SYSTEM FÖR MEKANISK INFÄSTNING

SYSTEM FÖR MEKANISK INFÄSTNING

Produkter:

  • RENOLIT ALKORPLAN F: PVC-P-baserat takduk med vävd polyesterarmering för tätskikt av flata och lutande tak.
    Installation med mekanisk infästning.
  • RENOLIT ALKORTOP F: TPO baserat takduk med vävd polyesterarmering för tätskikt av flata och lutande tak genom mekanisk infästning.

Applikationer och kommentarer:

  • För alla typer av underlag.
  • Nybyggnad och renovering.
  • RENOLIT ALKORPLAN F: basis för RENOLIT ALKORDESIGN och RENOLIT ALKORSOLAR system