Profiel van de onderneming

  Hoogwaardige kunststoffolies en -producten zijn onze passie

  De naam RENOLIT staat wereldwijd voor technische competentie, moderne producten en service op basis van partnerschap: Met onze producten worden oppervlakken veredeld, afgedicht, beschermd of gestabiliseerd. Ze bieden bovendien veel andere voordelen. Als internationaal opererend zelfstandig familiebedrijf, betrouwbare zakenpartner en werkgever willen we het succes van ons bedrijf ook op de lange termijn waarborgen. Met onze decoratieve, hoogwaardige en duurzame kunststofproducten creëren we meerwaarde voor onze klanten en verbeteren we de kwaliteit van het leven van veel mensen.  

  Kernwaarden

  Partnerschap, innovatie, hoogwaardige producten, internationale oriëntatie, betrouwbaarheid

  Deze vijf kernwaarden vormen het fundament voor de RENOLIT-groep. Ze definiëren onze missie en bedrijfscultuur en de belofte aan onze klanten, elke dag opnieuw. RENOLIT staat voor partnerschap waarop je kunt bouwen, want elk van onze kernwaarden heeft praktisch nut voor onze klanten.

  Samen boeken we succes

  Partnerschap voor succes: Wij treden onze klanten en partners met respect en vertrouwen tegemoet. Wij zijn bedreven in het ontwikkelen van duurzame producten en diensten die voldoen aan de wensen van onze klanten.

  Nieuwe impulsen

  Altijd een idee verder: Binnen onze open en innovatieve bedrijfscultuur krijgen alle medewerkers de ruimte om zich gezamenlijk actief in te zetten voor de ontwikkeling van praktische en aantrekkelijke innovaties voor de toekomst.

  Bijzonder

  Een hoogwaardig productportfolio dat voldoet aan de hoogste eisen: De producten van RENOLIT komen voort uit ruim 70 jaar knowhow – pure kwaliteit waar u en uw producten weer van profiteren. 

  Grenzeloze mogelijkheden

  Wereldwijd: Dankzij onze internationale opzet met ruim 4.700 medewerkers in meer dan 30 vestigingen verspreid over de wereld zijn we altijd in de buurt van de klant.

  Gebaseerd op vertrouwen

  De basis voor onze geslaagde partnerschappen: Wij gaan al ruim 70 serieus en betrouwbaar te werk, dus onze klanten kunnen vertrouwen op de producten en diensten van RENOLIT.

  Image Brochures in further languages

  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Kwaliteitsmanagement

  Kwaliteitscontroles van meet af aan

  De markt stelt steeds weer nieuwe eisen aan de kwaliteit van onze producten en diensten. We optimaliseren onze processen en de samenwerking met onze klanten en partners dan ook voortdurend. Bij RENOLIT staat kwaliteit altijd voorop, van de conceptfase tot aan de afvoer van producten. Via het conform DIN EN ISO 9001:2015 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van RENOLIT waarborgen we de naleving van de strengste controlecriteria bij de ontvangst van grondstoffen tot en met de proces- en eindcontroles waardoor we een stabiel hoog kwaliteitsniveau bij de serieproductie kunnen handhaven. 

  Toeleveranciers

  Van onze toeleveranciers verwachten we dat ze zich de kwaliteitsdoelen van RENOLIT eigen maken en de kwaliteitsnormen van RENOLIT helpen waarborgen. Wij betrekken onze partners daarom in nauw overleg vroegtijdig bij het ontwikkelings- en kwaliteitsplanproces zodat de productie en levering zo optimaal mogelijk verlopen.

  Productcontrole

  Wij controleren de kwaliteit van onze producten regelmatig. Zo waarborgen we de kleur, glans, structuur en afmetingen bijvoorbeeld door ze voortdurend te controleren aan de hand van ijkmodellen. Na grondige controles via diverse procedures en goedkeuring wordt de folie na de productie voor de individuele klant op maat gemaakt, verpakt en verzonden.

  Energiemanagement

  Focus op laag verbruik

  Efficiënte processen en laag energieverbruik staan bij ons hoog in het vaandel. Alle RENOLIT-vestigingen in Duitsland en daarbuiten zijn ISO-gecertificeerd. We stellen ons voortdurend op de hoogte van actuele energiethema's en maken onze medewerkers ervan bewust dat energiemanagement een integraal onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden om de processen voortdurend te kunnen verbeteren.

  ISO-certificering als waarborg voor een constant hoge kwaliteit

  Milieubeleid

  Actieve betrokkenheid

  Bij RENOLIT willen we vooruitgang blijven boeken met de bescherming van het milieu. De wettelijke eisen vullen we op een paar terreinen aan met vrijwillige normen die verder gaan dan de wet. Waar mogelijk verlagen we het grondstof- en energieverbruik, optimaliseren we de complete levenscyclus van het product en controleren we nieuwe producten en procedures al in de planfase op hun effecten voor het milieu. In dit verband onderhouden wij een open dialoog met onze zakelijke partners en de autoriteiten. We implementeren voorzorgsmaatregelen om de effecten voor het milieu te minimaliseren en controleren ons milieubewuste handelen regelmatig met behulp van een intern milieumanagementsysteem. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en zowel intern als extern gecommuniceerd. 

  Energiebeleid

  Energiebeleid op alle niveaus

  Bij ons spreekt het vanzelf dat er bij de dagelijkse werkzaamheden bewust wordt omgesprongen met energie. Al onze vestigingen hebben de opdracht efficiënt gebruik te maken van maatregelen om het energieverbruik te optimaliseren. RENOLIT is actief betrokken bij projecten om schaarse hulpbronnen zoveel mogelijk te ontzien. Ook voorkomen we dat er energie verloren gaat en verlagen we onze kosten door de processen te optimaliseren. 

  Richtsnoeren voor energiebeleid op fabrieksniveau

  De fabriek:

  • analyseert de energiebehoefte voor de productieprocessen en aanpalende activiteiten
  • treft zinvolle maatregelen om het verbruik terug te dringen
  • slaat nieuwe wegen in bij de energietransitie en -terugwinning en implementeert zinvolle alternatieve technologieën
  • voert eventueel een gecertificeerd managementsysteem in (bijv. DIN EN ISO 50001)

  Onze doelstelling van energiebeleid

  De fabrieken zijn verantwoordelijk voor de implementatie van het RENOLIT-energiebeleid. Het wordt gecoördineerd door de afdeling Corporate Engineering en begeleid door het wereldwijd ingevoerde Energie-Management-System (EMS). Daarbij willen we leren van de beste voorbeelden en onderzoeken we processen gedetailleerd, pakken we zwakke plekken aan en blijven we actief op zoek naar meer besparingsmogelijkheden.

  Best Practice-oplossingen worden ondernemingsbreed uitgerold door de afdeling Corporate Engineering, terwijl de fabrieken de bijbehorende afzonderlijke maatregelen implementeren. Op die manier hebben we tussen 2010 en 2013 een energiebesparing van 16 procent op het specifieke energieverbruik gerealiseerd. Op basis van de geprognosticeerde randvoorwaarden heeft de directie van RENOLIT SE zich ten doel gesteld dat het specifieke energieverbruik binnen de RENOLIT-groep vóór eind 2020 met nog eens 10 procent gedaald moet zijn. Om dat te bereiken stellen we tot 8 procent van de jaarlijkse investeringen ter beschikking voor energiebesparende maatregelen.

  Tot 8% van de jaarlijkse investeringen gaat naar energiebesparende maatregelen