Kies uw taal
Profiel van de onderneming

  Hoogwaardige kunststoffolies en -producten zijn onze passie

  De naam RENOLIT staat wereldwijd voor technische competentie, moderne producten en service op basis van partnerschap: Met onze producten worden oppervlakken veredeld, afgedicht, beschermd of gestabiliseerd. Ze bieden bovendien veel andere voordelen. Als internationaal opererend zelfstandig familiebedrijf, betrouwbare zakenpartner en werkgever willen we het succes van ons bedrijf ook op de lange termijn waarborgen. Met onze decoratieve, hoogwaardige en duurzame kunststofproducten creëren we meerwaarde voor onze klanten en verbeteren we de kwaliteit van het leven van veel mensen.  

  Kernwaarden Partnerschap, innovatie, hoogwaardige producten, internationale oriëntatie, betrouwbaarheid

  Deze vijf kernwaarden vormen het fundament voor de RENOLIT-groep. Ze definiëren onze missie en bedrijfscultuur en de belofte aan onze klanten, elke dag opnieuw. RENOLIT staat voor partnerschap waarop je kunt bouwen, want elk van onze kernwaarden heeft praktisch nut voor onze klanten.

  Samen boeken we succes

  Partnerschap voor succes: Wij treden onze klanten en partners met respect en vertrouwen tegemoet. Wij zijn bedreven in het ontwikkelen van duurzame producten en diensten die voldoen aan de wensen van onze klanten.

  Nieuwe impulsen

  Altijd een idee verder: Binnen onze open en innovatieve bedrijfscultuur krijgen alle medewerkers de ruimte om zich gezamenlijk actief in te zetten voor de ontwikkeling van praktische en aantrekkelijke innovaties voor de toekomst.

  Bijzonder

  Een hoogwaardig productportfolio dat voldoet aan de hoogste eisen: De producten van RENOLIT komen voort uit ruim 70 jaar knowhow – pure kwaliteit waar u en uw producten weer van profiteren. 

  Grenzeloze mogelijkheden

  Wereldwijd: Dankzij onze internationale opzet met ruim 4.700 medewerkers in meer dan 30 vestigingen verspreid over de wereld zijn we altijd in de buurt van de klant.

  Gebaseerd op vertrouwen

  De basis voor onze geslaagde partnerschappen: Wij gaan al ruim 70 serieus en betrouwbaar te werk, dus onze klanten kunnen vertrouwen op de producten en diensten van RENOLIT.

  Download RENOLIT image brochures

  Learn more about us - discover the many facets of the RENOLIT product world!

  Richtsnoeren Onze groepsstrategie

  Met ons merk RENOLIT en het motto “Rely on it.” beloven we onze klanten dat ze kunnen vertrouwen op de producten en diensten van RENOLIT – een belofte waaraan we ons dag in dag uit aan committeren. 

  Regionaal en internationaal   

  RENOLIT mikt op groei en winstgevendheid – via innovaties, regionale uitbreiding, internationale expansie en het verwerven van marktaandelen. Het aanboren van dynamische groeimarkten voor de hoogwaardige producten van RENOLIT en nauwe samenwerking ter plaatse komen daarbij op de eerste plaats. Wij stimuleren dan ook het streven naar lokale en mondiale synergie met onze wereldwijde salesstructuren. Via onze internationale organisatie onderhouden we wereldwijd nauwe samenwerkingsverbanden met onze klanten.

  Solide en duurzaam

  Serieus commitment bepaalt ons handelen als familiebedrijf en vormt de basis voor samenwerking als partners op basis van vertrouwen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid en bescherming van mens en milieu en gaan duurzaam te werk. Wij ondersteunen onze medewerkers bij het ontwikkelen van hun sterke punten. Wij laten blijken dat we waarderen wat ze bereiken.

  Pioniers

  Met onze producten opereren we op het terrein van hoogwaardige technische toepassingen en vervullen we een voortrekkersrol qua design, functie, technologie en innovatie. De producten van RENOLIT worden in allerlei situaties toegepast – van alledaagse gebruiksvoorwerpen tot de nieuwste ontwikkelingen in de wetenschap en techniek. 

  Kwaliteitsmanagement Kwaliteitscontroles van meet af aan

  De markt stelt steeds weer nieuwe eisen aan de kwaliteit van onze producten en diensten. We optimaliseren onze processen en de samenwerking met onze klanten en partners dan ook voortdurend. Bij RENOLIT staat kwaliteit altijd voorop, van de conceptfase tot aan de afvoer van producten. Via het conform DIN EN ISO 9001:2015 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van RENOLIT waarborgen we de naleving van de strengste controlecriteria bij de ontvangst van grondstoffen tot en met de proces- en eindcontroles waardoor we een stabiel hoog kwaliteitsniveau bij de serieproductie kunnen handhaven. 

