Cookie settings
Vyberte svůj jazyk
Závazek

  Prožitá odpovědnost

  Nejsme pouze mezinárodně vedoucí výrobce vysoce kvalitních fólií z umělé hmoty a dalších výrobků z umělé hmoty, ale i zaměstnavatel s globálním i lokálním pokrytím. Tak jsme si jak na našich pobočkách v rámci světa, tak i v našem sídle firmy ve významném regionu Rhein-Neckar vědomi naší odpovědnosti vůči životnímu prostředí, společnosti a zaměstnankyním a zaměstnancům společnosti RENOLIT a podílíme se aktivně na různých iniciativách pro zajištění konkurenceschopnosti, trvalé udržitelnosti a schopnosti pro budoucnost. 

  Generace

  Žijeme odpovědností v generacích, a ne ve čtvrtletích

  Trvalá udržitelnost Angažovanost pro trvale udržitelný rozvoj

  Jako jeden z vedoucích výrobců vysoce jakostních fólií z umělé hmoty a dalších produktů z umělé hmoty se cítíme tématem trvalé udržitelnosti obzvláštním způsobem zavázáni. Odpovědné jednání má mnoho aspektů – proto naše porozumění trvalé udržitelnosti komplexně zahrnuje tři dimenze – ekologii, ekonomii a sociální problematiku a je pevně zakotveno v naší podnikové struktuře.

  O našich aktivitách a pokrocích příslušného uplynulého fiskálního roku informuje naše roční zpráva o trvalé udržitelnosti.

  VinylPlus S PVC závazkem

  VinylPlus je dobrovolný závazek evropského PVC průmyslu pro trvale udržitelnou výrobu a použití umělé hmoty PVC. Program vytváří dlouhodobý rámec pro trvale udržitelný rozvoj PVC průmyslu tím, že se dotýká řady kritických výzev v EU, Norsku a Švédsku. Tak by mělo být do roku 2020 zvýšeno roční recyklované množství PVC na 800 000 tun.

  Ambiciózní cíle

  Dobrovolný závazek považujeme za klíč trvale udržitelného rozvoje PVC průmyslu. Jako zakládající člen Vinyl Foundation financuje společnost RENOLIT iniciativu trvalé udržitelnosti a funguje jako prostředník pro její cíle v představenstvu a Communication Committee Vinyl Foundation. V rámci iniciativy Vinyl 2010 se podařilo zřídit celoevropskou infrastrukturu pro sběr a recyklaci více než 250 000 tun PVC ročně a nahradit aditiva jako např. kadmiové stabilizátory. Novými cíli VinylPlus jsou:

  • Do roku 2020 se má ročně recyklovat 800 000 tun PVC
  • Chlórové organické emise se musí tématizovat
  • Mají se používat aditiva na bázi kritérií trvalé udržitelnosti
  • Má se zvýšit energetická efektivita
  • Při výrobě PVC se má zvýšit použití obnovitelných energií a surovin
  • V celém řetězci tvorby hodnoty PVC se má podporovat trvalá udržitelnost

  AGPU PVC jako perspektivní a trvale udržitelný materiál

  Společnost RENOLIT je členem spolku Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V. (AGPU) a angažuje se aktivně v představenstvu. Spolek již více než 25 let spojuje podniky podél celého řetězce tvorby hodnoty PVC. Cílem je uvedení materiálu PVC do souladu se všemi požadavky ochrany životního prostředí a podpora odvětví výroby PVC na cestě k trvale udržitelnému rozvoji

  Další informace na

  http://www.agpu.com

  Významný region Významný region Rhein-Neckar

  RENOLIT has over 30 locations around the world, but the roots of our company and our headquarters are in Worms. Together with the Frankenthal location, more than a quarter of our more than 4,700 employees work in the Rhine-Neckar metropolitan region, a centre of innovation in Europe and an economic powerhouse. A rich cultural scene, first-class sports and impressive nature characterise the Rhein-Neckar region, as do its attractive jobs in business, research and teaching. RENOLIT is involved in numerous projects and is a member of the Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.