PROTECT WHAT MATTERS

  PROTECT WHAT MATTERS

  RENOLIT ALKORPLAN roofing products
  VOOR DUURZAAMHEID IN DE BOUW

  Intro

  Duurzaamheid is meer dan een woord, het is eigenlijk een verantwoordelijkheid, een manier van leven, van produceren, van producten ontwikkelen die voordelen opleveren voor zowel huidige als toekomstige generaties. RENOLIT doet hierbij een oproep om te beschermen wat belangrijk is, of het nu gaat om een gebouw, het milieu of onze planeet!

  Daarom is RENOLIT ALKORPLAN ook voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën, uniek in de sector, om innovatieve en duurzame membranen te ontwikkelen. Er worden stappen ondernomen om het productiesysteem efficiënter en effectiever te maken en om de nieuwe technologieën toe te passen op bestaande dakbanen. Dat alles met het oog op meer duurzaamheid, minder gebruik van hulpbronnen en een meer circulaire economie.
  De functie van een dak heeft de voorbije jaren heel wat veranderingen ondergaan, het dak wordt meer en meer beschouwd als de “vijfde gevel”. De beschikbare ruimte op platte daken wordt steeds meer benut en daken krijgen daardoor meer dan ooit een energie- en milieuvriendelijke functie, vooral in de groeiende stedelijke gebieden. Daksystemen krijgen een meerwaarde en dragen zo bij tot welzijn, ecologie en economie.

  “Protect what matters” is niet alleen een uitnodiging, maar ook en vooral een statement dat wij daar ook zelf bewust mee bezig zijn. We zorgen voor mensen, planeet en winst, en met deze visie volgen we volledig de lijn van de Sustainable Development Goals (SDGs of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) – de richtlijnen van de VN om de economische, sociale en ecologische duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken. In deze optiek heeft RENOLIT vooropgesteld om maar liefst 12 van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN 2030-agenda te behalen.
   

  Producten

  Ondek hieronder hoe de RENOLIT ALKORPLAN producten bijdragen tot de duurzaamheidsdoelstellingen:

  RENOLIT ALKORPLAN Green groendaken

  Het aanleggen van groendaken wordt door lokale en nationale overheden steeds meer aangemoedigd. En terecht! Bij RENOLIT ALKORPLAN zijn we al meer dan 45 jaar overtuigd van het belang ervan. Groendaken bieden immers een aangenaam uitzicht, ze zorgen voor een betere akoestische isolatie en creëren ook extra leefruimte. Belangrijk, want het is bewezen dat omgevingsfactoren een doorslaggevende rol spelen in het psycho-fysieke welzijn van de mens. Maar bovenal bieden groendaken ook een schat aan voordelen voor het milieu: ze vergroten de biodiversiteit, verbeteren de luchtkwaliteit, verlagen de CO2-uitstoot, verlengen de levensduur van de dakbedekking en verminderen het risico op overstromingen omdat ze bij zware regenval het water bufferen. Een groendak gaat zelfs de klimaatverandering tegen doordat het de temperatuur verlaagt en op die manier ook het hitte-eilandeffect in stedelijke gebieden afremt.


  RENOLIT ALKORPLAN voor blauwe daken

  Hevige regenval en stormen komen steeds vaker voor en nemen toe in intensiteit. Een doeltreffend waterbeheer is tegenwoordig dus echt wel nodig. Een blauw dak biedt hier zeker een oplossing, het slaat het regenwater tijdelijk op en vertraagt de afwatering. Op die manier beperkt dit soort dak het overstromingsrisico in steden, een toenemend probleem door de klimaatopwarming en extreme weersomstandigheden. Blauwe daken zijn speciaal ontworpen voor steden om slimmer met water om te gaan en onze kostbare hulpbron niet te verspillen. Het water op het dak kan trouwens hergebruikt worden voor huishoudelijke toepassingen, want RENOLIT ALKORPLAN dakbanen tasten de kwaliteit van het regenwater niet aan.
  Los van het aangename uitzicht zorgt een blauw dak ook voor lagere temperaturen in een gebouw, zo draagt het niet alleen bij tot een algemene verbetering van de levenskwaliteit maar levert het ook een  belangrijke energiebesparing (minder airconditioning nodig).  


  RENOLIT ALKORPLAN Bright en Cool roof

  Klimaatdoelstellingen willen de opwarming van de aarde onder de 2 °C houden en de CO2-uitstoot met maar liefst 80-95% verminderen. Reflecterende cool roof daken zijn alvast een ideale oplossing om de klimaatverandering tegen te gaan. Met hun witte kleur zijn ze speciaal ontworpen om minder warmte te absorberen en meer zonlicht te reflecteren dan standaard daken.

