RENOLIT ALKORPLAN Renovering
RENOLIT ALKORPLAN Renovering

RENOLIT ALKORPLAN RENOVERING

RENOLIT WATERPROOFINGs produktserier är mycket lämpade för de flesta typer av renoveringar:  

  • Låg vikt
  • Lägre brandrisk: svetsningen görs utan öppen låga.
  • Snabbare montering
  • Hög ånggenomtränglighet: ALKORPLAN-tak och membrandukar andas mycket lättare än traditionella bitumensystem (µd upp till 20 gånger lägre!). Man behöver därför inte nödvändigtvis ta bort den gamla taktäckningen före renovering.
  • Materialet kan monteras ovanpå en äldre bitumenbaserad taktäckning, med eller utan separationslager, beroende på vilken typ av takduk som används.
    Kontakta närmaste återförsäljare för mer information.