i energii, optymalizujemy cały cykl życia produktu i sprawdzamy wpływ nowych produktów i procesów na środowisko już w fazie planowania. W tym zakresie utrzymujemy otwarty dialog z naszymi partnerami biznesowymi i organami władzy. Wdrażamy środki ostrożności w celu zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne i regularnie dokonujemy przeglądu naszych świadomych ekologicznie działań w oparciu o wewnętrzny system zarządzania środowiskowego. Zakres odpowiedzialności i obowiązki są regulowane i przekazywane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. 

  Polityka energetyczna

  Polityka energetyczna na wszystkich poziomach

  Świadome wykorzystanie energii jest integralną częścią naszej codziennej działalności. W ten sposób dążymy do osiągnięcia celu, jakim jest efektywne wdrażanie działań optymalizujących zużycie energii we wszystkich lokalizacjach. RENOLIT uczestniczy w projektach mających na celu ochronę ograniczonych zasobów. Unikamy również strat energii i redukujemy koszty poprzez optymalizację procesów. 

  Wytyczne dotyczące polityki energetycznej na poziomie zakładu

  Zakład:

  • analizuje niezbędne zapotrzebowanie energetyczne dla procesów produkcyjnych i obszarów pokrewnych
  • wdraża rozsądne działania w oparciu o analizy w celu zmniejszenia zużycia energii
  • szuka nowych sposobów w zakresie przetwarzania energii i recyklingu energii oraz rozsądnie wykorzystuje alternatywne technologie
  • wprowadza w poszczególnych przypadkach certyfikowany system zarządzania (np. DIN EN ISO 50001)

  Nasze cele w zakresie polityki energetycznej

  Za realizację polityki energetycznej RENOLIT odpowiadają zakłady, koordynowane przez dział Corporate Engineering, wspierane przez system zarządzania energią (EMS) stosowany we wszystkich zakładach. Zgodnie z zasadą „uczymy się od najlepszych” szczegółowo badamy procesy, eliminujemy słabe punkty i walczymy o dodatkowe potencjalne oszczędności.

  Rozwiązania oparte na najlepszych praktykach są wdrażane w całym przedsiębiorstwie przez dział Corporate Engineering, a zakłady wdrażają odpowiednie środki indywidualne. W latach 2010-2013 uzyskaliśmy oszczędności na poziomie 16 procent w zakresie specjalnego zużycia energii. Na podstawie prognozowanych warunków ramowych, zarząd RENOLIT SE postawił sobie za cel zmniejszenie specjalnego zużycia energii w Grupie RENOLIT o kolejne 10% do końca 2020 roku. Aby osiągnąć ten cel, przeznaczamy do 8 procent rocznych środków przeznaczonych na inwestycje na działania mające na celu oszczędność energii.

  Do 8 % rocznych inwestycji związanych jest z działaniami na rzecz oszczędności energii