Şirket Profili

  Yüksek değere sahip sentetik folyo ve ürünler tutkumuzdur

  RENOLIT adı bütün dünyada teknik yetkinlik, çağdaş ürün tasarımı ve ortaklaşa hizmet anlamına gelir: Ürünlerimiz yüzeyleri mükemmelleştirir, sızdırmazlık sağlar, korur, dayanıklı hale getirir ve birçok başka avantaj sunar. Uluslararası alanda faaliyet gösteren, bağımsız aile kuruluşu, güvenilir iş ortağı ve işveren olarak şirket başarısını uzun vadede de sürdürmeyi hedefliyoruz. Dekoratif, yüksek kaliteli ve dayanıklı sentetik ürünlerle müşterilerimiz için açık bir katma değer üretiyor ve birçok insanın yaşam kalitesini yükseltiyoruz.

  Marka Değerleri

  Adil, yenilikçi, yüksek kaliteli, dünyaya açık, güvenilir

  Bu beş marka değeri RENOLIT Grubunun temelini oluşturur. Bu beş marka iddiamızı tanımlar, kurumsal kültürümüzü simgeler ve her gün müşterilerimize yeni bir taahhütte bulunur. RENOLIT güvenilir iş ortaklığı anlamına gelir: Değerlerimizden her biri müşterilerimiz için pratik bir yarar içerir.

  Birlikte başarılı

  Başarıya ortaklaşa: Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza saygıyla ve güvenle yaklaşırız. Müşterilerimiz için sürdürülebilir ürün ve hizmetleri uzmanca ve ihtiyaca göre geliştiririz.

  Yeni Dürtüler

  Her zaman bir fikir önde: Kadın ve erkek çalışanlarımız açık yenilikçilik kültürümüze etkin olarak katılır ve gelecek için birlikte uygulamaya yönelik ve çekici yenilikler gerçekleştirir.

  Özel olan

  En zorlu talepler için yüksek kaliteli bir ürün portföyü: RENOLIT'in ürünlerinde 70 yıllık uzmanlık bilgisi, sizin ve ürünlerinizin yararlanacağı saf bir kalite saklıdır. 

  Sınırsız İmkanlar

  Dünyanın her yerinde: Dünya üzerinde 30'u aşkın işletmede 4.700'den fazla çalışanı kapsayan uluslararası varlığımız sayesinde her an müşterilerimizin yakınındayız.

  Güven üzerine kurulu

  Başarılı iş ortaklıklarımızın temeli: Müşterilerimizin de RENOLIT ürün ve hizmetlerimize güvenebilmesi için, 70 yıldan beri faaliyetimizi ciddiyet ve sorumluluk tanımlar.

  Image Brochures in further languages

  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Document (pdf)
  4 MB
  Kalite Yönetimi

  Başlangıçtan itibaren Kontrol edilen Kalite

  Pazar her an ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesine yönelik yeni taleplerde bulunuyor. Bu nedenle süreçlerimizi ve müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla yaptığımız işbirliğini sürekli olarak geliştiriyoruz. RENOLIT için kalite, ürün fikrinden ürünün atılmasına kadar her aşamayı kapsıyor. RENOLIT'in DIN EN ISO 9001 2015'e göre onaylı kalite yönetim sistemi hammadde girişinde, süreç ve nihai denetimde en ödünsüz test ölçütlerinin karşılanmasını garanti ediyor ve seri üretimde yüksek kalitenin tutarlı olmasını sağlıyor. 

  Tedarik ortağı

  RENOLIT'in kalite standardının teminat altında olması için, tedarik ortaklarımızdan RENOLIT'in kalite standartlarını benimsemelerini bekliyoruz. Bu nedenle de hatasız bir üretim ve prosesi güvenilir bir teslimat gerçekleştirmek için iş ortaklarımızı daha başlarda geliştirme ve kalite planlama süreçlerine dahil ediyoruz.

  Mal Kontrolü

  Ürünlerimizin kalitesini düzenli olarak kontrol ediyoruz. Örneğin, orijinal numunelerle yapılan karşılaştırmalarla renk, üst yüzey parlaklığı, kabartma ve boyut alanlarında yüksek kaliteden emin oluyoruz. Folyo çeşitli süreçlerde gerçekleştirilen kapsamlı ve tekrarlı testlerin ve onaylanmasının ardından müşteriye özel olarak işleniyor, ambalajlanıyor ve sevk ediliyor.

