Verplichte opleiding

  Verplichte opleiding voor werken met diisocyanaten

  In augustus 2020 hebben de Europese autoriteiten in het kader van de REACH-wetgeving een nieuwe beperking op diisocyanaten goedgekeurd. Deze nieuwe beperking vereist een opleiding voorafgaand aan het werken met lijmen of afdichtingsmiddelen die polyurethaan bevatten. Vanaf 24 augustus 2023 is elke professionele of industriële gebruiker van producten met meer dan 0,1% diisocyanaten verplicht om een speciale opleiding te volgen.

  Waarom een opleiding volgen?

  Diisocyanaat is een chemische stof die allergische huisreacties en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Dit product is dus niet zonder gevaar indien de veiligheidsaanbevelingen niet gevolgd worden. Deze opleiding moet werknemers, die tijdens het werk wordt blootgesteld aan diisocyanaten, bewuster maken van de gezondheidsrisico’s en informeren over passende werkmethoden en beschermingsmiddelen.
   

  Over welke producten gaat het?

  Onder deze nieuwe beperking vallen de meeste polyurethaan producten. Binnen het RENOLIT gamma gaat dit over onderstaande lijmen:
  RENOLIT ALKORPLUS 81068 PU-lijm
  RENOLIT ALKORPLUS 81140 PU-contactlijm
  RENOLIT ALKORPLUS 81065 universele Dualfix lijm
  Op de etiketten van de betreffende producten zal duidelijk worden aangegeven dat een opleiding vereist is.

  Waar kan je de opleiding volgen?

  Op initiatief van de Europese industrie werd een online platform opgericht waar je de opleiding kan volgen. Op dit ogenblik is de opleiding beschikbaar in 10 talen.

  Volg de online opleiding gratis met de volgende code FEICA_21_G

  Als je de test aan het einde van de opleiding succesvol aflegt, ontvang je een certificaat dat 5 jaar geldig is. Na vijf jaar moet de opleiding opnieuw worden gevolgd. De werkgever is verantwoordelijk om per werknemer bij te houden wie de opleiding gevolgd heeft en moet ten allen tijde de certificaten kunnen voorleggen aan bevoegde instanties.

  LET WEL : De uiterste datum om deze opleiding te volgen is 24 augustus 2023 !
  Zonder opleiding en certificaat mag een werknemer niet langer met diisocyanaten werken.
   

  Meer informatie

  Meer informatie over de beperking bij het gebruik van deze chemische stoffen is in alle EU-talen te vinden via EUR-Lex, de website van de Europese Unie die toegang biedt tot de EU-wetgeving : https://eur-lex.europa.eu .

  Bij vragen of onduidelijkheden kan je vanzelfsprekend ook je lokale RENOLIT ALKORPLAN verkoopkantoor contacteren.