Press release 03 05 2022

  MET RENOLIT ALKORPLAN OP HET DAK KRIJGT VUUR MINDER KANS

  RENOLIT ALKORPLAN dakbanen beantwoorden aan alle BROOF-klassen en zijn bovendien FM-approved, een goedkeuring die alleen wordt verleend aan producten die aan de strengste eisen voldoen, ook op vlak van brandgedrag.

  Sant Celoni, Barcelona, 3 mei 2022 – Zonnepanelen en andere zonnesystemen dragen bij aan de diversificatie van de energievoorziening en gaan de strijd aan tegen de oververhitting van het klimaat. Niet vreemd dus dat het aantal zonnesystemen de laatste jaren exponentieel toeneemt. Maar door deze toename verhoogt jammer genoeg ook het risico op brand op het dak. Oververhitte PV-modules, onvakkundige installatie, mindere kwaliteit van panelen of onderdelen en onvoldoende onderhoud zijn slechts een kleine greep uit de mogelijke oorzaken van brand ten gevolge van PV-systemen. Maar ook zonder zonnepanelen op het dak kan brand ontstaan, bijvoorbeeld door verkeerd ontworpen ventilatiekanalen, het gebruik van minder geschikte materialen of slecht onderhoud. Het is dus van levensbelang om het brandrisico en de mogelijk nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

  RENOLIT ALKORPLAN producten kunnen een belangrijke bijdrage leveren om branduitbreiding te voorkomen. Deze dakbanen zijn voornamelijk bedoeld om platte daken af te dichten, maar worden vanwege hun esthetische kwaliteiten ook vaak gekozen voor gebogen of hellende constructies. Ze zijn geschikt voor nieuwbouw of renovatie, gaan lang mee (tot 40 jaar) maar zijn dus vooral ook brandveilig. En dat is bewezen.

  De RENOLIT ALKORPLAN dakbanen en systemen voldoen immers aan de strengste vuurnormering op de markt (externe brand – EN 13501-5) en beantwoorden aan de vier Europese BROOF-klassen van de brandwetgeving volgens de testmethodes die zijn vastgelegd in CEN/TS 1187. De BROOF-klassen bepalen het zelfdovend vermogen van een samengestelde dakopbouw bij blootstelling aan externe brand, waarbij de dakbaan zelf bepalend is voor het brandgedrag.
  Daarnaast heeft RENOLIT ALKORPLAN ook een gamma dakbanen dat beschikt over een FM-approval, een certificering die enkel wordt toegekend aan producten die voldoen aan de strengste eisen, o.a. op vlak van brandveiligheid. Verzekeringsmaatschappij FM Global voert testen en certificeringsactiviteiten uit op vier specifieke gebieden om het risico op schade of verlies aan eigendommen zoveel mogelijk te beperken. Hierbij ligt de focus vooral op brandpreventie.
   

  RENOLIT ALKORPLAN dakbanen hebben al een eerste groot voordeel dat er tijdens de installatie geen open vlam wordt gebruikt. Als er na de bouwfase ondanks alles toch brand uitbreekt, zorgen RENOLIT ALKORPLAN dakbanen dat de schade binnen de perken blijft. Een mooie illustratie hiervan is het gloednieuwe Lago zwembad in Kortrijk, België. In februari 2019 brak hier net voor de opening van het 5000 m² grote zwembadcomplex een felle brand uit. Uit de analyse van de brandweerdiensten bleek dat de RENOLIT ALKORPLAN Bright dakbaan zo goed als intact gebleven was. Enkel op de plaatsen waar brandende plastic stukken van de glijbanen effectief neervielen op de dakbaan was deze gesmolten. Dankzij de brandvertragende werking van de RENOLIT ALKORPLAN dakbaan kon het zwembad een week na de brand al terug de deuren openen. RENOLIT ALKORPLAN dakbanen voldoen ook aan de VERDE, BREEAM en LEED duurzaamheidskeurmerken, een sprekend bewijs van hoe RENOLIT ALKORPLAN sterk focust op milieu en duurzaamheid.