Installation

Installation av RENOLIT ALKORTOP

RENOLIT ALKORTOP Installation
RENOLIT ALKORTOP Installation

RENOLIT ALKORTOP tak serien består av ett antal olika tak dukar som kan installeras med hjälp av mekaniska infästningar, genom limning, eller löst utlagd under ballast. RENOLIT ALKORTOP svetsas med varm luft från en manuell eller automatisk svetsenhet.

Lämpliga TPO tak tillbehör (hörn, genomföringar, kantning etc.) finns tillgängliga för slutförandet av detaljerna på taket.
Resultatet är en homogen takyta där de svetsade sömmarna är starkare än membranen själva.

RENOLIT ALKORTOP takduk får endast installeras av RENOLIT-godkända installatörer. RENOLIT ALKORTOP takduk kan installeras under hela året, och är lämpliga för de flesta kalla och varma klimat. Ytterligare uppmärksamhet måste ägnas i detta fall att vädret och miljömässiga faktorer påverkar installationen.