Press release 29 03 2021

  DUURZAAMHEID: TOT 43 % ENERGIEBESPARING DANKZIJ SPECIALE RENOLIT ALKORPLAN DAKPRODUCTEN

  Zo blijkt uit een studie van de stichting circe over het gedrag van renolit alkorplan dakbanen in drie verschillende klimaatzones in Europa.

  Sant Celoni, Barcelona, 29 maart 2021 – Tot 43% in Spanje, 37% in Frankrijk en 19% in Finland: deze percentages tonen aan hoeveel energie voor airconditioning een RENOLIT ALKORPLAN Bright dakbaan bespaart in vergelijking met een standaard RENOLIT ALKORPLAN dakafdichting. Een opmerkelijk resultaat van een onderzoek naar de energie- en milieu-impact van de RENOLIT producten door de Stichting CIRCE - een technologisch onderzoekscentrum dat sinds 1993 innovatieve oplossingen aanbiedt voor duurzame ontwikkeling. De studie is uitgevoerd in opdracht van RENOLIT, een multinational gespecialiseerd in hoogwaardige kunststof dakmembranen en films voor andere toepassingen, en kadert in de nieuwe strategie van het bedrijf met toenemende aandacht voor milieu, maatschappij en werknemers. De studie vergelijkt het energie- en milieugedrag van een aantal innovatieve dakproducten (RENOLIT ALKORPLAN Bright, RENOLIT ALKORPLAN Smart Ivory en RENOLIT ALKORPLAN Smart Grey) met dat van de klassieke RENOLIT ALKORPLAN dakbaan.

  RENOLIT ALKORPLAN Bright combineert de gekende kwaliteit en voordelen van de klassieke RENOLIT ALKORPLAN dakbaan met een extra hoge en duurzame zonnereflectie. Bij de RENOLIT ALKORPLAN Smart producten is innovatieve technologie dan weer het sterke punt. Onder het motto less is more heeft de slechts 1,2 of 1,5 mm dikke RENOLIT ALKORPLAN Smart dakbaan naast een perfecte waterdichtheid en een goede mechanische en chemische weerstand vooral ook een langere levensduur, en is ze bovendien energiebesparend, duurzaam, veelzijdig en esthetisch.

  Het uitgangspunt van de vergelijkende analyse - uitgevoerd door middel van een energiesimulatie met behulp van de DesignBuilder simulatiesoftware - was uiteraard een gebouw met standaard kenmerken (magazijn met kantoorruimte) waarbij rekening werd gehouden met een aantal variabele factoren zoals gebruiksfunctie, blootstelling, uren verlichting en de kenmerken van het verwarmings- en ventilatiesysteem. Een tweede element was de analyse van het energiegedrag van het gebouw in drie verschillende klimaatzones. Hiervoor werden Spanje, Frankrijk en Finland uitgekozen, landen waar RENOLIT actief is maar die vooral representatief zijn voor het klimaat in Zuid-, Centraal- en Noord-Europa. Aangezien de kwaliteit van een product alleen op lange termijn kan beoordeeld worden, is de simulatie uitgegaan van een levenscyclus van 90 jaar, waarbij de dakbedekking twee maal vernieuwd is.

  De studie verloopt in verschillende stappen maar de eerste resultaten in verband met koelen in de zomerperiode geven alvast een interessante indicatie. Wat blijkt? Een grijze RENOLIT ALKORPLAN Smart dakbaan levert in Spanje een besparing op van 14%, in Frankrijk 11 % en in Finland 5%. Dezelfde RENOLIT ALKORPLAN Smart dakbaan in ivoorkleur zorgt voor een energiebesparing van 24 % in Spanje, 21% in Frankrijk en 10% in Finland. In geval van een witte, reflecterende RENOLIT ALKORPLAN Bright dakbedekking daalt de energiebehoefte voor airconditioning met maar liefst 43 % in Spanje, 37% in Frankrijk en 19% in Finland. De studie in samenwerking met CIRCE loopt intussen verder en zal de komende maanden bijkomende resultaten opleveren.

  “De samenwerking met CIRCE is voor ons uiterst belangrijk,” zo verduidelijkt Luca Gottardi, Marketing Director van RENOLIT ALKORPLAN roofing products. “De bezorgdheid voor het milieu en sociale verantwoordelijkheid zijn immers de bouwstenen van onze bedrijfscultuur. Daarom staat het engagement om steeds duurzamere producten te ontwikkelen, zowel wat betreft levensduur en energiebesparing als ook recyclage, bij ons voorop.”