Profil společnosti

    Vysoce kvalitní fólie a výrobky z umělé hmoty jsou naší vášní

    Značka RENOLIT zaručuje celosvětově technickou kompetenci, moderní design výrobků a partnerský servis: Naše produkty zušlechťují povrchové plochy, utěsňují, chrání, stabilizují a poskytují mnoho dalších výhod. Přitom se jako mezinárodně aktivní, nezávislý rodinný podnik, spolehlivý obchodní partner a zaměstnavatel snažíme zajistit dlouhodobý úspěch podniku. Dekorativními, vysoce kvalitními a trvanlivými produkty z umělé hmoty vytváříme pro naše zákazníky jasnou přidanou hodnotu a zlepšujeme kvalitu života mnoha lidí.  

    Trzní hodnoty Partnerství, inovativnost, vysoká kvalita, otevřenost, spolehlivost

    Těchto pět tržních hodnot je základem skupiny RENOLIT. Definují naše nároky, charakterizují naší podnikovou kulturu a poskytují našim zákazníkům každý den příslib něčeho nového. RENOLIT garantuje spolehlivé partnerství – protože v každé z našich hodnot se pro naše zákazníky skrývá praktický užitek.

    Společně úspěšní

    Partnerstvím k úspěchu: Kontakt s našimi zákazníky a partnery se vyznačuje respektem a důvěrou. Pro naše zákazníky realizujeme kompetentně a v souladu s potřebou trvanlivé produkty a servisní výkony.

    Nové impulzy

    Vždy o jeden nápad vpředu: Na naší otevřené inovační kultuře se aktivně podílí všechny zaměstnankyně a všichni zaměstnanci a vyvíjí tak společně pro praxi vhodné a atraktivní inovace budoucnosti.

    Něco výjimečné

    Portfolio vysoce kvalitních produktů pro maximální nároky: Ve výrobcích skupiny RENOLIT se skrývá více než 70 let expertních znalostí – jasná kvalita, z které profitujete Vy a Vaše produkty. 

    Bezmezné možnosti

    Kolem zeměkoule: Díky našemu mezinárodnímu zaměření s více než 4 700 zaměstnanci na více než 30 pobočkách po celém světě jsme vždy v blízkosti našich zákazníků.

    Základním prvkem je spolehlivost

    Základ pro naše úspěšné partnerství: Naše jednání určují již více než 70 let serióznost a závaznost, v důsledku čehož se mohou naši zákazníci na produkty a služby skupiny RENOLIT naprosto spolehnout.

    Download RENOLIT image brochures

    Learn more about us - discover the many facets of the RENOLIT product world!

    Hlavní směry Naše strategie skupiny

    Naše značka RENOLIT a motto „Rely on it.“ jsou závazkem vůči našim zákazníkům, že se mohou na produkty a služby skupiny RENOLIT vždy spolehnout – závazkem, který je pro nás naším každodenním měřítkem. 

    Regionální a mezinárodní   

    Společnost RENOLIT je zaměřena na růst a ziskovost – pomocí inovací, regionální i mezinárodní expanze a získávání podílů na trhu. Proniknutí s vysoce kvalitními produkty značky RENOLIT na trhy vyznačující se dynamickým růstem a úzká spolupráce přímo na místě při tom mají prvořadý význam. Proto podporujeme lokální i globální synergie s našimi celosvětovými odbytovými strukturami. Díky našemu mezinárodnímu zaměření rozvíjíme celosvětově úzkou kooperaci s našimi zákazníky.

    Spolehlivost a trvalost

    Naše jednání v rámci rodinného podniku určují dva parametry - serióznost a závaznost a vytvářejí tak základ pro důvěryhodnou, partnerskou spolupráci. Přejímáme odpovědnost za bezpečnost a ochranu lidí a životního prostředí a jednáme přitom s udržitelností. Podporujeme naše zaměstnance v rozvoji jejich silných stránek. Oceňujeme dosažení stanovených cílů.

    Leader

    S našimi produkty se pohybujeme v technicky náročných oblastech aplikace a přebíráme zde roli leadera v oblasti designu, funkce, technologie a inovace. Výrobky skupiny RENOLIT nacházejí uplatnění v nejrůznějších oblastech – od spotřebních předmětů všedního dne až po nejnovější vývoj ve vědě a technice. 

    Management kvality Kvalita kontrolovaná od samého počátku

    Na kvalitu našich produktů a služeb stanovuje trh stále nové požadavky. Proto naše procesy a rovněž spolupráci s našimi zákazníky a partnery průběžně optimalizujeme. Kvalita se pro skupinu RENOLIT rozprostírá od návrhu produktu až po jeho likvidaci. Systém managementu kvality skupiny RENOLIT certifikovaný dle DIN EN ISO 9001:2015 zaručuje dodržení nejpřísnějších kritérií kontroly při provádění vstupní kontroly surovin, procesní a výstupní kontroly a zajišťuje trvale vysokou úroveň kvality v sériové výrobě.  

