RENOLIT ALKORGREEN

RENOLIT ALKORGREEN grönt taksystem

RENOLIT ALKORGREEN erbjuder ett komplett, estetiskt och ekologiskt system för ditt tak. RENOLIT ALKORGREEN är ett grönt taksystem som är användbart såväl för nya byggnader som för renoveringsprojekt. RENOLIT ALKORGREEN systemet är huvudsakligen ett extensivt grön taksystem men kan också omarbetas till ett intensivt eller ett semi-intensivt taksystem
Intensiva system är utformade med vikt på tillgänglighet och både små trädar och buskar kan inkluderas i systemet.
RENOLIT ALKORGREEN system har fördelar av minskad vikt och lågt underhåll. 


RENOLIT ALKORGREEN Fördelar:

 • Producerar syre
 • Förbättrad ljudisolering
 • Fördelen med miljöbetingad stadsmiljö
 • Sänker kostnader för uppvärmning/kyla
 • Nya levnadsförhållanden för växt- och djurliv
 • Reduktion af Dagvatten
 • Ökad förväntad livslängd

  läs mer...

Mer information :

 

 

Referenser :

 • Efter region
 • Efter produkt
 • Efter system
 • Efter Byggnadstyp

DOWNLOADS

 • Broschyrer
 • Datablad
 • Dokument (CE, DOP,...) 
 • Godkännanden

Behöver du mer information?