ZALETY SYSTEMU RENOLIT ALKORBRIGHT

Instalacja membran RENOLIT ALKORBRIGHT

Kombinacja: wysokiej jakości wykonania membran dachowych RENOLIT ALKORPLAN, bardzo wysokiego współczynnika odbicia promieni słonecznych i pokrycia powierzchni membran czyni system dachowy RENOLIT ALKORBRIGHT szczególnie wyjątkowym.

EKOLOGIA

 • Poprawa jakości powietrza.
 • Niższa emisja CO2 (mniej intensywna klimatyzacja pomieszczeń).
 • Eliminacja, tzw. "wysp ciepła".
 • Membrany podlegają recyklingowi.

 OSZCZĘDNOŚCI

 • Oszczędności na kosztach instalacji: pojedyncza rolka 30m² zastępuje 2x3 rolki rolki bitumiczne, w konwencjonalnym systemie dwuwarstwowym.
 • Oszczędność na wytrzymałości i ciężarze elementów konstrukcyjnych dachu: membrana jest pięć razy lżejsza od konwencjonalnych, bitumicznych rozwiązań wielowarstwowych.
 • Oszczędności na kosztach konserwacji: warstwa ochronna utrudnia zabrudzenie membrany i sprawia, że membrana jest łatwiejsza w konserwacji.
 • Niższe koszty klimatyzacji.
 • Większa moc paneli słonecznych.

 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

 • Instalacja bez otwartego ognia.
 • Klasyfikacja odporności ogniowej: Bdach t1 do ENV 1187 (EN 13501-5).

ESTETYKA

 • Wyjątkowo jednorodna, biała powierzchnia dachu, na którym zgrzewy bryt membran są ledwo dostrzegalne.
 • Membrany z płaszczem poszycia są bardziej odporne na zabrudzenie.

 NIEZAWODNOŚĆ

 • Wysoka paroprzepuszczalność membran.
 • Wysoka elastyczność i giętkość.
 • Wysoka odporność na rozdarcie i przebicie.

 TRWAŁOŚĆ 

 •   Biały pigment i odporna powłoka ochronna zapewniają membranie długotrwały wygląd.

 

 

 

CRRC

OPINIA CRRC

Membrana dachowa RENOLIT ALKORBRIGHT została włączona przez CRRC, na listę materiałów budowlanych odbijających promienie słoneczne. CRRC jest niezależną amerykańską organizacją, która w sposób obiektywny klasyfikuje materiały pod względem właściwości absorpcji promieni słonecznych. Membrana RENOLIT ALKORBRIGHT posiada najwyższy, 91% współczynnik odbicia promieni słonecznych pośród wszystkich innych dostępnych na rynku membran dachowych.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę:  www.coolroofs.org .