    Subdodavatelé

    Od našich subdodavatelů očekáváme, že akceptují kvalitativní cíle skupiny RENOLIT za své, aby tak byli schopni zajistit kvalitativní standard skupiny RENOLIT. Proto naše partnery včas zapojujeme do procesu vývoje a plánování kvality, aby byli schopni zajistit bezchybnou výrobu a procesně spolehlivou dodávku.

    Kontrola zboží

    Kvalitu našich produktů pravidelně kontrolujeme. Porovnáním s původním vzorkem např. zajišťujeme plynule vysokou kvalitu co se týče barvy, lesku povrchu, vzorování a rozměrů. Po důkladné vícenásobné kontrole různými postupy a schválení je fólie po výrobě prefabrikována, zabalena a expedována v souladu s požadavky zákazníka.

    Energetický management Více pozornosti menší spotřebě

    Tématům štíhlých procesů a nízkých energetických nákladů věnujeme maximální pozornost. Všechny pobočky skupiny RENOLIT v Německu, jakož i v zahraničí jsou certifikovány dle ISO. Pravidelně se vyjadřujeme k aktuálním energetickým tématům a motivujeme naše zaměstnankyně a zaměstnance k implementaci energetického managementu jako pevné složky do každodenní činnosti a k dalšímu průběžnému zlepšování procesů.

    Certifikace dle ISO jako záruka trvale vysoké kvality

    Politika životního prostředí Aktivní angažovanost

    Průběžnému zlepšování ochrany životního prostředí věnujeme ve skupině RENOLIT maximální pozornost. Zákonné požadavky doplňujeme v některých oblastech dalšími dobrovolnými doplňujícími aktivitami. Kde je to možné, snižujeme spotřebu surovin a energie, optimalizujeme celý životní cyklus produktu a testujeme nové produkty a postupy již ve fázi plánování z hlediska jejich dopadu na životní prostředí. Co se toho týče, vedeme otevřený dialog s našimi obchodními partnery a správními orgány. Implementujeme preventivní opatření pro minimalizaci dopadů na životní prostředí a pravidelně kontrolujeme naše ekologicky orientované jednání na základě interního systému ochrany životního prostředí. Kompetence a odpovědnost jsou příslušně stanoveny a komunikovány jak interně, tak i externě. 

    Energetická politika Energetická politika na všech úrovních

    Uvědomělé zacházení s energií tvoří pevnou složku naší každodenní činnosti. Tak sledujeme cíl efektivní realizace energetických optimalizačních opatření na všech pobočkách. Skupina RENOLIT se podílí na projektech šetrného zacházení s nedostatečnými zdroji. Mimoto zamezujeme energetickým ztrátám a snižujeme náklady díky optimalizaci procesů. 

    Hlavní energeticky politické cíle na závodní úrovni

    Závod:

    • analyzuje nutnou potřebu energie pro výrobní procesy a související oblasti
    • realizuje smysluplná opatření pro snížení spotřeby, plynoucí z analýz
    • realizuje nové způsoby transformace a recyklace energie a zavádí účelné alternativní technologie
    • pro každý jednotlivý případ zavádí certifikovaný systém řízení (např. DIN EN ISO 50001)

    Naše stanovení cílů v energetické politice

    Realizace energetické politiky skupiny RENOLIT je v odpovědnosti závodů, koordinována oddělením Corporate Engineering a podpořena celopodnikově zavedeným systémem energetického managementu (EMS). Podle principu „Učení od nejlepších“ prověřujeme procesy v detailu, eliminujeme slabá místa a soupeříme o získání dalších potenciálů úspor.

    Nejlepší praktická řešení jsou zveřejňována celopodnikově oddělením Corporate Engineering a jednotlivé závody realizují odpovídající specifická opatření. V letech 2010 až 2013 jsme tak při specifické spotřebě energie realizovali úsporu energie 16 %. Na základě předpovězených rámcových podmínek si představenstvo RENOLIT SE stanovilo za cíl snížit specifickou spotřebu energie v rámci skupiny RENOLIT do konce roku 2020 o dalších 10 %. Pro dosažení tohoto cíle rezervujeme až 8 % ročního investičního objemu pro energeticky úsporná opatření.

