Innovatie

  Innovatie creëert toegevoegde waarde

  Dankzij onze actieve innovatiecultuur kunnen we de toekomstbestendigheid en meerwaarde van onze producten waarborgen voor onze klanten. Innovatie is dan ook een kernwaarde en vast onderdeel van de ondernemingsstrategie van RENOLIT. Onze missie is in onze branche voorop te lopen met innovatie. Dát is waar onze ruim 4.700 medewerkers zich elke dag voor inzetten.

  Ruimte om mee te denken

  RENOLIT Innovation Contest

  Samen nieuwe mogelijkheden scheppen

  De RENOLIT Innovation Contest is een mondiaal initiatief dat alle medewerkers over de hele wereld aanmoedigt ideeën over belangrijke toekomstthema's aan te dragen en die verder uit te werken. Doel van het initiatief is op basis van onze gezamenlijke knowhow nieuwe mogelijkheden voor de toekomst te creëren. De prijsvraag wordt op gezette tijden georganiseerd en betreft steeds weer een ander thema.
  Alle ingediende ideeën worden stap voor stap aan de hand van vast omlijnde criteria beoordeeld en geselecteerd door ervaren selectieteams. De vijf beste ideeën worden uitgewerkt en verder ontwikkeld door interdisciplinaire teams. Ze worden daarbij ondersteund door een persoonlijke coach en tijdens een Innovation Camp getraind op het gebied van methodes en hulpmiddelen. Tijdens de grote finale presenteren de teams hun concepten aan de jury die het winnende idee aanwijst.

  RENOLIT Innovation Contest 2018

  In 2018 draaide de prijsvraag om “digitale mogelijkheden” die ons helpen onze klanten beter te begrijpen, onze productieprocessen te verbeteren en ons aanbod uit te breiden. Er werden in totaal 1.039 voorstellen ingediend, waarvan de meestbelovende werden uitgewerkt. 

  We made some livelong friends

   

  Internationaal, multicultureel, interdisciplinair en altijd op voet van gelijkheid: het verhaal van de RENOLIT Innovation Contest.

   

  Werkplaats van de toekomst

  Platform voor veelbelovende zakelijke ideeën

  De Werkplaats van de toekomst is een incubator waar zeer veelbelovende zakelijke ideeën getoetst en verder uitgewerkt worden. Hier worden de middelen en de ruimte geboden om creatieve concepten buiten de corebusiness marktgericht, ondernemend en creatief uit te werken. Interne projectmanagers werken nauw samen met externe deskundigen en instanties om vroegtijdig zowel het zakelijke als het marktpotentieel te kunnen vaststellen.

  Praktijkgericht met groot nut voor de klant

  RENOLIT Local. Excellence. Daily.

  Ons Excellence-initiatief

  Met het L.E.D-initiatief wil RENOLIT het meedenken binnen het bedrijf stimuleren. Het draait hierbij niet zozeer om bestaande voorstellen maar meer om transparantie en dialoog. De medewerkers worden betrokken bij de besluitvorming en kunnen voortdurend zien hoe het er voorstaat met hun idee. Zo kan RENOLIT elke dag een beetje beter worden.

  Kennis beschikbaar maken en delen

  Productinnovaties

  Van idee tot marktrijp product

  Onze missie is in onze branche voorop te lopen met innovatie. Hoeveel succes we boeken met ons innovatiemanagement blijkt uit de vele innovaties die we de afgelopen jaren rijp hebben gemaakt voor de markt.