TŘÍROZMĚRNÉ STRUKTURY | MOŽNOSTI PROVEDENÍ PRO VÝSTAVBU PRODEJEN A OBJEKTŮ

Termolamináty RENOLIT COVAREN a RENOLIT ALKOREN jsou jedno nebo vícevrstvé fólie, které je možné prostorově (3D) tvářet. Použití vynikající techniky tisku a ražení umožňuje jak výrobu různorodých a vysoce kvalitních dekorů, tak i neomezeného množství jednobarevných provedení využívajících odpovídající pigmenty. Vysoká užitná hodnota termolaminátů je zaručena dobrou mechanickou odolností, barevnou stálostí, odolností vůči vzniku skvrn a možností čištění.

Termolamináty nacházejí použití v potahování třírozměrných povrchů frézovaných MDF desek a zaručují bezproblémové zpracování (tváření za tepla) a aplikaci pro použití v interiérech (nábytek, stěnové prvky, atd.). Na zadní straně jsou fólie opatřené adhezivním prostředkem, který zaručuje jejich spolehlivé nalepení.

3D termolamináty RENOLIT je možné zpracovávat na všech běžně používaných lisech umožňujících tváření za tepla. V jediné pracovní operaci přilnou tyto fólie k nosnému materiálu, zpravidla MDF desce, a přesně vytvoří jemnou strukturu.

V oblasti zpracování plastových fólií je tváření za tepla postupem ověřeným již desítkami let. Fólie RENOLITCOVAREN a RENOLIT ALKOREN jsou takto zpracovávány především v nábytkářském průmyslu. Metoda umožňuje potahování třírozměrných povrchů a je možno ji realizovat již u malých sérií nebo dokonce jednotlivých kusů.

Termolamináty RENOLIT jsou vyráběny v šířce 142 cm a jsou dodávány v rolích. Maximální velikost vyráběných tvarových dílů je závislá na šířce fólie a velikosti tvářecího stroje. Rozšířená jsou zejména zařízení umožňující zpracovávat díly s velikostí max. 1250 – 2200 mm, nicméně někteří zpracovatelé disponují zařízením umožňujícím délku až 3500 mm.

šířka fólie 1420 mm
délka fólie   zboží v roli
nosný materiál  MDF
max. rozměry (šířka/délka) 1250 - 3500 mm
hloubka lisování  16-25 mm

Pro tváření a vytváření 3D efektů jsou k dispozici různé techniky

  • CNC frézování: vzory, linie nebo typy jsou do MDF nosiče vyfrézovány, takže vznikne pozitivní nebo negativní tvar.
  • Vyřezávání laserem: dekor je z desky vyříznut pomocí laseru. V závislosti na požadovaném efektu jsou na MDF desce zafixovány buď vyříznuté díly, nebo naopak zbytek původní desky. Následně je provedeno potažení termolaminátem RENOLIT.
  • Desky se strukturou: různí výrobci nabízejí různorodé desky s povrchovou strukturou, které mohou být potaženy termolamináty RENOLIT.
  • Volné tvary a předměty je možno rozmístit podle potřeb na MDF desce a poté je potáhnout spolu s deskou termolaminátem RENOLIT.
  • RENOLIT | 3D aplikace

3D ZPRACOVÁNÍ NA PŘÍKLADU ZAŘÍZENÍ PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA (BEZ MEMBRÁNY)

Tvárnost je charakteristickou vlastností termoplastů. Po zahřátí měknou a je možné je tvářet například lisováním, ražením nebo vytvořením podtlaku.

V oblasti zpracování plastových fólií je již po desítky let osvědčenou metodou tváření za tepla. Umožňuje potahování třírozměrných povrchů a je možno ji realizovat již u malých sérií nebo dokonce jednotlivých kusů.

RENOLIT 3D fólie jsou kvalitní termoplastické lamináty, které je možné zpracovávat na všech běžných lisech pro tváření za tepla. V jediné pracovní operaci přilnou tyto fólie k nosnému materiálu a přesně vytvoří jemnou strukturu. Naše výzkumné a vývojové oddělení je schopno vyrábět pro naše zákazníky vzorky a prototypy.

Další zpracování našich 3D fólií zajišťují kvalifikované odborné provozy, které disponují potřebným know how a strojovým parkem pro tuto technologii.

Spojuje nás s nimi dlouholetá spolehlivá spolupráce a jejich kompetence jsou jako součást sítě RENOLITDESIGN k dispozici i našim zákazníkům.


1) topná deska
2) horní těsnicí rám
3) 3D fólie
4) dílec
5) ukládací deska
6) dolní díl / Pin System