Profil společnosti

  Vysoce kvalitní fólie a výrobky z umělé hmoty jsou naší vášní

  Značka RENOLIT zaručuje celosvětově technickou kompetenci, moderní design výrobků a partnerský servis: Naše produkty zušlechťují povrchové plochy, utěsňují, chrání, stabilizují a poskytují mnoho dalších výhod. Přitom se jako mezinárodně aktivní, nezávislý rodinný podnik, spolehlivý obchodní partner a zaměstnavatel snažíme zajistit dlouhodobý úspěch podniku. Dekorativními, vysoce kvalitními a trvanlivými produkty z umělé hmoty vytváříme pro naše zákazníky jasnou přidanou hodnotu a zlepšujeme kvalitu života mnoha lidí.  

  Trzní hodnoty

  Partnerství, inovativnost, vysoká kvalita, otevřenost, spolehlivost

  Těchto pět tržních hodnot je základem skupiny RENOLIT. Definují naše nároky, charakterizují naší podnikovou kulturu a poskytují našim zákazníkům každý den příslib něčeho nového. RENOLIT garantuje spolehlivé partnerství – protože v každé z našich hodnot se pro naše zákazníky skrývá praktický užitek.

  Společně úspěšní

  Partnerstvím k úspěchu: Kontakt s našimi zákazníky a partnery se vyznačuje respektem a důvěrou. Pro naše zákazníky realizujeme kompetentně a v souladu s potřebou trvanlivé produkty a servisní výkony.

  Nové impulzy

  Vždy o jeden nápad vpředu: Na naší otevřené inovační kultuře se aktivně podílí všechny zaměstnankyně a všichni zaměstnanci a vyvíjí tak společně pro praxi vhodné a atraktivní inovace budoucnosti.

  Něco výjimečné

  Portfolio vysoce kvalitních produktů pro maximální nároky: Ve výrobcích skupiny RENOLIT se skrývá více než 70 let expertních znalostí – jasná kvalita, z které profitujete Vy a Vaše produkty. 

  Bezmezné možnosti

  Kolem zeměkoule: Díky našemu mezinárodnímu zaměření s více než 4 700 zaměstnanci na více než 30 pobočkách po celém světě jsme vždy v blízkosti našich zákazníků.

  Základním prvkem je spolehlivost

  Základ pro naše úspěšné partnerství: Naše jednání určují již více než 70 let serióznost a závaznost, v důsledku čehož se mohou naši zákazníci na produkty a služby skupiny RENOLIT naprosto spolehnout.

  Image Brochures in further languages

  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Management kvality

  Kvalita kontrolovaná od samého počátku

  Na kvalitu našich produktů a služeb stanovuje trh stále nové požadavky. Proto naše procesy a rovněž spolupráci s našimi zákazníky a partnery průběžně optimalizujeme. Kvalita se pro skupinu RENOLIT rozprostírá od návrhu produktu až po jeho likvidaci. Systém managementu kvality skupiny RENOLIT certifikovaný dle DIN EN ISO 9001:2015 zaručuje dodržení nejpřísnějších kritérií kontroly při provádění vstupní kontroly surovin, procesní a výstupní kontroly a zajišťuje trvale vysokou úroveň kvality v sériové výrobě.  

  Subdodavatelé

  Od našich subdodavatelů očekáváme, že akceptují kvalitativní cíle skupiny RENOLIT za své, aby tak byli schopni zajistit kvalitativní standard skupiny RENOLIT. Proto naše partnery včas zapojujeme do procesu vývoje a plánování kvality, aby byli schopni zajistit bezchybnou výrobu a procesně spolehlivou dodávku.

  Kontrola zboží

  Kvalitu našich produktů pravidelně kontrolujeme. Porovnáním s původním vzorkem např. zajišťujeme plynule vysokou kvalitu co se týče barvy, lesku povrchu, vzorování a rozměrů. Po důkladné vícenásobné kontrole různými postupy a schválení je fólie po výrobě prefabrikována, zabalena a expedována v souladu s požadavky zákazníka.

  Energetický management

  Více pozornosti menší spotřebě

  Tématům štíhlých procesů a nízkých energetických nákladů věnujeme maximální pozornost. Všechny pobočky skupiny RENOLIT v Německu, jakož i v zahraničí jsou certifikovány dle ISO. Pravidelně se vyjadřujeme k aktuálním energetickým tématům a motivujeme naše zaměstnankyně a zaměstnance k implementaci energetického managementu jako pevné složky do každodenní činnosti a k dalšímu průběžnému zlepšování procesů.

  Certifikace dle ISO jako záruka trvale vysoké kvality

  Politika životního prostředí

  Aktivní angažovanost

  Průběžnému zlepšování ochrany životního prostředí věnujeme ve skupině RENOLIT maximální pozornost. Zákonné požadavky doplňujeme v některých oblastech dalšími dobrovolnými doplňujícími aktivitami. Kde je to možné, snižujeme spotřebu surovin a energie, optimalizujeme celý životní cyklus produktu a testujeme nové produkty a postupy již ve fázi plánování z hlediska jejich dopadu na životní prostředí. Co se toho týče, vedeme otevřený dialog s našimi obchodními partnery a správními orgány. Implementujeme preventivní opatření pro minimalizaci dopadů na životní prostředí a pravidelně kontrolujeme naše ekologicky orientované jednání na základě interního systému ochrany životního prostředí. Kompetence a odpovědnost jsou příslušně stanoveny a komunikovány jak interně, tak i externě. 

  Energetická politika

  Energetická politika na všech úrovních

  Uvědomělé zacházení s energií tvoří pevnou složku naší každodenní činnosti. Tak sledujeme cíl efektivní realizace energetických optimalizačních opatření na všech pobočkách. Skupina RENOLIT se podílí na projektech šetrného zacházení s nedostatečnými zdroji. Mimoto zamezujeme energetickým ztrátám a snižujeme náklady díky optimalizaci procesů. 

  Hlavní energeticky politické cíle na závodní úrovni

  Závod:

  • analyzuje nutnou potřebu energie pro výrobní procesy a související oblasti
  • realizuje smysluplná opatření pro snížení spotřeby, plynoucí z analýz
  • realizuje nové způsoby transformace a recyklace energie a zavádí účelné alternativní technologie
  • pro každý jednotlivý případ zavádí certifikovaný systém řízení (např. DIN EN ISO 50001)

  Naše stanovení cílů v energetické politice

  Realizace energetické politiky skupiny RENOLIT je v odpovědnosti závodů, koordinována oddělením Corporate Engineering a podpořena celopodnikově zavedeným systémem energetického managementu (EMS). Podle principu „Učení od nejlepších“ prověřujeme procesy v detailu, eliminujeme slabá místa a soupeříme o získání dalších potenciálů úspor.

  Nejlepší praktická řešení jsou zveřejňována celopodnikově oddělením Corporate Engineering a jednotlivé závody realizují odpovídající specifická opatření. V letech 2010 až 2013 jsme tak při specifické spotřebě energie realizovali úsporu energie 16 %. Na základě předpovězených rámcových podmínek si představenstvo RENOLIT SE stanovilo za cíl snížit specifickou spotřebu energie v rámci skupiny RENOLIT do konce roku 2020 o dalších 10 %. Pro dosažení tohoto cíle rezervujeme až 8 % ročního investičního objemu pro energeticky úsporná opatření.

  Až 8 % z ročních investic plyne do energeticky úsporných opatření