PROTECT WHAT MATTERS

  CHROŃ TO, CO WAŻNE

  Okrycia dachowe RENOLIT ALKORPLAN
  W STRONĘ ZRÓWNOWAŻONEGO PRZEMYSŁU BUDOWALNEGO

  Wprowadzenie

  Równowaga to więcej niż słowo. To obowiązek, sposób życia, produkcji oraz tworzenia produktów, niosący korzyści dla obecnych i przyszłych pokoleń. Przyłącz się do RENOLIT w ochronie tego, co ważne — bez względu na to, czy chodzi o budynki, środowisko, czy naszą planetę!

  RENOLIT ALKORPLAN stale inwestuje w nowe, unikalne w branży technologie, aby tworzyć innowacyjne i służące zrównoważonemu rozwojowi membrany dachowe. Podejmowane są działania mające na celu poprawę wydajności i efektywności systemu produkcyjnego oraz zastosowanie tych nowych technologii również do istniejących membran, wszystko po to, aby zagwarantować większą trwałość, mniejsze zużycie zasobów i gospodarkę o obiegu zamkniętym.

  W ostatnich latach funkcja dachu uległa licznym zmianom, stając się tzw. „fifth façade”. Dostępna przestrzeń na płaskich dachach została zoptymalizowana, a dachy bardziej niż kiedykolwiek pełnią funkcję przyjazną pod względem energetycznym i ekologicznym, zwłaszcza w rozwijających się środowiskach miejskich. Systemy dachowe mają wartość dodaną i przyczyniają się do dobrego samopoczucia, oszczędności i dbałości o ekologię.

  „Chroń to, co ważne” to nie tylko wezwanie, ale także fundamentalna zasada naszego działania. Troszczymy się o ludzi, planetę i zyski. Jest to wizja całkowicie zgodna z Sustainable Development Goals (SDGs) — wytycznymi ONZ dotyczącymi sprostania wyzwaniom zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Z tego właśnie powodu RENOLIT wyznaczył zadania, aby osiągnąć 12 z 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ w ramach agendy na rok 2030.


   

  Produkty

  Odkryj, w jaki sposób produkty RENOLIT ALKORPLAN przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju:

  Dachy Green RENOLIT ALKORPLAN

  Rozwiązania dotyczące zielonych dachów są wspierane przez władze lokalne i krajowe w coraz większym stopniu. W RENOLIT ALKORPLAN jesteśmy świadomi znaczenia zielonych dachów już od 45 lat. Zielone dachy są estetyczne, przyjemne dla oka, redukują hałas i zapewniają dodatkową przestrzeń życiową. Jest to istotne, ponieważ udowodniono, że warunki środowiskowe odgrywają decydującą rolę w psychofizycznym dobrostanie człowieka. Ale żywe dachy przede wszystkim zapewniają szereg korzyści środowiskowych: zwiększają różnorodność biologiczną, poprawiają jakość powietrza, obniżają emisję dwutlenku węgla, wydłużają żywotność membrany dachowej i zmniejszają ryzyko powodzi (pochłaniając obfite opady deszczu). Co więcej, zielony dach przeciwdziała zmianom klimatycznym, obniżając temperaturę i pozwalając w ten sposób uniknąć efektu wyspy ciepła w centrach miast.


  Niebieskie dachy RENOLIT ALKORPLAN

  Ulewne deszcze i burze stają się coraz częstsze i intensywniejsze. Dlatego skuteczna gospodarka wodna jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Niebieski dach jest w tej kwestii pomocny, zapewnia bowiem tymczasowe magazynowanie wody deszczowej i/lub spowalnia prędkość spływu. W ten sposób zapobiega on powodziom, które stanowią narastający problem dla wielu miejskich obszarów z powodu przegrzewania klimatu oraz coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Niebieskie dachy zostały stworzone z myślą, by miasta nie marnowały cennego zasobu. Woda zgromadzona na dachu może być ponownie wykorzystywana w gospodarstwie domowym, ponieważ membrany RENOLIT ALKORPLAN nie wpływają na jakość deszczówki.
  Oprócz estetycznego wyglądu niebieski dach obniża temperaturę budynku, co przyczynia się do ogólnej poprawy jakości życia, a jako rezultat można zaobserwować zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do chłodzenia.


  Dachy Bright i Cool RENOLIT ALKORPLAN

  Cele środowiskowe mają na celu utrzymanie globalnego ocieplenia poniżej 2°C i redukcję emisji CO₂ nawet o 80–95%. Refleksyjne dachy chłodzące zostały zaprojektowane tak, aby pochłaniały mniej ciepła i odbijały więcej światła słonecznego niż standardowe dachy dzięki białemu kolorowi. To zdecydowanie sprawia, że można uznać je za rozwiązanie łagodzące zmiany klimatu. Membrany Bright i Cool firmy RENOLIT ALKORPLAN, będące systemem dachu chłodzącego o najwyższym wskaźniku odbicia słonecznego (SRI 115) na rynku, zapewniają maksymalne odbicie promieni słonecznych. Szczególnie w miastach zalety białych refleksyjnych dachów są oczywiste. Miasta pozostają chłodniejsze, co pomaga łagodzić efekt tzw. „wyspy ciepła”, wymagają mniejszego użycia klimatyzacji i zużywają mniej energii. Z kolei dodatkowym pozytywnym efektem jest mniejsza emisja dwutlenku węgla i wpływ na efekt cieplarniany. Doskonałe powłoki ochronne przed promieniowaniem UV nadają membranie Bright i Cool membranie niezrównaną trwałość.