  Met de hoogste zonnereflectie-index op de markt (SRI 115) zorgen de RENOLIT ALKORPLAN Bright en Cool dakbanen voor een ongeëvenaarde reflectie van de zonnestralen. Vooral in steden bewijzen witte, reflecterende daken duidelijk hun nut. Steden warmen minder op, waardoor het hitte-eilandeffect wordt afgeremd, en er is minder airconditioning en dus energie nodig. Wat op zijn beurt  een bijkomend positief effect heeft op de CO2-uitstoot en op de broeikasgassen.
  De speciale coating met uitstekende anti-UV eigenschappen zorgt bovendien voor een uitzonderlijke levensduur van deze Bright en Cool dakbanen.
   


  RENOLIT ALKORPLAN Smart Cool roofs

  De missie die RENOLIT uitdraagt is meer produceren met minder middelen. Het innovatieve RENOLIT ALKORPLAN Smart membraan is, met een dikte van slechts 1,2 mm, het perfecte voorbeeld van deze missie: een dakbaan met betere prestaties en een langere levensduur die minder grondstoffen gebruikt. Bovendien is de koele RENOLIT ALKORPLAN Smart dakbaan voorzien van de Solar Shield technologie, een speciale coating die de dakbaan beschermt tegen uv-stralen. Deze laag bevat speciale pigmenten die zorgen voor extra reflectie en emissie. Een dakbaan die beschermd is tegen de het verouderende effect van zonnestralen en die minder onderhevig is aan thermische schokken, gaat ook veel langer mee. Kortom, RENOLIT ALKORPLAN Smart is een effectieve en duurzame dakbaan die bijdraagt aan duurzaamheidscertificeringen voor gebouwen zoals LEED, BREEAM en GREEN.


  RENOLIT ALKORPLAN Solar profielen

  Zonnepanelen zijn een milieuvriendelijke en energiebesparende oplossing. Vanuit dat perspectief ontwikkelde RENOLIT ALKORPLAN een ingenieus systeem om zonnepanelen op een kunststof dak te plaatsen, zonder enige vorm van ballast en zonder enig risico op perforatie van de dakbaan. Het met warmeluchtgelaste RENOLIT ALKORPLAN Solar profiel is dan ook 1000% veilig en supersterk. De combinatie van een PV-systeem met de witte RENOLIT ALKORPLAN Bright dakbaan levert een bijkomend voordeel want zonnepanelen krijgen door de extra zonnereflectie een hoger rendement. Zonnepanelen presteren bovendien ook beter bij koelere temperaturen. Omdat de cool roof technologie de temperatuur rond de zonnepanelen laag houdt, verhoogt dit ook de opbrengt.
   


  Bescherm klimaat, milieu en water

  BESCHERM KLIMAAT, MILIEU EN WATER

  Klimaat

  - Reflecterende cool roof daken zoals RENOLIT ALKORPLAN Bright, Cool en Smart zorgen voor een lagere temperatuur in steden en voor minder behoefte aan airconditioning. Als positief gevolg is er minder CO2-uitstoot en vermindert het broeikaseffect.

  - Elk RENOLIT ALKORPLAN product beschikt over een Environmental Product Declaration of milieuproductverklaring. Een EPD is een gestandaardiseerd document dat zich baseert op de levencyclusanalyse (LCA) van een product. De registratie ervan gebeurt onder toezicht van een onafhankelijke, externe instantie. Het EPD-document bevat gegevens over de milieuprestaties van een bepaald bouwmateriaal in elk stadium van zijn levencyclus: van grondstoffen en productie tot einde levensduur en recyclage of hergebruik. Dankzij KPI’s zoals het aardopwarmingsvermogen (GWP) is het een universele tool om de werkelijke ecologische voetafdruk van producten te meten en onderling te vergelijken.

  - De afgelopen jaren is de logistiek bij RENOLIT geoptimaliseerd en dat had een belangrijke impact op de CO2-uitstoot. Dankzij meer rechtstreekse leveringen, minder driehoeksverkeer via magazijnen en meer spoorvervoer is de CO2-uitstoot met maar liefst 76% gedaald.

  - Aangezien RENOLIT ALKORPLAN roofing products meer en meer aandacht besteedt aan zijn producten en de manier waarop ze worden vervaardigd, werd een sustainability manager aangesteld om duurzaamheid te promoten en het proces te versnellen.

   


  Circulariteit

  Circulariteit en duurzaamheid zijn alomtegenwoordig in de bouwsector. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is PVC in vergelijking met andere kunststoffen het minst afhankelijk van aardolie en uiterst duurzaam qua productie. De productie ervan vraagt immers weinig energie en minder dure grondstoffen, want het is grotendeels gemaakt van standaard zout (een goedkopere grondstof met enorme reserves en waarvan de winning een kleine voetafdruk heeft).

