Şirket Profili

  Yüksek değere sahip sentetik folyo ve ürünler tutkumuzdur

  RENOLIT adı bütün dünyada teknik yetkinlik, çağdaş ürün tasarımı ve ortaklaşa hizmet anlamına gelir: Ürünlerimiz yüzeyleri mükemmelleştirir, sızdırmazlık sağlar, korur, dayanıklı hale getirir ve birçok başka avantaj sunar. Uluslararası alanda faaliyet gösteren, bağımsız aile kuruluşu, güvenilir iş ortağı ve işveren olarak şirket başarısını uzun vadede de sürdürmeyi hedefliyoruz. Dekoratif, yüksek kaliteli ve dayanıklı sentetik ürünlerle müşterilerimiz için açık bir katma değer üretiyor ve birçok insanın yaşam kalitesini yükseltiyoruz.

  Marka Değerleri Adil, yenilikçi, yüksek kaliteli, dünyaya açık, güvenilir

  Bu beş marka değeri RENOLIT Grubunun temelini oluşturur. Bu beş marka iddiamızı tanımlar, kurumsal kültürümüzü simgeler ve her gün müşterilerimize yeni bir taahhütte bulunur. RENOLIT güvenilir iş ortaklığı anlamına gelir: Değerlerimizden her biri müşterilerimiz için pratik bir yarar içerir.

  Birlikte başarılı

  Başarıya ortaklaşa: Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza saygıyla ve güvenle yaklaşırız. Müşterilerimiz için sürdürülebilir ürün ve hizmetleri uzmanca ve ihtiyaca göre geliştiririz.

  Yeni Dürtüler

  Her zaman bir fikir önde: Kadın ve erkek çalışanlarımız açık yenilikçilik kültürümüze etkin olarak katılır ve gelecek için birlikte uygulamaya yönelik ve çekici yenilikler gerçekleştirir.

  Özel olan

  En zorlu talepler için yüksek kaliteli bir ürün portföyü: RENOLIT'in ürünlerinde 70 yıllık uzmanlık bilgisi, sizin ve ürünlerinizin yararlanacağı saf bir kalite saklıdır. 

  Sınırsız İmkanlar

  Dünyanın her yerinde: Dünya üzerinde 30'u aşkın işletmede 4.700'den fazla çalışanı kapsayan uluslararası varlığımız sayesinde her an müşterilerimizin yakınındayız.

  Güven üzerine kurulu

  Başarılı iş ortaklıklarımızın temeli: Müşterilerimizin de RENOLIT ürün ve hizmetlerimize güvenebilmesi için, 70 yıldan beri faaliyetimizi ciddiyet ve sorumluluk tanımlar.

  Download RENOLIT image brochures

  Learn more about us - discover the many facets of the RENOLIT product world!

  İlkeler Grup stratejimiz

  Markamız RENOLIT ve sloganımız "Rely on it" müşterilerimize RENOLIT ürün ve hizmetlerine güvenebilecekleri yolunda yaptığımız bir taahhüt, kendimizi her gün ölçtüğümüz bir sorumluluktur. 

  Bölgesel ve Uluslararası 

  RENOLIT] yeniliklerle, bölgesel genişlemeyle, uluslararası büyümeyle ve pazar payı kazançlarıyla büyümeyi ve karlılığı hedefliyor. Bu bağlamda gelişen dinamik pazarları RENOLIT'in yüksek değerli ürünlerine kazandırmak ve yerinde işbirliği ilk sırada yer alıyor. Bu nedenle, dünya çapındaki satış yapılarımızla yerel ve küresel sinerjileri teşvik ediyoruz. Uluslararası varlığımız sayesinde müşterilerimizle dünyanın her yerinde sıkı bir işbirliği geliştiriyoruz.

