Installation

INSTALACJA MEMBRAN DACHOWYCH RENOLIT ALKORTEC

Membrany dachowe RENOLIT ALKORTEC zawdzięczają swój sukces rynkowy głównie prostocie i szybkości instalacji. Również dużym atutem jest możliwość prowadzenia prac instalacyjnych w ciągu całego roku, bez względu na panujące temperatury i warunki klimatyczne.  Należy jednak zwrócić uwagę na skrajne warunki atmosferyczne mogące mieć wpływ na przebieg lub jakość instalacji.

Membrany dachowe RENOLIT ALKORTEC są instalowane w identyczny sposób jak membrany RENOLIT ALKORPLAN.

W zależności od wyboru systemu dachowego,

membrany są mocowane:

  • Mechanicznie do podłoża - oznaczenie F
  • Układane swobodnie pod obciążeniem - oznaczenie L
  • Klejone na stałe do podłoża - oznaczenie A

Pasy membran, w każdym z powyższych sposobów mocowania zgrzewa się termicznie. Do zgrzewania stosuje się specjalne, często samojezdne urządzenia zgrzewające na gorące powietrze. W rezultacie, połączenia membran są bardzo trwałe, mają gładką powierzchnię, a spawy są bardziej wytrzymałe od samych membran.

Dzięki unikalnym właściwościom, wszystkie membrany RENOLIT ALKORTEC mogą być instalowane zarówno z ekspozycją na promieniowanie UV, jak i pod obciążeniem.

Membrany RENOLIT ALKORTEC są obojętne na substancje bitumiczne i wykazują wysoką odporność chemiczną, dlatego też mogą być instalowane bezpośrednio na istniejące pokrycia bitumiczne, EPDM (gumowa folia hydroizolacyjna) i większość pozostałych materiałów izolacyjnych, bez konieczności stosowania dodatkowej warstwy rozdzielającej.

RENOLIT ALKORTEC instalacji
RENOLIT ALKORTEC instalacji

Pełna gama akcesoriów dachowych 

Pełna gama akcesoriów dachowych wykonanych w materiale RENOLIT ALKORTEC umożliwia łatwe wklejanie lub wyklejanie na powierzchni dachu różnorodnych elementów technicznych z PVC i detali architektonicznych, a tym samym znacznie ułatwia i przyśpiesza pracę.

Więcej dostępnych systemów dachowych

Na przestrzeni lat, na bazie produktów RENOLIT ALKORTEC została opracowana szeroka gama przemysłowych, ekologicznych i estetycznych systemów dachowych, w tym: RENOLIT ALKORGREEN i RENOLIT ALKORSOLAR.

RENOLIT ALKORGREEN + ALKORTEC
RENOLIT ALKORSOLAR + ALKORTEC