SYSTEMY Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM

SYSTEM Z MECHANICZNYM MOCOWANIEM

Luźno ułożone pasy membrany kotwione są mechanicznie, poprzez warstwę termoizolacji do podłoża (blacha trapezowa, płyta żelbetowa lub deskowanie), a następnie łączone ze sobą w procesie termozgrzewania. Stopień pochylenia połaci dachowych dla tego typu mocowań, może być dowolny. System wykorzystywany jest zarówno w budynkach nowych jak i poddawanych renowacji.

Produkty:

 • RENOLIT ALKORPLAN F - membrana dachowa, zbrojona tkaniną poliestrową do hydroizolacji dachów płaskich i spadzistych.
  Montaż z mocowaniem mechanicznym.

 • RENOLIT ALKORTEC F - membrana dachowa, zbrojona tkaniną poliestrową do hydroizolacji dachów płaskich.
  Montaż z mocowaniem mechanicznym.

 • RENOLIT ALKORTOP F - membrana dachowa, zbrojona tkaniną poliestrową do hydroizolacji dachów płaskich.
  Montaż z mocowaniem mechanicznym.

Zastosowanie:

 • Do wszystkich rodzajów podłoży dachowych.
 • Nowe konstrukcje dachowe oraz renowacje dachów starych lub uszkodzonych.
 • RENOLIT ALKORPLAN F jest podstawą systemów: RENOLIT ALKORDESIGN i RENOLIT ALKORSOLAR.
 • RENOLIT ALKORTEC F jest podstawą dla systemu RENOLIT ALKORSOLAR, opartego na membranach typu EVA / EBA.