  Sağlamlık ve Sürdürülebilirlik

  Ciddiyet ve sorumluluk aile şirketi olarak faaliyetlerimizi tanımlıyor ve güvenilir ve adil bir işbirliğinin temellerini oluşturuyor. İnsanın ve çevrenin korunması ve güvenliği için sorumluluk üstleniyor ve bu bağlamda sürdürülebilir faaliyetlerde bulunuyoruz. Çalışanlarımızın güçlü taraflarını pekiştirmelerine destek oluyoruz. Başardıklarına değer verdiğimizi gösteriyoruz.

  Öncü

  Ürünlerimizle teknik açıdan zorlu kullanım alanlarında faaliyet gösteriyor ve tasarım, işlev, teknoloji ve yenilikçilik konularında öncü rolü üstleniyoruz. RENOLIT ürünleri gündelik temel ihtiyaç maddelerinden bilim ve tekniğin en yeni gelişmelerine kadar birçok uygulamada kullanılıyor. 

  Kalite Yönetimi Başlangıçtan itibaren Kontrol edilen Kalite

  Pazar her an ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesine yönelik yeni taleplerde bulunuyor. Bu nedenle süreçlerimizi ve müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla yaptığımız işbirliğini sürekli olarak geliştiriyoruz. RENOLIT için kalite, ürün fikrinden ürünün atılmasına kadar her aşamayı kapsıyor. RENOLIT'in DIN EN ISO 9001 2015'e göre onaylı kalite yönetim sistemi hammadde girişinde, süreç ve nihai denetimde en ödünsüz test ölçütlerinin karşılanmasını garanti ediyor ve seri üretimde yüksek kalitenin tutarlı olmasını sağlıyor. 

  Tedarik ortağı

  RENOLIT'in kalite standardının teminat altında olması için, tedarik ortaklarımızdan RENOLIT'in kalite standartlarını benimsemelerini bekliyoruz. Bu nedenle de hatasız bir üretim ve prosesi güvenilir bir teslimat gerçekleştirmek için iş ortaklarımızı daha başlarda geliştirme ve kalite planlama süreçlerine dahil ediyoruz.

  Mal Kontrolü

  Ürünlerimizin kalitesini düzenli olarak kontrol ediyoruz. Örneğin, orijinal numunelerle yapılan karşılaştırmalarla renk, üst yüzey parlaklığı, kabartma ve boyut alanlarında yüksek kaliteden emin oluyoruz. Folyo çeşitli süreçlerde gerçekleştirilen kapsamlı ve tekrarlı testlerin ve onaylanmasının ardından müşteriye özel olarak işleniyor, ambalajlanıyor ve sevk ediliyor.

  Enerji yönetimi Düşük tüketime yüksek dikkat

  Yalın süreçler ve düşük enerji giderleri gibi konuları büyük harflerle yazıyoruz. Almanya'da ve yurtdışındaki bütün RENOLIT işletmeleri ISO sertifikalıdır. Güncel enerji konularında düzenli fikir alışverişlerinde bulunuyor ve enerji yönetimini gündelik çalışmalarda değişmez katsayı olarak uygulamak ve prosesleri sürekli olarak iyileştirmek yolunda çalışanlarımızın duyarlı olmasını sağlıyoruz.

  Çevre Politikası Faal Katılım

  RENOLIT olarak, çevre korumanın sürekli iyileştirilmesine değer veriyoruz. Yasal gerekleri kendi alanlarımızda gönüllü ve kapsamlı hizmetlerle tamamlıyoruz. Mümkün olduğunca hammadde ve enerji tüketimini düşürüyor, bütün üretim döngüsünü optimize ediyor ve yeni ürünleri ve süreçleri daha planlama aşamasında çevre üzerindeki etkileri bağlamında kontrol ediyoruz. Bu açıdan, iş ortaklarımız ve yetkililerle açık bir diyalog sürdürüyoruz. Çevresel etkileri en aza indirmek için önlemler alıyor ve çevre bilinçli faaliyetlerimizi dahili bir çevre yönetim sistemi sayesinde düzenli olarak denetliyoruz. Yetkiler ve sorumluluklar düzenlenmiş olup kurum içi ve dışıyla paylaşılmıştır. 

