Återvinning

Under senare år har delar av PVC-industrin gått samman i syfte att utveckla och främja lösningar för återvinning av PVC-material.

Dan här satsningen började år 2000 med det frivilliga samarbetet Vinyl 2010, som ingicks av olika företag i branschen. Syftet med denna satsning är att återvinna ytterligare 200 000 ton PVC-produkter vid slutet av deras användningstid år 2010 än vad som återvanns 1999.

http://www.eswa.be/ http://www.roofcollect.com/
Logo ESWA
Logo ROOFCOLLECT

ESWA (European Single Ply Waterproofing Association), en sammanslutning av tillverkare av takmembran där RENOLIT Belgium N.V. är en av medlemmarna, har också startat insamlingsprogramment RoofCollect.

Syftet med programmet är att organisera insamling och återvinning av syntetiska vattentätande membran i slutet av membranens livslängd. Programmet resulterade i att över 700 ton material samlades in under 2003, huvudsakligen i Tyskland och Benelux-länderna. Programmet omfattar numera även Frankrike och Österrike.

Alla takmembran från RENOLIT WATERPROOFING ingår i RoofCollect-programmet för uppsamling och återvinning.