RENOLIT ALKORTOP

RENOLIT WATERPROOFING-produkterna monteras på följande sätt :

Mekanisk montering:

Mekanisk montering

Hylsor och skruvar med godkänd specifikation fästs längs takdukens kant, genom isoleringen och in i den bärande konstruktion. Det finns ingen begränsning vad gäller lutningsvinkel, och systemet kan användas både vid nybyggnation och renoveringar.

Ballast:

Med ballast

Membranduken täcks med fiberduk efter behov och hålls fast med ballast, plattor av olika slag, eller takplanteringar.

Limning:

Limning

Takduken limmas fast vid underlaget, helt eller delvis. Detta är särskilt lämpligt vid takrenoveringar eftersom vissa takdukar kan läggas direkt ovanpå äldre bitumen (takpapp).