Press release 10 06 2021

  RENOLIT ALKORPLAN, DE TOEKOMST IS GROENER DAN OOIT

  Sustainability manager Jennifer Witty Che effent de weg: “Wij willen over vijf jaar een voorbeeld zijn voor iedereen.” Op dit moment zijn er al mooie resultaten geboekt op vlak van uitstoot van CO2 (-76% in transport) en recyclage (+100% op 8 jaar tijd). Met negen doelstellingen van de SDG’s is RENOLIT ALKORPLAN al actief bezig.

  Sant Celoni, Barcelona, 10 juni 2021 – “De toekomst van RENOLIT ALKORPLAN de komende vijf jaar? We zullen ongetwijfeld een voorbeeld zijn voor andere bedrijven op het vlak van duurzaam zakendoen. Want zelfs een bedrijf dat PVC membranen produceert, kan hoogwaardige producten vervaardigen met respect voor het milieu.” Dat bevestigt Jennifer Witty Che, duurzaamheidsmanager bij RENOLIT ALKORPLAN roofing products en een internationale autoriteit op het gebied van productie van duurzame, veelzijdige en hoogwaardige gecertificeerde kunststof dakbanen. Het doel is ambitieus, maar de weg ernaar toe is duidelijk: RENOLIT ALKORPLAN roofing products heeft meer en meer aandacht voor de producten en de manier waarop ze vervaardigd worden en de duurzaamheidsmanager heeft dan ook een sleutelrol om dit bewustwordingsproces te promoten en te versnellen.
   

  De Europese Green Deal - het duurzame investeringsplan om tegen 2050 van Europa een klimaatneutraal continent te maken - besteedt duidelijk heel wat aandacht aan de bouwsector. Deze sector is immers verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en voor 36 % van de uitstoot van CO2. Het doel is om tegen 2050 nulenergiewoningen te hebben, woningen die moeten voldoen aan een bepaalde kWh/m² waarde en die een laag gebruik van fossiele hulpbronnen zoveel mogelijk compenseren door hernieuwbare energiebronnen. Al een geruime tijd gaan de markttrends die richting uit en in toenemende mate wordt er rekening gehouden met investeringskosten, prestaties, levensduur, installatie en comfort. Een markt met steeds meer aandacht voor kostprijs en kwaliteit maar ook voor de duurzaamheid van producten.

  Het onderzoek naar de milieu en energie-impact van de RENOLIT ALKORPLAN dakproducten, dat werd uitbesteed aan het technologisch onderzoekscentrum voor duurzame ontwikkeling CIRCE, maakt deel uit van de strategie van RENOLIT ALKORPLAN om meer aandacht te besteden aan het milieu, het bedrijf en de werknemers. “Ons belangrijkste doel is duurzaam te zijn op elk niveau”, zo legt Jennifer Witty Che uit, “dat betekent dat we zowel de energie-efficiëntie, de afvalproductie, de recyclage als de CO2 –uitstoot aanpakken.” Dankzij de optimalisatie van de logistiek is de CO2 uitstoot de afgelopen jaren drastisch verminderd. Meer rechtstreekse leveringen, minder leveringen vanuit en naar magazijnen en meer goederentransport per spoor hebben de uitstoot met 76 % teruggedrongen. Ook op vlak van recyclage werden er belangrijke resultaten geboekt: 8.500 ton gerecycleerd materiaal per jaar, meer dan 100% afvalmateriaal gerecycleerd in de voorbije acht jaar, 50% gerecycleerd materiaal per vierkante meter dakbaan en 8% van de werknemers in het recyclageproces.

  Er is nog een lange weg te gaan maar de basis is gelegd. Jennifer Witty Che licht toe dat het werk dat zij verricht unaniem gesteund wordt door de volledige RENOLIT ALKORPLAN unit, op alle niveaus. “Wij willen duurzaam zijn en het is mijn taak ervoor te zorgen dat wij daar geraken.” Het doel is mensen bewuster maken van de problemen die er zijn en welke oplossingen die vereisen, niet alleen op het werk, maar ook vanuit het individueel gedrag thuis. “Duurzaamheid”, zo zegt de manager, “betekent dat we middelen gebruiken zonder ze uit te putten of te verspillen uit respect voor toekomstige generaties. We zijn een bedrijf en we maken winst, anders zou het geen zin hebben om een bedrijf te leiden, maar toch hebben we aandacht voor de mensen waarmee we samenwerken, de klanten en de gemeenschap waartoe we behoren. En natuurlijk ook voor de omgeving waarin we ons bevinden.”

  Vandaag de dag vertaalt die vooruitgang zich in negen van de achttien SDG’s (Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling) van de Agenda 2030 van de VN, waar RENOLIT ALKORPLAN actief aan deelneemt met het oog op concrete verbeteringen. “Goede gezondheid en welzijn,” licht Jennifer Witty Che nader toe, “gendergelijkheid, waardig werk en economische groei, innovatie, ongelijkheid verminderen, verantwoorde consumptie en productie, de strijd tegen de klimaatverandering, het leven onderwater en partnerschappen zijn de negen doelstellingen van de Agenda 2030 waaraan wij kunnen bijdragen. Zo worden we steeds groener.” Dat zijn we verplicht aan de komende generaties. “We weten heel goed wat er ons in de eerste plaats te doen staat: afval vermijden!” zegt Jennifer Witte Che, “En dat is wat we ook proberen te doen, naast nog vele andere acties.”