Bağlilik

  Yaşanmış Sorumluluk

  Biz sadece yüksek kaliteli sentetik folyolar ve diğer sentetik ürünler imalatçısı değil, aynı zamanda da küresel ve yerel misyonu olan bir işvereniz. Bu nedenle gerek dünya üzerindeki işletmelerimizde, gerekse de Rhein-Neckar Metropol Bölgesindeki genel merkezimizde çevreye, topluma ve kadın-erkek RENOLIT çalışanlarına karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve rekabetçiliği, sürdürülebilirliğin ve geleceğe uygunluğun teminat altına alınmasına yönelik çeşitli girişimlere de etkin olarak katılıyoruz.   

  Sürdürülebilirlik

  Sürdürülebilir bir Gelişme Taahhüdü

  As one of the world’s leading manufacturers of high-quality plastic films and other plastic products, we feel a special commitment to the topic of sustainability. Responsible business has many different aspects, which is why our understanding of sustainability stretches across the three dimensions of ecology, economy and social responsibility, and is firmly anchored in our corporate culture.

  Our annual sustainability report provides information on our activities and progress in the past financial year.

  In addition, we have been publishing a sustainability magazine since 2019, which compactly shows how RENOLIT lives its responsibility. Selected key figures combined with vivid highlight projects make the topic of sustainability a tangible experience.

  Human rights always in our focus

  As an internationally active company, we are aware of our responsibility with regard to the observance of human rights  - both in our own company and in our business relationships. How RENOLIT fulfils its due diligence and what measures are taken to further protect human rights is shown in the following Policy Statement on Human Rights signed by the Executive Board. 

  VinylPlus

  PVC Taahhüdü

  VinylPlus, Avrupa PVC sektörünün PVC'nin sürdürülebilir üretimi ve uygulamasına yönelik gönüllü bir taahhüdüdür. Program Avrupa Birliği, Norveç ve İsviçre'den bir dizi kritik talepte bulunarak PVC sektöründe sürdürülebilir bir gelişmenin çerçevelerini oluşturuyor. Örneğin, 2020 yılına kadar yıllık PVC geri dönüşüm miktarı 800.000 tona çıkarılacaktır.

  İddialı Hedefler

  Gönüllü taahhüdü PVC sektöründe sürdürülebilir bir gelişmenin anahtarı olarak görüyoruz. RENOLIT Vinil Vakfının kurucu üyesi olarak sürdürülebilirlik girişiminin finansmanına katılıyor ve Vinil Vakfının İletişim Komitesi Başkanı olarak bu hedeflerin çoğaltıcısı olarak faaliyet gerçekleştiriyor. Vinil 2010 girişimi bağlamında, yılda 250.000 tonu aşkın PVC toplayıp geri dönüştürmek için Avrupa çapında bir altyapı oluşturmak ve örneğin kadmiyum stabilizatörleri gibi katkı maddelerini ikame etmek mümkün oldu. VinylPlus'ın yeni hedefleri şunlardır:

  • 20 yılına kadar yılda 800.000 ton PVC'nin geri kazanılması
  • Klor organik emisyonların temalandırılması
  • Katkı maddelerinin sürdürülebilirlik temelinde kullanılması
  • Enerji verimliliğinin artırılması
  • PVC üretimindeki yenilenebilir enerji ve hammadde kullanımının yükseltilmesi
  • Sürdürülebilirliğin bütün PVC katma değer zinciri boyunca teşvik edilmesi
  PDF Icon RENOLIT VinylPlus Certificates 2020
  PDF icon Document (pdf)
  680 KB
  AGPU

  Geleceğe yönelik ve sürdürülebilir malzeme olara PVC

  RENOLIT PVC ve Çevre Çalışma Grubu Birliğinin (AGPU) üyesidir. Ve yönetim kurulunda etkin rol oynar. Birlik PVC değer zinciri boyunca uzanan şirketler arasında 25 yılı aşkın bir süredir ilişki oluşturuyor. Birliğin hedefi, çevreyle ilgili bütün alanlarda PVC maddesinin uyumunu sağlamak ve PVC branşını sürdürülebilir gelişim yolunda desteklemektir.

  Daha fazla bilgi için http://www.agpu.com

  Metropol Bölgesi

  Rhein-Neckar Metropol Bölgesi

  RENOLIT dünya üzerinde 30'dan fazla işletmeye sahip olsa da, şirketimizin kökü ve genel merkezi Worms'tadır. Frankenthal İşletmesiyle birlikte, 4.700 çalışanımızın dörtte biri Avrupa'nın yenilikçilik merkezlerinden ve ekonomi motorlarından birisi olan Rhein-Neckar Metropol Bölgesinde faaliyet gösteriyor. Rhein-Neckar bölgesi zengin bir kültür sahnesi, birinci sınıf üst düzey ve yaygın spor ve etkileyici doğanın yanı sıra ekonomi, araştırma ve eğitimde çekici iş imkanları da sunuyor. RENOLIT sayısız projeye katıldığı gibi Rhein-Neckar Metropol Bölgesinin Geleceği Vakfının üyesi olarak da çalışıyor.