Yenilikçilik

  Yenilikçilik Katma Değer Yaratır

  Etkin yaşanan bir yenilikçilik kültürü sayesinde ürünlerimizin geleceğe uygunluğunu ve müşterilerimiz için katma değeri emniyet altına alıyoruz. Bu nedenle yenilikçilik RENOLIT şirket stratejisinin çekirdek değerini ve ayrılmaz bir parçasını oluşturur. İddiamız, dalımızda yenilikçilik önderi olmaktır. 4.700'ü aşkın çalışanımız her gün bu amaç için gayret ediyor.

  Birlikte düşünmek için özgür alanlar

  RENOLIT Innovation Contest

  Birlikte, Yeni İmkanlar yaratmak

  RENOLIT Yenilikçilik Yarışması, tüm çalışanları stratejik anlamda geleceğe yönelik önemli konularda fikirler üretip geliştirmeye davet eden küresel bir yenilikçilik girişimidir. Yarışmanın amacı, ortak uzmanlık bilgilerimizle gelecek için yeni imkanlar yaratmaktır. Yarışma her seferinde belirli bir konuda, belirlenmiş bir süre içinde gerçekleştirilir.
  Belirlenmiş ölçütler ve deneyimli seçici ekipler sayesinde, sunulan bütün fikirler adım adım değerlendirilip seçilecektir. En iyi beş fikir disiplinlerarası ekiplere iletilecek ve daha da geliştirilecektir. Bu ekipler kişisel bir rehberin desteğiyle bir Yenilikçilik kampı kapsamında yöntem ve araçlara yönelik yararlı eğitim alacaktır. Ekipler büyük finalde konsept çalışmalarını jüriye sunacak, jüri de kazanan ekibi seçecektir.

  RENOLIT Innovation Contest 2018

  2018 yılında ana tema müşterilerimizi daha iyi tanımamızı, üretim süreçlerimizi iyileştirmemizi ve hizmet sunumuzu genişletmemize yardımcı olacak "sayısal imkanlar" idi. Sunulan toplam 1.039 öneri içinden en umut verici olanlar geliştirilecektir. 

  Hayat boyu sürecek bazı dostluklar kurduk

  Uluslararası, çok kültürlü, disiplinlerarası ve her an aynı seviyede: RENOLIT Yenilikçilik Yarışmasının Öyküsü.

  Geleceğin Atölyesi

  Geleceğe yönelik iş fikirlerinin platformu

  Geleceğin atölyesi, özellikle çok umut verici iş fikirlerinin onaylandığı ve daha geliştirildiği bir kuvözdür. Çekirdek faaliyetin ötesindeki yaratıcı kavramlar burada onları pazara yönelik, girişimci ve yaratıcı bir şekilde destekleyecek alan ve kaynaklara kavuşur. Pazar ve iş potansiyellerinin hızla belirlenebilmesi için, şirket içi proje yöneticileri harici uzmanlardan ve kurumlardan güçlü destek alır.

  Uygulamaya yakınlık ve yüksek müşteri yararı

  RENOLIT Local. Mükemmellik. Günlük.

  Mükemmellik Girişimimiz

  RENOLIT, L.E.D. Fikir Girişimiyle çalışan öneri sistemini ileriye taşıyor. Mevcut yaklaşımların aksine, burada şeffaflık ve diyalog ilk sırayı alıyor: Çalışanlar karar sürecine dahil ediliyor ve fikirlerinin ne durumda olduğunu her an izleyebiliyor. Böylelikle RENOLIT her gün bir adım daha iyiye gidiyor.

  Bilgiyi ulaşılabilir kılmak ve paylaşmak

  Ürün Yeniliklerin

  Fikirden Pazar Olgunluğuna

  Dalımızda yenilikçilik önderi olmak iddiasındayız. Yenilikçilik yönetimi yaklaşımımızda ne ölçüde başarılı olduğumuz, son yıllarda pazar için olgunlaştırdığımız yeniliklerin sayısından anlaşılabilir.