  Toch zetten wij ons, bij RENOLIT, elke dag in om onze materialen te hergebruiken en te recycleren. Zo dragen wij bij aan de circulaire economie, in de wetenschap dat datgene wat ooit traditioneel als “afval” beschouwd werd, nu een “grondstof” wordt. Met deze benadering volgen we RENOLIT Goes Circular, een initiatief dat de productieprocessen zo efficiënt mogelijk wil maken om zoveel mogelijk afval te vermijden maar ook het terughalen van afvalmateriaal beter wil laten verlopen.

  Op vlak van recyclage werden belangrijke resultaten geboekt:

  • Er wordt jaarlijks 8.500 ton materiaal gerecycleerd
  • 100% afval werd gerecycleerd in de voorbije acht jaar
  • Elke m² membraan bevat gemiddeld 50% gerecycleerd materiaal
  • 8% van de werknemers is tewerkgesteld in het recylageproces

  Aan het einde van hun levensduur kunnen de RENOLIT ALKORPLAN membranen volledig gerecycleerd worden tot nieuwe bruikbare producten.
  RENOLIT neemt ook nog deel aan andere intiatieven. Dankzij Roofcollect, het internationale programma voor de inzameling en recyclage van afdichtingsmembranen, kunnen oude PVC-membranen volledig gerecycleerd worden tot nieuwe bouwmaterialen.

  Er lopen ook pilootprojecten voor individuele terugname van bouwafval, het materiaal wordt ingezameld en teruggebracht naar de fabriek, waar het volledig recycleerd wordt.


  Water

  Water is een kostbare grondstof en naarmate de wereldbevolking blijft groeien, wordt de behoefte aan een duurzaam waterbeheer steeds belangrijker.

  RENOLIT ALKORPLAN dakbanen op basis van PVC voor groendaken of blauwe daken kunnen hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. Door regenwater op te vangen en te bufferen, verminderen blauw-groene daken de hoeveelheid water die normaal in de riolering terechtkomt. Regenwater opvangen van daken is echt een prachtig, duurzaam idee, als je kijkt naar het grote aantal beschikbare platte daken.

  In tegenstelling tot andere dakbedekkingen die de pH van het regenwater wijzigen en/of bepaalde toxische stoffen afgeven, zijn de RENOLIT ALKORPLAN membranen prima geschikt om regenwater te hergebruiken om de tuin te besproeien, het huis te poetsen, toiletten door te spoelen, de was te doen, enz. Het effect op de pH is verwaarloosbaar en ook het chemisch zuurstofverbruik blijft zelfs na enkele regencycli stabiel. De kwaliteit van het kostbare water blijft dus behouden. Dit alles is vooral belangrijk in gebieden waar er waterschaarste heerst, maar eigenlijk is het overal een verantwoorde keuze want de hoeveelheid beschikbaar water neemt drastisch af.

  De RENOLIT ALKORPLAN dakbanen nemen ook deel aan het Operation Clean Sweep programma, een initiatief dat wil voorkomen dat plastic deeltjes in het milieu terecht komen.


  Andere

  Duurzame samenwerking

  RENOLIT werkt samen met verschillende internationale verenigingen om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken op het vlak van recyclage van kunststoffen en duurzaamheid van gebouwen: VinylPlus, Circular Plastics Alliance, ESWA, GBCe.


  Gendergelijkheid

  De RENOLIT ALKORPLAN dakafdichtingsbanen zetten zich in voor gelijke kansen en de professionele ontwikkeling van alle werknemers. Het bedrijf heeft een zeer actieve Commissie voor Gelijke Kansen.
   


  Onze garanties

  De RENOLIT ALKORPLAN producten dragen bij tot het behalen van onderstaande duurzaamheidslabels:

  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): internationaal erkend certificeringssysteem voor groene gebouwen
  • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method): duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact
  • VERDE (Green Building Council España): Spaans certificeringssysteem voor duurzaam bouwen

  De ecologische voetafdruk van de producten wordt gemeten door middel van EPD’s (Environmental Product Declaration) volgens de LCA-methode (Life Cycle Assessment).
  De productie-eenheid is ISO 14001 en EMAS gecertificeerd, het recyclageproces is Eucertplast en Recovinyl gecertificeerd.

  Het zoveelste bewijs van ons engagement voor duurzaamheid!

  RENOLIT ALKORPLAN doet er alles aan om, nu en in de toekomst, een betrouwbare en verantwoorde partner te zijn met expertise op het gebied van energie-efficiëntie, afvalverwerking, recycling en CO2-uitstoot.