Systemets lave vekt

RENOLIT ALKORSOLAR systemet har en lav vekt fordi det ikke er nødvendig med ekstra ballast på taket for å holde på solcellepanelene. Vekten på systemet vil variere uti fra valg av solcellepanelene og aluminiumkonstruksjon. I de fleste tilfeller vil ikke den totale solcelle-installasjonen veie mer enn 15 kg/m².

Ved Installering av galvaniserte eller laminerte solceller vil vekten kun vaere 4 kg/m².

no extra ballast with ALKORSOLAR