RENOLIT ALKORPLAN L

  System balastowy

  Dach balastowy oznacza, że membrana dachowa nie jest mocowana mechanicznie, ani nie jest klejona do podłoża. Membrana jest ułożona luźno i przykryta balastem w postaci żwiru, płyt chodnikowych, warstwy zieleni, itp.

  Balast zapewnia dobrą ochronę przed poderwaniem membrany przez wiatr. Chroni również membranę przed bezpośrednim wpływem wahań temperatury, uszkodzeniami mechanicznymi, rozdarciem, itp., a także przed starzeniem się, ponieważ membrana pod balastem nie jest narażona na promieniowanie ultrafioletowe.

  Dzięki wzmocnieniu włóknem szklanym membrana RENOLIT ALKORPLAN L posiada doskonałą stabilność wymiarową.

  Niewątpliwą zaletą systemu jest prosty i szybki montaż membrany bez kleju i elementów mocujących, w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Krawędzie membrany są łączone na zakład gorącym powietrzem przy użyciu zgrzewarek ręcznych lub automatycznych.

  System balastowy może być stosowany do „ciepłych” dachów lub tzw. dachów odwróconych, zarówno na obiektach nowych, jak i remontowanych.

  Chociaż najczęściej system ten wykorzystywany jest na stropodachach lub stropach, to również możliwe jest jego stosowanie na pokryciach stalowych i drewnianych.

  Należy pamiętać, że odpowiednio przygotowany dach wymaga konstrukcji, która utrzyma dodatkowy ciężar balastu.

  Dachy zielone są ekologicznym przykładem zastosowania tego systemu, w którym wykorzystana jest odporność membrany balastowej na przerost korzeni.

  System balastowy jest przyjazny dla środowiska i energooszczędny, a wraz z roślinnością lub balastem żwirowym tworzy estetyczną i rekreacyjną przestrzeń.

  Pod koniec okresu użytkowania dachu membrana może zostać całkowicie poddana recyklingowi.

  PLIKI DO POBRANIA

  Wybierz dokumenty, które chcesz pobrać lub wysłać w linku

  Certyfikaty i zatwierdzenia

  Environmental Declarations

  CE FPC + DoP

  DoP's in other languages are available on request

  CE FPC

  Document (pdf)
  2 MB

  DoP RENOLIT ALKORPLAN L