  Enerji yönetimi

  Düşük tüketime yüksek dikkat

  Yalın süreçler ve düşük enerji giderleri gibi konuları büyük harflerle yazıyoruz. Almanya'da ve yurtdışındaki bütün RENOLIT işletmeleri ISO sertifikalıdır. Güncel enerji konularında düzenli fikir alışverişlerinde bulunuyor ve enerji yönetimini gündelik çalışmalarda değişmez katsayı olarak uygulamak ve prosesleri sürekli olarak iyileştirmek yolunda çalışanlarımızın duyarlı olmasını sağlıyoruz.

  Çevre Politikası

  Faal Katılım

  RENOLIT olarak, çevre korumanın sürekli iyileştirilmesine değer veriyoruz. Yasal gerekleri kendi alanlarımızda gönüllü ve kapsamlı hizmetlerle tamamlıyoruz. Mümkün olduğunca hammadde ve enerji tüketimini düşürüyor, bütün üretim döngüsünü optimize ediyor ve yeni ürünleri ve süreçleri daha planlama aşamasında çevre üzerindeki etkileri bağlamında kontrol ediyoruz. Bu açıdan, iş ortaklarımız ve yetkililerle açık bir diyalog sürdürüyoruz. Çevresel etkileri en aza indirmek için önlemler alıyor ve çevre bilinçli faaliyetlerimizi dahili bir çevre yönetim sistemi sayesinde düzenli olarak denetliyoruz. Yetkiler ve sorumluluklar düzenlenmiş olup kurum içi ve dışıyla paylaşılmıştır. 

  Enerji Politikası

  Tüm Düzeylerde Enerji Politikası

  Enerjiyle bilinçli ilişki, gündelik çalışmamızda değişmez bir katsayı oluşturur. Böylelikle bütün işletmelerde enerji optimizasyonu önlemlerini etkin uygulama hedefi güdüyoruz. RENOLIT kıt kaynakların korunmasına yönelik projelere de katılıyor. İlave olarak enerji kayıplarını önlüyor ve süreçleri optimize ederek giderleri de düşüyoruz. 

  Tesis düzeyinde Enerji Politikası İlkeleri

  Tesis:

  • Üretim süreçleri ve çevresindeki alanlar için gerekli enerji talebini inceler
  • analizlerden hareketle, tüketimleri düşürmek için mantıklı önlemler geliştirir
  • Enerji dönüşümü ve enerji geri kazanımı konusunda çığırlar açar ve mantıklı alternatif teknolojiler uygular
  • gerektiğinde onaylı bir yönetim sistemi (örn. DIN EN ISO 50001) uygulamasına geçer

  Enerji Politikasında Hedef Belirleme

  RENOLIT enerji politikasının uygulanmasının sorumluluğu tesislerindir; koordinasyonu Kurumsal Mühendislik Bölümünce yapılır ve kurum çapında uygulanan Enerji Yönetim Politikasınca (Energie-Management-System-EMS) denetlenir. "En iyilerinden öğrenme" ilkesinden hareketle, prosesleri ayrıntılarıyla inceliyor, zayıf noktaları ortadan kaldırıyor daha ileri tasarruf potansiyelleri belirlemek için yarışıyoruz.

  En İyi Uygulama çözümleri Kurumsal Mühendislik bölümü tarafından kurum çapında devreye alınırken, tesisler de münferit önlemleri uygulamaya koyuyor. Böylelikle, 2010 ve 2013 yılları arasında enerji tüketimi alanında yüzde 16'lık bir enerji tasarrufu gerçekleştirdik. RENOLIT SE Yönetim Kurulu belirlenen faktörlere dayanarak, RENOLIT Grubu'nun spesifik enerji tüketimini 2020 yılı sonuna kadar yüzde 10 daha düşürmeyi hedef olarak belirledi. Bu hedefe erişmek için, yıllık yatırım tutarının yüzde 8'e kadarını enerji tasarruf önlemleri için hazır tutuyoruz.

  Yıllık yatırım tutarının %8'e kadarı enerji tasarrufu önlemlerine akıyor