Inovace

  Inovace vytváří přidanou hodnotu

  Aktivně prožívanou kulturou inovací zajišťujeme způsobilost našich produktů pro budoucnost, jakož i přidanou hodnotu pro naše zákazníky. Proto je inovace ústředním bodem a pevnou součástí podnikové strategie společnosti [RENOLIT]. Naším cílem je stát se leaderem inovací našeho odvětví. Na tom pracuje našich více než 4 700 zaměstnanců každý den.

  Volný prostor pro přemýšlení

  RENOLIT Innovation Contest

  Společné vytvoření nových možností

  RENOLIT Innovation Contest je globální inovační iniciativa, která zve v celosvětovém měřítku všechny zaměstnance k podání a dalšímu rozvoji nápadů k strategicky důležitým tématům budoucnosti. Cílem akce je pomocí našeho společného know-how vytvoření nových možností pro budoucnost. Akce probíhá v určitých termínech na vždy specificky stanovené téma.
  Na základě pevně definovaných kritérií a zkušeného hodnotícího týmu jsou všechny podané nápady písemně vyhodnoceny a vytříděny. Pět nejlepších nápadů je vybráno a dále rozvíjeno mezioborovými týmy. Podporováni osobním koučem obdrží v rámci Innovation Camps podpůrné školení k metodám a nástrojům. Při velkém finále týmy prezentují své koncepty porotě, která potom vybere vítězný tým.

  RENOLIT Innovation Contest 2018

  Ústředním tématem v roce 2018 byly „digitální možnosti“, které nám pomáhají k lepšímu porozumění našim zákazníkům, lepší realizaci našich výrobních procesů a rozšíření naší nabídky služeb. Celkově bylo podáno 1 039 návrhů, z kterých byly ty nejslibnější nápady sledovány dále. 

  We made some livelong friends

   

  Mezinárodní, multikulturní, mezioborová a vždy na očích: Příběh soutěže RENOLIT Innovation Contests.

   

  Dílna budoucnosti

  Platforma pro perspektivní obchodní záměry

  Dílna budoucnosti je inkubátorem, v kterém jsou schvalovány a dále rozvíjeny obzvláště slibné obchodní záměry. Kreativní koncepty z oblasti hlavního oboru činnosti zde dostávají prostor a zdroje, aby je bylo možno podnikatelsky a kreativně a s orientací na trh realizovat. Interní projektoví manažeři jsou ve spolupráci s externími experty a instituty intenzivně podporováni, aby bylo možno rychle zjistit tržní a obchodní potenciál.

  Vysoký a praktický užitek pro zákazníka

  RENOLIT Local. Excellence. Daily.

  Naše excelentní iniciativa

  S ideovou iniciativou L.E.D posunuje společnost RENOLIT své provozní zlepšovatelské hnutí vpřed. V protikladu k existujícím přístupům je zde transparence a dialog na prvním místě: Zaměstnanci jsou vtaženi do rozhodovacího procesu, mohou kdykoliv zjistit, v jakém stavu jejich návrhy jsou. Tak může být společnost RENOLIT každý den o krok lepší.

  Zpřístupnění a sdílení znalostí

  Inovace produkto

  Od nápadu k vyspělosti pro trh

  Naším cílem je stát se leaderem inovací našeho odvětví. Jak jsme v našem nasazení managementu inovace úspěšní, se ukazuje v množství inovací, které jsme v posledních letech uvedli do vyspělosti pro trh.