    Až 8 % z ročních investic plyne do energeticky úsporných opatření

    Historie Zaměření na zítřek – od malého provozu ke globálnímu hráči

    Společnost RENOLIT byla založena 4. května 1946 ve Wormsu. „RENOLIT-Werke společnost s ručením omezeným“ vyráběla tehdy se sedmi zaměstnanci PVC desky. Vlastní finanční potenciál umožnil investice jako např. v roce 1950 první kalandr pro kontinuální výrobu. S obchody v Holandsku a závodem ve Španělsku provedla společnost RENOLIT první krok do zahraničí. Díky vlastní výrobě a účastenství, jakož i důslednému výzkumu a vývoji má skupina RENOLIT dnes celosvětově vynikající pověst jako specialista pro prvotřídní fólie a další produkty z umělé hmoty.

    Prozíravá inteligence, odvaha k podnikatelskému riziku, enormní zdatnost, solidní finanční hospodaření, důkladné znalosti.

              

    Vrstevníci o Jakobu Müllerovi, zakladateli společnosti RENOLIT

    Zahájení stavebních prací ve Wormsu

    Po založení RENOLIT Werke GmbH ve Wormsu v roce 1946 vzniklo v roce 1950 první kalandrové zařízení pro průmyslovou výrobu čalounických fólií a fólií pro výrobu kancelářských organizačních prostředků a podlah. Převzetím společnosti Paul Kiefel GmbH ve Freilassingu byla provedena integrace engineeringu a výroby strojů a zařízení pro průmysl zpracování umělých hmot. V roce 1956 byly zahájeny stavební práce na dnešním kmenovém závodě ve Wormsu (provoz 1958). 

    Výroba se rozbíhá

    Brzy následovalo založení společnosti [RENOLIT] Hispania jako první zahraniční dceřiné společnosti v Estella/Španělsko. V roce 1963 byla zahájena výroba povrchových fólií pro nábytkářský průmysl v Evropě. V roce 1977 byla zahájena výroba samolepicích fólií, v roce 1981 následovaly fólie pro okenní profily. V roce 1988 odstartovala výroba nábytkových 3D fólií.

    Přes Atlantik

    Díky akvizici SOLVAY pro výrobu CAST-PP fólií v La Porte v roce 1998 vznikla první výrobní pobočka v USA. V červnu 1998 byla vyčleněna operativní část společnosti RENOLIT a operativní akce vedeny dále pod „RENOLIT-Werke GmbH“. K 1.lednu 2003 byla společnost převedena na akciovou společnost. V roce 1999 byla od společnosti Tarkett Sommer s pobočkou Frankenthal převzat úsek fólií „Pegulan“.

    Čína, Španělsko a východní Evropa

    V roce 2003 byla společnost RENOLIT-Werke GmbH reorganizována do třech samostatných podniků: RENOLIT AG, RKW AG a Kiefel GmbH. Holding byl JM Holding GmbH & Co. KGaA. Po převzetí úseku fólií SOLVAY Industrial Foils Business společnosti SOLVAY S.A v roce 2006 byl ve stejném roce převzat podnik na výrobu fólií v Číně. V roce 2008 je uveden oficiálně do provozu závod RENOLIT Hispania, S.A. V letech 2008/2009 následovalo další přičlenění odbytových společností v Moskvě/Rusko, na Ukrajině, v Bělorusku a Kazachstánu.

    Itálie a Istanbul

    V roce 2010 přebírá RENOLIT italského výrobce fólií Eurogloss. V roce 2011 je společnost RENOLIT přeměněna na Evropskou akciovou společnost (SE). Ve stejném roce vzniká odbytová společnost RENOLIT Istanbul. V roce 2012 následuje převzetí „Medical Film Division“ z AUSTAR PMC, Čína.

    Celosvětové velké projekty

    V květnu 2018 byla zahájena výroba v RENOLIT Chile SpA v Chile. Investice 8,5 mil. Euro zpřístupňuje nové trhy v celé Jižní Americe. Na pobočce La Porte/USA realizovala společnost RENOLIT celkovou investici 20,2 mil. Euro, aby vyhověla vysoké poptávce amerického trhu. Dalším milníkem je nové PET zařízení na pobočce v Mnichově s investicí 12 mil. Euro. Lakované lamináty na bázi PET otevírají nové perspektivy při realizaci čelních nábytkových ploch. Další investice ve výši 7,5 mil. Euro souvisí s pobočkou Thansau. Nová extruzní linka BS10 pro rozšíření kapacity RENOLIT MEDICAL byla uvedena do provozu v dubnu 2019.

    V rámci nového rozdělení vlastnické struktury převzaly v roce 2019 rodiny Fischerových a Langových 100 % podílů v JM Holdingu a tím společnosti [RENOLIT SE]. RKW SE byla paralelně vyčleněna a přenesena rodinám Müllerových a de Alvear.