  Dachy Smart Cool RENOLIT ALKORPLAN

  Misją RENOLIT jest produkować więcej, zużywając mniej zasobów. Innowacyjna membrana Smart firmy RENOLIT ALKORPLAN, o grubości zaledwie 1,2 mm, doskonale wpisuje się w tę wizję, ponieważ zapewnia lepsze parametry i większą trwałość przy jednoczesnym wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów. Ponadto inteligentna membrana RENOLIT ALKORPLAN w chłodnym kolorze jest wyposażona w technologię Solar Shield, specjalne powłoki ochronne, które chronią zewnętrzną powierzchnię membrany przed promieniowaniem UV. Powłoka zawiera specjalne pigmenty, które zwiększają zdolności odbijania i rozpraszania światła przez membranę. Chroniona przed degeneracyjnym wpływem promieni słonecznych i mniej podatna na wstrząsy termiczne, membrana ma znacznie dłuższą żywotność. Efektywne i zrównoważone rozwiązanie, które przyczynia się do uzyskania certyfikatów zrównoważonego budownictwa, takich jak LEED, BREEAM i VERDE.


  Profile montażowe RENOLIT ALKORPLAN Solar

  Panele fotowoltaiczne są ekologicznym rozwiązaniem energetycznym. Dlatego właśnie RENOLIT ALKORPLAN opracował genialny system instalacji paneli fotowoltaicznych na syntetycznym dachu przy użyciu spawania gorącym powietrzem, bez konieczności stosowania dodatkowego obciążenia i bez ryzyka uszkodzenia membrany uszczelniającej. Dzięki zastosowaniu membrany dachowej Bright firmy RENOLIT ALKORPLAN, wykorzystanie paneli słonecznych staje się niezwykle korzystne, ponieważ odbicie promieni słonecznych przyczynia się do zwiększenia ich efektywności. Dodatkowo moduły fotowoltaiczne działają lepiej w niższych temperaturach, dlatego technologia białego chłodnego dachu, utrzymująca niską temperaturę wokół paneli fotowoltaicznych, zapewnia dodatkowe korzyści.


  Chroń klimat, środowisko i wodę

  CHROŃ KLIMAT, ŚRODOWISKO I WODĘ

  Klimat

  - Dzięki refleksyjnym, chłodnym dachom, takim jak dachy Bright, Cool i Smart firmy RENOLIT ALKORPLAN, miasta pozostają chłodniejsze i wymagają mniejszego użycia klimatyzacji. Dodatkowym pozytywnym rezultatem jest mniejsza emisja CO2 oraz redukcja efektu cieplarnianego.

  - Dla każdego produktu RENOLIT ALKORPLAN została opublikowana Deklaracja Środowiskowa Produktu. EPD (Deklaracja Środowiskowa Produktu) to znormalizowany i zarejestrowany dokument, zweryfikowany przez niezależnego eksperta, który opiera się na metodzie Life Cycle Assessment (LCA). Ten dokument przekazuje dane dotyczące wpływu na środowisko danego materiału budowlanego na każdym etapie cyklu życia produktu: produkcji, budowy, końca użytkowania oraz potencjalnej możliwości ponownego wykorzystania, odzysku lub recyklingu. Jest to powszechne narzędzie służące do pomiaru rzeczywistego śladu ekologicznego produktu, dzięki wskaźnikom kluczowym, takim jak potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (ang. Global Warming Potential GWP).

  - W ostatnich latach optymalizacja logistyki w RENOLIT znacznie zmniejszyła emisję CO2 poprzez zwiększenie liczby bezpośrednich dostaw, ograniczenie przechowywania w magazynach i redukcję transportu kolejowego, co spowodowało zmniejszenie emisji CO2 o 76%.

  - Ponieważ w przypadku produktów dachowych RENOLIT ALKORPLAN przywiązuje się coraz większą wagę do tego, co i w jaki sposób jest wytwarzane, menedżer zrównoważonego rozwoju ma za zadanie wspierać i przyspieszać ten proces.

