ZALETY SYSTEMU RENOLIT ALKORGREEN

Oczyszczanie powietrza

Rośliny mają olbrzymi wpływ na zdrowie, życie i samopoczucie ludzi. Zielone dachy w systemie RENOLIT ALKORGREEN przyczynią się do poprawy jakości życia, zwłaszcza w środowiskach miejskich, gdzie jakość powietrza jest niska, a ilość zanieczyszczeń bardzo wysoka. Rośliny w naturalny sposób oczyszczają powietrze, emitując tlen i absorbując cząsteczki zanieczyszczeń.

Izolacja akustyczna RENOLIT ALKORGREEN

Bariera dźwiękochłonna

System dachów zielonych RENOLIT ALKORGREEN jest doskonałym izolatorem i pochłaniaczem dźwięków. Zielone dachy bardzo skutecznie tłumią hałas wewnątrz pomieszczeń, generowany od gradu, deszczu, wiatru, etc.

 

Korzyści dla środowiska miejskiego 

Zielone dachy tworzą naturalne tereny zielone w środowisku miejskim. Rośliny na dachu zapewniają właścicielowi kontakt z przyrodą i piękne widoki, zamiast dominującej powszechnie w krajobrazie pokryć dachowych szaro-czarnej scenerii.

Redukcja kosztów ogrzewania i chłodzenia

Ni?sze koszty ogrzewania i klimatyzacji RENOLIT ALKORGREEN

Zielony dach zapewnia budynkowi dodatkową izolację i efektywność energetyczną. Ze względu na swoje właściwości izolacyjne, dachy RENOLIT ALKORGREEN mają duży wpływ na temperaturę wewnątrz pomieszczeń, zmniejszenie ilości energii potrzebnej do ogrzania budynku zimą i do schłodzenia latem. W rezultacie, budynki z dachami w systemie RENOLIT ALKORGREEN funkcjonują bardziej efektywnie, są mniej awaryjne i tańsze w eksploatacji, w porównaniu do tradycyjnie zadaszonych.

Nowe środowisko dla fauny i flory

Zielone dachy wprowadzają na nowo przyrodę do zurbanizowanych obszarów miejskich i przemysłowych. Oferują bioróżnorodność, która może zapobiec wymieraniu bądź ucieczce ze środowiska miejskiego niektórych roślin, zwierząt i ptaków. Niezależnie od powyższego, zielone dachy mogą poprawić jakość życia, np. mieszkańcom wysokich budynków, oferując im dodatkową, zieloną i bardzo funkcjonalną powierzchnię do wypoczynku lub zabawy, zastępującą tradycyjny ogródek.

Redukcja strat wody deszczowej

Zielone dachy absorbują duże ilości wody deszczowej, aby po zaspokojeniu swoich potrzeb jej nadmiar odprowadzić poprzez system drenaży bezpośrednio do kanalizacji miejskiej i dalej do rzek. W przypadku znacznych opadów, opóźniają spływ wody, czym zmniejszają presję na przepełnione wówczas instalacje burzowe, etc. 

Większa żywotność

Zielone dachy chronią membrany dachowe, od: promieniowania UV i IR, ozonu, ekstremalnych wahań temperatury, przebicia od korzeni roślin i innych uszkodzeń fizycznych. System dachów zielonych RENOLIT ALKORGREEN przyczynia się do zwiększenia żywotności membrany dachowej, eliminuje potrzebę jej kosztownych napraw, wymiany lub konserwacji.