RENOLIT ALKORPLAN Takduk En traditionell lösning för låglutande tak med höga krav på säkerhet.

RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN är en termoplast takduk som bygger vidare på det monomeriska materialet PVC-P. Traditionellt har RENOLIT ALKORPLAN använts vid montering på låglutande tak, men produkten är nu även vanlig på lutande och rundade tak, tack vare dess flexibilitet och dess estetiska egenskaper. 

 

 


RENOLIT ALKORPLAN - tak och membrandukarna har fyra huvudsakliga fördelar:

Lyon station

Kostnadseffektivitet:

 • besparingar i installationskostnaderna: en enda rulle på 42 m² ersätter 6st takpapprullar i ett 1-lagersystem.
 • besparingar i konstruktionen: RENOLIT ALKORPLAN är 5 gånger lättare än i traditionella takpappsystem med flera lager.
 • besparingar i underhållskostnaderna: i allmänhet krävs bara inspektion vartannat år.

Brandsäkerhet:

 • extern brand: brandtestat av SP i hänvisning till ENV 1187/2 (NT Fire 006) och tillfredsställer kraven till taktäckning klass Broof (t2) (klass T), jämfört SITAC Godkännande Bevis 4774/86

Estetik:

kan anpassas till de flesta takunderlag, stort urval av färger och täta svetsskarvar Tillförlitlighet: ånggenomtränglighet, flexibilitet, statisk och dynamisk motståndskraft mot penetrering.

Hållbarhet:

förväntad livslängd enligt BBA (British Board of Agreement) bör vara mer än 35 år.


Referenser :

 • Efter region
 • Efter produkt
 • Efter system
 • Efter Byggnadstyp

DOWNLOADS

 • Broschyrer
 • Datablad
 • Dokument (CE, DOP,...) 
 • Godkännanden

Behöver du mer information?