   


  Obieg zamknięty

  Zamknięty obieg materiałów i równowaga są powszechnymi tematami we współczesnej branży budowlanej. W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, PVC to tworzywo sztuczne, które ma najniższą zależność od ropy naftowej i jest najbardziej zrównoważone pod względem produkcji, ponieważ zużywa niewielką ilość energii i tańsze surowce, głównie pochodzące z soli (tańszy surowiec o ogromnych zasobach, a wydobycie ma bardzo niski wpływ na środowisko).
  Mimo to w RENOLIT oddajemy się codziennie ponownemu wykorzystywaniu i recyklingowi naszych materiałów, aby w ten sposób przyczynić się do gospodarki o obiegu zamkniętym, świadomi, że to, co kiedyś uważane było za „odpad”, może teraz stać się cennym „zasobem”. To podejście potwierdza także inicjatywa RENOLIT Goes Circular, której celem jest poprawa efektywności procesów produkcyjnych, jednocześnie unikając marnotrawstwa i zwiększając odzysk materiałów odpadowych.

  Pod koniec eksploatacji membrany dachowe RENOLIT ALKORPLAN w pełni nadają się do recyklingu i mogą być przetworzone na inne nowe użyteczne produkty. Na froncie recyklingu uzyskano znaczące wyniki:

  • 8500 ton materiałów pochodzących z recyklingu rocznie
  • 100% odpadów poddanych recyklingowi w ciągu ostatnich ośmiu lat
  • 50% materiału pochodzącego z recyklingu w każdym metrze kwadratowym membrany
  • 8% zatrudnionej siły roboczej w procesie recyklingu

  Przy czym inicjatyw, w których bierze udział RENOLIT, jest więcej. Dzięki programowi RoofCollect, międzynarodowemu programowi do gromadzenia i recyklingu membran wodoodpornych, stare membrany PVC mogą być w pełni poddane recyklingowi w celu produkcji nowych produktów budowlanych.

  Trwają również indywidualne pilotażowe projekty odbioru odpadów: pozostałości z placów budowy są zbierane i przekazywane do zakładu produkcyjnego, gdzie są w pełni poddawane recyklingowi.


  Woda

  Woda jest bezcennym zasobem, a wraz ze wzrostem światowej populacji rośnie znaczenie zrównoważonego gospodarowania tym zasobem.

  Oparte na PVC membrany dachowe RENOLIT ALKORPLAN do zielonych lub niebieskich dachów mogą pomóc osiągnąć ten cel. Poprzez zbieranie i magazynowanie deszczówki, niebiesko-zielone dachy zmniejszają ilość wody, która normalnie trafia do kanalizacji. Zbieranie deszczówki z dachów to niezwykle korzystne i odpowiedzialne działanie, mające na celu optymalne wykorzystanie zasobów, szczególnie w kontekście dostępności licznych płaskich dachów.

  W przeciwieństwie do innych produktów do pokrycia dachowego, które mogą zmieniać pH wody lub uwalniać toksyczne składniki, membrany RENOLIT ALKORPLAN pozwalają na ponowne wykorzystanie deszczówki do celów takich jak podlewanie, czyszczenie czy pranie, nie wywierając przy tym wpływu na jakość wody. Zmiany pH są minimalne, a po kilku cyklach wykorzystania deszczówki utrzymuje się stabilne zapotrzebowanie na tlen, co przyczynia się do ochrony jakości cennych zasobów wodnych. Ta możliwość jest szczególnie istotna w obszarach geograficznych, gdzie zapewnienie wody stało się kwestią krytyczną, ale stanowi także odpowiedź na troskę o środowisko, ponieważ zasoby wodne stają się coraz bardziej ograniczone.

  Dodatkowo produkty dachowe RENOLIT ALKORPLAN biorą udział w programie Operation Clean Sweep programme, którego celem jest zapewnienie, że żadne cząstki plastiku nie trafiają do oceanów.


  Inny

  Trwałe partnerstwa

  RENOLIT współpracuje z kilkoma międzynarodowymi stowarzyszeniami w celu osiągnięcia wspólnych celów dotyczących recyklingu materiałów plastikowych i zrównoważonego rozwoju w budownictwie: VinylPlus, Circular Plastics Alliance, ESWA, GBCe.


  Równość płci

  RENOLIT ALKORPLAN kładzie duży nacisk na równość szans i rozwój zawodowy pracowników w swojej ofercie produktowej. Firma posiada bardzo aktywną Komisję ds. Równości.


  Nasze gwarancje

  Nasze produkty RENOLIT ALKORPLAN są zgodne z następującymi systemami oceny i posiadają certyfikaty, co stanowi kolejne potwierdzenie naszego zaangażowania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju:

  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, Przywództwo w Energii i Projektowaniu Środowiskowym)
  • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method, czyli metoda oceny zrównoważonego rozwoju dla planowania, infrastruktury i budynków)
  • Ślad środowiskowy produktów jest mierzony za pomocą Deklaracji Produktu Ekologicznego (EPD)
  • Zakład produkcyjny posiada certyfikaty zgodności z normami ISO 14001 i EMAS
  • Proces recyklingu jest certyfikowany przez Eucertplast i Recovinyl.

  RENOLIT ALKORPLAN jako producent produktów dachowych zobowiązuje się do pozostania niezawodnym i odpowiedzialnym partnerem w dziedzinie efektywności energetycznej, redukcji produkcji odpadów, promowania recyklingu i zmniejszania emisji CO2, zarówno teraz, jak i w przyszłości.