Zaangażowanie

  Wdrażana odpowiedzialność

  Jesteśmy nie tylko wiodącym międzynarodowym producentem wysokiej jakości folii z tworzyw sztucznych i innych produktów z tworzyw sztucznych, ale również pracodawcą, którego działania mają charakter globalny i lokalny. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec środowiska, społeczeństwa i pracowników RENOLIT, zarówno w naszych zakładach na całym świecie, jak i w siedzibie głównej w regionie metropolitalnym Ren-Neckar, i aktywnie uczestniczymy w różnych inicjatywach mających na celu zapewnienie konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju i trwałości. 

  We see our responsibility as reaching across generations, not just financial quarters

  Zrównoważony rozwój

  Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

  As one of the world’s leading manufacturers of high-quality plastic films and other plastic products, we feel a special commitment to the topic of sustainability. Responsible business has many different aspects, which is why our understanding of sustainability stretches across the three dimensions of ecology, economy and social responsibility, and is firmly anchored in our corporate culture.

  Our annual sustainability report provides information on our activities and progress in the past financial year.

  In addition, we have been publishing a sustainability magazine since 2019, which compactly shows how RENOLIT lives its responsibility. Selected key figures combined with vivid highlight projects make the topic of sustainability a tangible experience.

  Human rights always in our focus

  As an internationally active company, we are aware of our responsibility with regard to the observance of human rights  - both in our own company and in our business relationships. How RENOLIT fulfils its due diligence and what measures are taken to further protect human rights is shown in the following Policy Statement on Human Rights signed by the Executive Board. 

  VinylPlus

  Zobowiązanie dotyczące PCW

  VinylPlus jest dobrowolnym zobowiązaniem europejskiego przemysłu PCW do zrównoważonej produkcji i stosowania polichlorku winylu. Program tworzy długoterminowe ramy dla zrównoważonego rozwoju przemysłu PCW poprzez podjęcie szeregu krytycznych wyzwań w UE, Norwegii i Szwajcarii. Na przykład, do 2020 roku roczna ilość przetwarzanego PCW ma zostać zwiększona do 800 000 ton.

  Ambitne cele

   

  Dobrowolne zobowiązanie postrzegamy jako klucz do zrównoważonego rozwoju przemysłu PCW. Jako członek-założyciel fundacji Vinyl Foundation, RENOLIT współfinansuje inicjatywę zrównoważonego rozwoju i działa jako multiplikator dla realizacji swoich celów w zarządzie i w komitecie ds. komunikacji fundacji Vinyl Foundation. W ramach inicjatywy Vinyl 2010 udało się stworzyć ogólnoeuropejską infrastrukturę do zbierania i recyklingu ponad 250 000 ton PCW rocznie oraz zastąpić dodatki takie jak stabilizatory kadmowe. Nowym celem VinylPlus jest:

  • 800 000 ton PCW rocznie poddawanych recyklingowi do 2020 roku
  • Podjęcie tematu związanego z emisjami chloroorganicznymi
  • Dodatki powinny być stosowane na podstawie kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Zwiększenie efektywności energetycznej
  • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i surowców w produkcji PCW
  • Promowanie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości PCW

  Więcej informacji na stronie 

  PDF Icon RENOLIT VinylPlus Certificates 2021
  PDF icon Document (pdf)
  4 MB
  AGPU

  PCW jako trwały materiał na przyszłość

  RENOLIT jest członkiem grupy roboczej PVC und Umwelt e.V. (AGPU) i aktywnie uczestniczy w pracach zarządu. Stowarzyszenie od ponad 25 lat łączy firmy w całym łańcuchu wartości PCW. Celem jest dostosowanie PCW do wszystkich aspektów środowiskowych i wspieranie przemysłu PCW na drodze do zrównoważonego rozwoju.

  Więcej informacji na stronie http://www.agpu.com

  Region metropolitalny

  Region metropolitalny Ren-Neckar

  RENOLIT posiada ponad 30 Zaklady na całym świecie, ale korzenie naszej firmy i naszej siedziby głównej znajdują się w Worms. Wraz z zakładem we Frankenthal ponad jedna czwarta z naszych ponad 4700 pracowników pracuje w regionie metropolitalnym Ren-Neckar, europejskim centrum innowacji i motorem napędowym gospodarki. Region Ren-Neckar charakteryzuje się bogatą sceną kulturalną, sportami wyczynowymi i rekreacyjnymi oraz imponującą przyrodą, a także atrakcyjnymi miejscami pracy w biznesie, badaniach naukowych i szkolnictwie. RENOLIT jest zaangażowany w liczne projekty i jest członkiem stowarzyszenia Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.