ELEMENTY FOTOWOLTAICZNE (Panele słoneczne)

Panele słoneczne i RENOLIT ALKORBRIGHT
Panele słoneczne i RENOLIT ALKORBRIGHT

Mamy oczywistą zależność pomiędzy efektywnością pracy ogniw fotowoltaicznych a ilością odbitych promieni słonecznych od membran zainstalowanych na dachu, poniżej ogniw.

Efekt na wyjściu jest dwojaki

Tylko niewielka część energii słonecznej, przekształconej przez fotoogniwa pochodzi z promieniowania słonecznego odbitego od dachu. Szacuje się, że jest to ok. 1% dla powierzchni dachu o współczynniku albedo* = 0,2.

Jednak dla dachów, gdzie współczynnik albedo* przekracza 0,8 takich jak, np. membrany dachowe RENOLIT ALKORBRIGHT składnik ten może wzrosnąć już do 4% lub nawet 5%. W praktyce odpowiada to zwiększeniu mocy elektrycznej od 3% do 4% w stosunku do dachów o niskim współczynniku odbicia promieni słonecznych.

Wyższe temperatury powierzchni dachu, mają również niekorzystny wpływ na pracę krystalicznych ogniw krzemowych.

Wzrost temperatury o 2 °C skutkuje spadkiem wydajności ogniw, o ok. 1%. Białe membrany dachowe o właściwościach odbijających promienie słoneczne, takie jak RENOLIT ALKORBRIGHT zachowują niższą temperaturę wokół modułów fotowoltaicznych, co przekłada się na większą efektywność pracy ogniw.

(*) Albedo - to stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego. Jest parametrem określającym zdolność odbijania promieni przez daną powierzchnię.

Panele słoneczne i RENOLIT ALKORBRIGHT
Panele s?oneczne i RENOLIT ALKORBRIGHT
Panele słoneczne i RENOLIT ALKORBRIGHT
Panele słoneczne i RENOLIT ALKORBRIGHT
Panele słoneczne i RENOLIT ALKORBRIGHT
Panele słoneczne i RENOLIT ALKORBRIGHT
CRRC

OPINIA CRRC

Membrana dachowa RENOLIT ALKORBRIGHT została włączona przez CRRC, na listę materiałów budowlanych odbijających promienie słoneczne. CRRC jest niezależną amerykańską organizacją, która w sposób obiektywny klasyfikuje materiały pod względem właściwości absorpcji promieni słonecznych. Membrana RENOLIT ALKORBRIGHT posiada najwyższy, 91% współczynnik odbicia promieni słonecznych pośród wszystkich innych dostępnych na rynku membran dachowych.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę:  www.coolroofs.org .