  Enerji Politikası Tüm Düzeylerde Enerji Politikası

  Enerjiyle bilinçli ilişki, gündelik çalışmamızda değişmez bir katsayı oluşturur. Böylelikle bütün işletmelerde enerji optimizasyonu önlemlerini etkin uygulama hedefi güdüyoruz. RENOLIT kıt kaynakların korunmasına yönelik projelere de katılıyor. İlave olarak enerji kayıplarını önlüyor ve süreçleri optimize ederek giderleri de düşüyoruz. 

  Tesis düzeyinde Enerji Politikası İlkeleri

  Tesis:

  • Üretim süreçleri ve çevresindeki alanlar için gerekli enerji talebini inceler
  • analizlerden hareketle, tüketimleri düşürmek için mantıklı önlemler geliştirir
  • Enerji dönüşümü ve enerji geri kazanımı konusunda çığırlar açar ve mantıklı alternatif teknolojiler uygular
  • gerektiğinde onaylı bir yönetim sistemi (örn. DIN EN ISO 50001) uygulamasına geçer

  Enerji Politikasında Hedef Belirleme

  RENOLIT enerji politikasının uygulanmasının sorumluluğu tesislerindir; koordinasyonu Kurumsal Mühendislik Bölümünce yapılır ve kurum çapında uygulanan Enerji Yönetim Politikasınca (Energie-Management-System-EMS) denetlenir. "En iyilerinden öğrenme" ilkesinden hareketle, prosesleri ayrıntılarıyla inceliyor, zayıf noktaları ortadan kaldırıyor daha ileri tasarruf potansiyelleri belirlemek için yarışıyoruz.

  En İyi Uygulama çözümleri Kurumsal Mühendislik bölümü tarafından kurum çapında devreye alınırken, tesisler de münferit önlemleri uygulamaya koyuyor. Böylelikle, 2010 ve 2013 yılları arasında enerji tüketimi alanında yüzde 16'lık bir enerji tasarrufu gerçekleştirdik. RENOLIT SE Yönetim Kurulu belirlenen faktörlere dayanarak, RENOLIT Grubu'nun spesifik enerji tüketimini 2020 yılı sonuna kadar yüzde 10 daha düşürmeyi hedef olarak belirledi. Bu hedefe erişmek için, yıllık yatırım tutarının yüzde 8'e kadarını enerji tasarruf önlemleri için hazır tutuyoruz.

  Yıllık yatırım tutarının %8'e kadarı enerji tasarrufu önlemlerine akıyor

  Tarihçe Yarına odaklanmak - Küçük İşletmeden Küresel Oyuncuya

  RENOLIT 4 Mayıs 1946 tarihinde Worms'ta kuruldu. "RENOLIT-Werke-Gesellschaft mit beschränkter Haftung" o dönemde yedi çalışanla PVC plakaları üretiyordu. Şirketin mali gücü 1950 yılında sürekli üretim için ilk kalenderin satın alınması gibi yatırımlara imkan verdi. RENOLIT Hollanda'da şirketleri ve İspanya'da bir tesisle yurtdışına adımını erken attı. RENOLIT kendi üretimi ve ortaklıklarının yanı sıra, sürekli araştırma ve geliştirme sayesinde bugün birinci sınıf sentetik folyolar ve diğer sentetik ürünler konusunda uzman olarak dünya çapında olağanüstü bir üne sahiptir.

  Uzak görüşlü zeka, kurumsal risk alma cesareti, muazzam verimlilik, sağlam yönetim, derin uzmanlıklar

  RENOLIT kurucusu Jakob Müller hakkında bir akranı

  Worms'ta ilk Kazma

  RENOLIT Werke GmbH şirketinin 1946'da kurulmasının ardından, 1950 yılında döşemelik folyo ve büro organizasyon parçaları ve zeminler için folyoların endüstriyel üretimi için ilk kalender tesisi kuruldu. Freilassing'deki Paul Fiefel GmbH şirketinin satın alınması sonucunda sentetik işleme endüstrisi için makine ve tesis üretimiyle mühendislik entegrasyonu gerçekleştirildi. 1956 yılında, Worms'ta şimdiki ana tesis inşaatının ilk kazması vuruldu (taşınma 1958 yılında). 

