3D ZPRACOVÁNÍ NA PŘÍKLADU ZAŘÍZENÍ PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA (BEZ MEMBRÁNY)

Tvárnost je charakteristickou vlastností termoplastů. Po zahřátí měknou a je možné je tvářet například lisováním, ražením nebo vytvořením podtlaku.

V oblasti zpracování plastových fólií je již po desítky let osvědčenou metodou tváření za tepla. Umožňuje potahování třírozměrných povrchů a je možno ji realizovat již u malých sérií nebo dokonce jednotlivých kusů.

RENOLIT 3D fólie jsou kvalitní termoplastické lamináty, které je možné zpracovávat na všech běžných lisech pro tváření za tepla. V jediné pracovní operaci přilnou tyto fólie k nosnému materiálu a přesně vytvoří jemnou strukturu. Naše výzkumné a vývojové oddělení je schopno vyrábět pro naše zákazníky vzorky a prototypy.

Další zpracování našich 3D fólií zajišťují kvalifikované odborné provozy, které disponují potřebným know how a strojovým parkem pro tuto technologii.

Spojuje nás s nimi dlouholetá spolehlivá spolupráce a jejich kompetence jsou jako součást sítě RENOLITDESIGN k dispozici i našim zákazníkům.

 

Thermoforming

1) topná deska
2) horní těsnicí rám
3) 3D fólie
4) dílec
5) ukládací deska
6) dolní díl / Pin System