Innowacyjność

  Innowacje tworzą wartość dodaną

  Poprzez aktywne wdrażanie kultury innowacji zapewniamy trwałość naszych produktów i wartość dodaną dla naszych klientów w przyszłości. Innowacyjność jest zatem podstawową wartością i integralną częścią strategii firmy RENOLIT. Naszym celem jest bycie liderem innowacji w naszej branży. Każdego dnia pracuje nad tym ponad 4700 pracowników..

  Przestrzeń do wspólnego myślenia

  RENOLIT Innovation Contest

  Wspólne tworzenie nowych możliwości

  RENOLIT Innovation Contest to globalna inicjatywa na rzecz innowacji, która zaprasza wszystkich pracowników na całym świecie do zgłaszania pomysłów dotyczących strategicznych tematów przyszłości i dalszego ich rozwoju. Celem konkursu jest wykorzystanie naszego wspólnego know-how do tworzenia nowych możliwości na przyszłość. Konkurs odbywa się w określonych terminach na konkretny temat.
  Wszystkie zgłoszone pomysły są oceniane i wybierane krok po kroku na podstawie jasno określonych kryteriów i przez doświadczonych jurorów. Pięć najlepszych pomysłów jest wspieranych i rozwijanych przez interdyscyplinarne zespoły profesjonalistów. Wspierani przez osobistego trenera pracownicy otrzymują pomocne szkolenia na temat metod i sposobów prezentacji w ramach obozu Innovation Camp. Podczas wielkiego finału zespoły prezentują swoje koncepcje przed jurorami, a następnie zostaje wybrany zwycięski zespół.

  RENOLIT Innovation Contest 2018

  Głównym tematem w 2018 roku były „możliwości cyfrowe”, które pomagają nam lepiej zrozumieć naszych klientów, usprawnić procesy produkcyjne i rozszerzyć zakres usług. Ogółem złożono 1039 propozycji, spośród których najbardziej obiecujące pomysły zostaną zrealizowane. 

  We made some livelong friends

   

  Międzynarodowy, wielokulturowy, interdyscyplinarny i zawsze na zasadzie równości: Historia inicjatywy RENOLIT Innovation Contest.

   

  Warsztat przyszłości

  Platforma dla obiecujących pomysłów biznesowych

  Warsztat przyszłości jest inkubatorem, w którym szczególnie obiecujące pomysły biznesowe są zatwierdzane i dalej rozwijane. Kreatywne koncepcje wykraczające poza główny obszar działalności gospodarczej otrzymują tu przestrzeń i zasoby do ich rozwoju w sposób zorientowany na rynek, przedsiębiorczy i kreatywny. Kierownicy projektów są silnie wspierani przez zewnętrznych ekspertów i współpracujące instytucje w celu szybkiego zidentyfikowania potencjału rynkowego i biznesowego.

  Praktyczne i duże korzyści dla klienta

  RENOLIT Local. Excellence. Daily.

  Nasza inicjatywa doskonałości

  Dzięki inicjatywie pomysłów L.E.D. RENOLIT kontynuuje swój program propozycji dla firm. W przeciwieństwie do istniejących inicjatyw, przejrzystość i dialog mają tu najwyższy priorytet: Pracownicy są zaangażowani w proces decyzyjny i mogą w każdej chwili śledzić swoje pomysły. Dzięki temu RENOLIT może każdego dnia stawać się o jeden krok lepszy.

  Udostępnianie wiedzy i dzielenie się nią

  Innowacje Produktowe

  Od pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek

  Naszym celem jest bycie liderem innowacji w naszej branży. Sukces naszego sposobu zarządzania innowacjami odzwierciedla duża liczba innowacji, które wprowadziliśmy na rynek w ostatnich latach.