  Üretim artıyor

  Kısa süre sonra, İspanya, Estella'da ilk yurtdışı bağlı şirket olarak RENOLIT Hispania kuruldu. Avrupa'da mobilya yüzeyleri için folyo üretimi 1963 yılında başladı. 1977'de kendinden yapışkanlı folyo üretimine başlandı, bunu 1981'de pencere profilleri için folyo imalatı izledi. 1988'de 3 boyutlu mobilya folyolarının üretimi başladı.

  Atlas Okyanusu üzerinden

  1998 yılında, La Porte'ta CAST-PP folyoları imalatı için SOLVAY'in satın alınmasıyla ABD'de ilk üretim tesisine sahip olundu. RENOLIT'in operasyon bölümü Haziran 1998'te kapatılarak operasyon işleri "RENOLIT-Werke GmbH" adı altında toplandı. Şirket 1 Ocak 2003 itibariyle anonim şirket statüsüne geçti. 1999 yılında Frankenthal işletmesiyle birlikte Tarkett Sommer'den "Pegulan" folyo bölümü alındı.

  Çin, İspanya ve Doğu Avrupa

  RENOLIT-Werke GmbH 2003'te üç bağımsız şirkete ayrıldı: RENOLIT AG, RKW AG ve Kiefel GmbH. Holding şirketi, JM Holding GmbH & Co. KGaA idi. 2006'da SOLVAY S.A'nın SOLVAY Industrial Foils Business folyo bölümünün alınmasıyla aynı yıl Çin'de bir folyo şirketi devralınmış oldu. RENOLIT Hispania, S.A. 2008 yılında resmen işletmeye alındı. 2008 ve 2009 yıllarında Moskova/Rusya, Ukrayna, Moldova ve Kazakistan'da yeni satış şirketleri kuruldu.

  İtalya ve İstanbul

  2010 yılında RENOLIT İtalyan folyo üreticisi Eurogloss şirketini satın aldı. RENOLIT 2011'de bir Avrupa Anonim Şirketine (SE) dönüştü. Aynı yıl RENOLIT İstanbul satış şirketi kuruldu. 2012 yılında Çinli AUSTAR PMC şirketinin "Tıbbi Film Bölümünün" alımı gerçekleşti.

  Dünya çapındaki büyük projeler

  RENOLIT Chile SpA Mayıs 2018'de açıldı. 8,5 Milyon Avroluk yatırım bütün Güney Amerika'da yeni pazarları kapsıyor. RENOLIT, Amerikan pazarındaki yüksek talebi karşılamak için La Porte/ABD'deki işletmede toplam 20,2 milyon Avroluk bir yatırım gerçekleştirdi. Bir başka kilometre taşı da, Münih işletmesinde 12 milyon Avroluk bir yatırımla gerçekleştirilen yeni PET tesisidir. PET tabanlı boya laminatları mobilya cephelerinin tasarımına yeni perspektifler kazandırıyor. Bir başka yatırım da, Thansau işletmesinde gerçekleştirilen 7,5 milyon Avroluk faaliyettir. RENOLIT MEDICAL bölümünün kapasite artımı için gerçekleştirilen yeni BS10 ekstrüzyon hattı Nisan 2019'da işletmeye alındı.

  Hissedar yapısının yeniden oluşturulması kapsamında Fischer ve Lang aileleri 2019 yılında JM Holding hisselerinin %100'ünü, böylelikle de RENOLIT SE'nin tümünü devraldı. RKW SE de eş zamanlı olarak ayrılarak Müller ve Alvear ailelerine bırakıldı.