RENOLIT ALKORTOP

SYSTEMY DACHOWE I ZASTOSOWANIA

RENOLIT ALKORTOP jest oparty na membranach dachowych typu TPO.

Membrany dachowe RENOLIT ALKORPLAN, RENOLIT ALKORTEC i RENOLIT ALKORTOP mogą być instalowane w różnych konfiguracjach i na wiele różnych sposobów. 

Standardowo, membrany są mocowane w trzech podstawowych systemach:

• System z mocowaniem mechanicznym

• System klejony

• System balastowy

Ale od indywidualnej właściwości dachu oraz potrzeb inwestora zależy dobór odpowiedniego rodzaju membrany i właściwego jej połączenia z podłożem.

Oprócz rozwiązań typowo przemysłowych przeznaczonych głównie na dachy płaskie, RENOLIT oferuje dodatkowo szereg bardzo estetycznych i ekologicznych systemów dachowych, np.: RENOLIT ALKORDESIGN, RENOLIT METALLICS, RENOLIT ALKORSOLAR, RENOLIT ALKORGREEN lub RENOLIT ALKORBRIGHT.

SYSTEMY Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM

SYSTEM Z MECHANICZNYM MOCOWANIEM

Luźno ułożone pasy membrany kotwione są mechanicznie, poprzez warstwę termoizolacji do podłoża (blacha trapezowa, płyta żelbetowa lub deskowanie), a następnie łączone ze sobą w procesie termozgrzewania. Stopień pochylenia połaci dachowych dla tego typu mocowań, może być dowolny. System wykorzystywany jest zarówno w budynkach nowych jak i poddawanych renowacji.

Produkty:

 • RENOLIT ALKORPLAN F - membrana dachowa, zbrojona tkaniną poliestrową do hydroizolacji dachów płaskich i spadzistych.
  Montaż z mocowaniem mechanicznym.

 • RENOLIT ALKORTEC F - membrana dachowa, zbrojona tkaniną poliestrową do hydroizolacji dachów płaskich.
  Montaż z mocowaniem mechanicznym.

 • RENOLIT ALKORTOP F - membrana dachowa, zbrojona tkaniną poliestrową do hydroizolacji dachów płaskich.
  Montaż z mocowaniem mechanicznym.

Zastosowanie:

 • Do wszystkich rodzajów podłoży dachowych.
 • Nowe konstrukcje dachowe oraz renowacje dachów starych lub uszkodzonych.
 • RENOLIT ALKORPLAN F jest podstawą systemów: RENOLIT ALKORDESIGN i RENOLIT ALKORSOLAR.
 • RENOLIT ALKORTEC F jest podstawą dla systemu RENOLIT ALKORSOLAR, opartego na membranach typu EVA / EBA.

 

 

SYSTEM KLEJONY

SYSTEM KLEJONY

Membrana dachowa jest całkowicie lub częściowo zespolona z podłożem. Wysoką przyczepność membrany do podłoża zapewnia zastosowanie odpowiedniego kleju. System wykorzystywany jest głównie przy renowacji starych i zniszczonych pokryć dachowych.

Produkty:

 • RENOLIT ALKORPLAN A - membrana dachowa na podkładzie z włókniny poliestrowej do hydroizolacji dachów płaskich, częściowo lub całkowicie klejona do podłoża.

 • RENOLIT ALKORTEC A - membrana dachowa na podkładzie z włókniny poliestrowej do hydroizolacji dachów płaskich, częściowo lub całkowicie klejona do podłoża.

Zastosowanie:

 • Do wszystkich rodzajów podłoży dachowych.
 • Nowe konstrukcje dachowe oraz renowacje dachów starych lub uszkodzonych.
 • Dachy, gdzie mocowanie mechaniczne jest utrudnione lub technicznie niemożliwe.

 

 

SYSTEM BALASTOWY

SYSTEM BALASTOWY

Luźno ułożone pasy membrany łączone są za pomocą termozgrzewania. Powierzchnię membrany zabezpiecza się przed uszkodzeniem mechanicznym, układając powłokę ochronną z dodatkową warstwą drenażową. Balast może stanowić: żwir płukany, płyty betonowe lub roślinność ogrodu zielonego.

Produkty:

 • RENOLIT ALKORPLAN L - membrana dachowa, zbrojona włóknem szklanym do hydroizolacji dachów płaskich pod balastem wymiennym takim, jak: żwir płukany, płyty betonowe lub dachy odwrócone. Membrana układana luźno pod obciążeniem.

 • RENOLIT ALKORPLAN LA - membrana dachowa, zbrojona włóknem szklanym na podkładzie z włókniny do hydroizolacji dachów płaskich pod zielonym dachem (ogrodem dachowym).
  Membrana, pod obciążeniem całkowicie zespolona z podłożem.

 • RENOLIT ALKORTEC A - membrana dachowa na podkładzie z włókniny poliestrowej do hydroizolacji dachów płaskich pod balastem wymiennym takim, jak: żwir płukany, płyty betonowe lub dachy odwrócone).
  Membrana układana luźno pod obciążeniem.

 • RENOLIT ALKORTEC F - membrana dachowa, zbrojona tkaniną poliestrową do hydroizolacji dachów płaskich pod balastem wymiennym takim, jak: żwir płukany, płyty betonowe lub dachy odwrócone). Membrana układana luźno pod obciążeniem.

 • RENOLIT ALKORTOP F - membrana dachowa, zbrojona tkaniną poliestrową do hydroizolacji dachów płaskich pod balastem wymiennym takim, jak: żwir płukany, płyty betonowe lub dachy odwrócone). Membrana układana luźno pod obciążeniem.

Zastosowanie:

 • Do wszystkich rodzajów podłoży dachowych (stabilność podłoża musi być brana pod uwagę).
 • Nowe konstrukcje dachowe oraz renowacje dachów starych lub uszkodzonych (np. na istniejących systemach bitumicznych).
 • RENOLIT ALKORPLAN LA jest podstawą dla systemu RENOLIT ALKORGREEN.

System RENOLIT ALKORGREEN :

RENOLIT ALKORGREEN

System dachów zielonych specjalnie dostosowany do naszych produktów dachowych.

Podstawą systemu są membrany dachowe:

 • RENOLIT ALKORPLAN LA

Stosuje się alternatywnie inne membrany dachowe:

 • RENOLIT ALKORTEC F
 • RENOLIT ALKORTEC A
 • RENOLIT ALKORTOP F

Broszury i certyfikaty