  Toeleveranciers

  Van onze toeleveranciers verwachten we dat ze zich de kwaliteitsdoelen van RENOLIT eigen maken en de kwaliteitsnormen van RENOLIT helpen waarborgen. Wij betrekken onze partners daarom in nauw overleg vroegtijdig bij het ontwikkelings- en kwaliteitsplanproces zodat de productie en levering zo optimaal mogelijk verlopen.

  Productcontrole

  Wij controleren de kwaliteit van onze producten regelmatig. Zo waarborgen we de kleur, glans, structuur en afmetingen bijvoorbeeld door ze voortdurend te controleren aan de hand van ijkmodellen. Na grondige controles via diverse procedures en goedkeuring wordt de folie na de productie voor de individuele klant op maat gemaakt, verpakt en verzonden.

  Energiemanagement Focus op laag verbruik

  Efficiënte processen en laag energieverbruik staan bij ons hoog in het vaandel. Alle RENOLIT-vestigingen in Duitsland en daarbuiten zijn ISO-gecertificeerd. We stellen ons voortdurend op de hoogte van actuele energiethema's en maken onze medewerkers ervan bewust dat energiemanagement een integraal onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden om de processen voortdurend te kunnen verbeteren.

  ISO-certificering als waarborg voor een constant hoge kwaliteit

  Milieubeleid Actieve betrokkenheid

  Bij RENOLIT willen we vooruitgang blijven boeken met de bescherming van het milieu. De wettelijke eisen vullen we op een paar terreinen aan met vrijwillige normen die verder gaan dan de wet. Waar mogelijk verlagen we het grondstof- en energieverbruik, optimaliseren we de complete levenscyclus van het product en controleren we nieuwe producten en procedures al in de planfase op hun effecten voor het milieu. In dit verband onderhouden wij een open dialoog met onze zakelijke partners en de autoriteiten. We implementeren voorzorgsmaatregelen om de effecten voor het milieu te minimaliseren en controleren ons milieubewuste handelen regelmatig met behulp van een intern milieumanagementsysteem. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en zowel intern als extern gecommuniceerd. 

  Energiebeleid Energiebeleid op alle niveaus

  Bij ons spreekt het vanzelf dat er bij de dagelijkse werkzaamheden bewust wordt omgesprongen met energie. Al onze vestigingen hebben de opdracht efficiënt gebruik te maken van maatregelen om het energieverbruik te optimaliseren. RENOLIT is actief betrokken bij projecten om schaarse hulpbronnen zoveel mogelijk te ontzien. Ook voorkomen we dat er energie verloren gaat en verlagen we onze kosten door de processen te optimaliseren. 

  Richtsnoeren voor energiebeleid op fabrieksniveau

  De fabriek:

  • analyseert de energiebehoefte voor de productieprocessen en aanpalende activiteiten
  • treft zinvolle maatregelen om het verbruik terug te dringen
  • slaat nieuwe wegen in bij de energietransitie en -terugwinning en implementeert zinvolle alternatieve technologieën
  • voert eventueel een gecertificeerd managementsysteem in (bijv. DIN EN ISO 50001)

  Onze doelstelling van energiebeleid

  De fabrieken zijn verantwoordelijk voor de implementatie van het RENOLIT-energiebeleid. Het wordt gecoördineerd door de afdeling Corporate Engineering en begeleid door het wereldwijd ingevoerde Energie-Management-System (EMS). Daarbij willen we leren van de beste voorbeelden en onderzoeken we processen gedetailleerd, pakken we zwakke plekken aan en blijven we actief op zoek naar meer besparingsmogelijkheden.

  Best Practice-oplossingen worden ondernemingsbreed uitgerold door de afdeling Corporate Engineering, terwijl de fabrieken de bijbehorende afzonderlijke maatregelen implementeren. Op die manier hebben we tussen 2010 en 2013 een energiebesparing van 16 procent op het specifieke energieverbruik gerealiseerd. Op basis van de geprognosticeerde randvoorwaarden heeft de directie van RENOLIT SE zich ten doel gesteld dat het specifieke energieverbruik binnen de RENOLIT-groep vóór eind 2020 met nog eens 10 procent gedaald moet zijn. Om dat te bereiken stellen we tot 8 procent van de jaarlijkse investeringen ter beschikking voor energiebesparende maatregelen.

