Dachy zielone i ich właściwości

  Przekrój warstwy podłoża [cm] Waga dodatkowa [kg/m²] Konserwacja Dostępność  Rodzaj roślin
Rozległy 6-15 30-150 Minimalny Nie Rozchodnik, zioła, …
Mniej intensywny 15-30 150-400 Tak Tak Kwiaty, trawa, niskie krzewy, zioła, …
Intensywny > 30 >400 Tak Tak Wybór dowolnych roślin*

 

* Niektórych roślin, takich jak np. bambus należy unikać na dachach zielonych ze względu na ich agresywny sposób ukorzenienia. Więcej na temat ograniczeń, w publikacji: Autor Bernd Krupka, Dachbegrünung. Pflanzen- und Vegetationsanwendung an Bauwerken. Ulmer, Stuttgart 2000.