  Tot 8% van de jaarlijkse investeringen gaat naar energiebesparende maatregelen

  Voorgeschiedenis Focus op morgen – van klein bedrijfje naar global player

  RENOLIT werd op 4 mei 1946 opgericht in Worms. De “RENOLIT-Werke-Gesellschaft mit beschränkter Haftung” telde destijds zeven werknemers en produceerde PVC-platen. Met eigen financiële middelen kon er geïnvesteerd worden, bijvoorbeeld in 1950 in een pers voor continuproductie. RENOLIT zette al spoedig de stap naar het buitenland in de vorm van activiteiten in Nederland en een fabriek in Spanje. Dankzij de eigen productie, participaties en consequente inzet op onderzoek en ontwikkeling geniet RENOLIT vandaag de dag wereldwijd een uitstekende reputatie als specialist in eersteklas kunststoffolies en andere kunststofproducten.

  Intelligent met een brede visie, ondernemer die risico's durft te nemen, enorme werklust, verstand van geld, grote kennisWeitblickende Intelligenz, Mut zum unternehmerischen Risiko, enorme Tüchtigkeit, solides Finanzgebaren, profunde Kenntnisse.

  Tijdgenoten over Jakob Müller oprichter van RENOLIT

  Eerste spade in de grond van Worms

  Na de oprichting van de RENOLIT Werke GmbH in Worms in 1946 werd in 1950 de eerste kalanderinstallatie voor de industriële vervaardiging van bekledingsfolie en folie voor kantoorbenodigdheden en vloeren in gebruik genomen. Met de overname van Paul Kiefel GmbH in Freilassing werden engineering en de bouw van machines en installaties voor de kunststofverwerkende industrie ingelijfd. In 1956 ging de eerste spade in de grond voor de huidige hoofdfabriek in Worms. Deze kon in 1958 in gebruik genomen worden. 

  De productie komt op gang

  Als snel volgde de oprichting van RENOLIT Hispania als eerste buitenlandse dochter in Estella, Spanje. In 1963 ging de productie van folie voor meubilair van start in Europa. In 1977 werd begonnen met de productie van zelfklevende folie, in 1981 gevolgd door folie voor raamprofielen. De productie van 3D-meubelfolie startte in 1988.

  De grote oversteek

  Met de overname van SOLVAY voor de productie van CAST-PP-folie in La Porte in 1998 werd de eerste productiefaciliteit in de VS toegevoegd. In juni 1998 werd het operationele onderdeel van RENOLIT afgestoten en voortgezet onder de naam “RENOLIT-Werke GmbH”. Op 1 januari 2003 volgde de omzetting in een AG. Pegulan, de folietak van Tarkett Sommer in Frankenthal, werd in 1999 overgenomen.

  China, Spanje en Oost-Europa

  In 2003 werd RENOLIT-Werke GmbH opgesplitst in drie zelfstandige ondernemingen: RENOLIT AG, RKW AG en Kiefel GmbH. JM Holding GmbH & Co. KGaA. fungeerde als holding. Spoedig na de overname van SOLVAY Industrial Foils Business van SOLVAY S.A in 2006 werd ook een folieproducent in China overgenomen. In 2008 ging RENOLIT Hispania, S.A. officieel van start. In 2008/2009 volgden nog meer overnames van commerciële bedrijven in Moskou, Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en Kazachstan.

  Italië en Istanbul

  In 2010 neemt RENOLIT de Italiaanse folieproducent Eurogloss over. In 2011 wordt RENOLIT omgezet in een Europese Vennootschap (SE). In hetzelfde jaar wordt ook RENOLIT Istanbul voor de verkoop opgericht. In 2012 vindt de overname plaats van de “Medical Film Division” van AUSTAR PMC in China.

  Wereldwijde superprojecten

  In mei 2018 viel het startschot voor RENOLIT Chile SpA in Chili. Met de investering van 8,5 miljoen euro worden nieuwe markten ontsloten in heel Zuid-Amerika. RENOLIT heeft in totaal 20,2 miljoen euro geïnvesteerd in La Porte/USA om te kunnen voldoen aan de hoge vraag op de Amerikaanse markt. Een andere mijlpaal is de nieuwe PET-installatie in München waarmee 12 miljoen euro gemoeid is. Laklaminaten op basis van PET openen nieuwe perspectieven voor de vormgeving van meubelfrontjes. Ook wordt er 7,5 miljoen euro geïnvesteerd in de vestiging Thansau. De nieuwe extrusielijn BS10 werd in april 2019 in gebruik genomen om de capaciteit van RENOLIT MEDICAL uit te breiden.

  In het kader van de nieuwe eigendomsstructuur hebben de families Fischer en Lang in 2019 100% van de aandelen in de JM Holding en daarmee in RENOLIT SE verworven. Daarbij is RKW SE afgestoten en overgedragen aan de families Müller en de Alvear.