POMIARY TEMPERATURY MEMBRANY DACHOWEJ RENOLIT ALKORBRIGHT

Diagram temperatur RENOLIT ALKORBRIGHT

Pomiary temperatury wykazują, że ze względu na swój wysoki współczynnik odbicia promieni słonecznych, membrana dachowa RENOLIT ALKORBRIGHT nagrzewa się znacznie mniej niż inne, standardowe membrany dachowe.

Różnica temperatur pomiędzy membraną RENOLIT ALKORBRIGHT i np. czarną, bitumiczną membraną dachową może sięgać nawet do 59%. W praktyce odpowiada to różnicy temperatur nawet do 45 °C. 

Oznacza to, że membrana dachowa RENOLIT ALKORBRIGHT z jednej strony emituje dużo mniej ciepła do otoczenia a z drugiej, że jest w mniejszym stopniu narażona na różnice temperatur i wpływ warunków atmosferycznych. Przez co okres ekspozycji membrany na promieniowanie UV jest bardziej wydłużony, a tym samym jest ona o wiele trwalsza.

Temperatury membran RENOLIT ALKORBRIGHT

Znikoma absorpcja promieni słonecznych, a co za tym idzie niższa temperatura membrany zapewniają mniejszą emisję ciepła do otoczenia, to z kolei ma pozytywny wpływ na sprawność instalacji słonecznych, montowanych na dachu powyżej. 

Pozytywny wpływ na klimat wewnątrz budynku

Ze względu na niską absorpcję promieniowania słonecznego, przenikanie ciepła do budynku zajmuje więcej czasu. Wewnątrz budynku, temperatura szczytowa będzie niższa i będzie osiągana później.

Szczególne znaczenie ma to w miesiącach letnich i w przypadku południowych szerokości geograficznych, gdzie koszty klimatyzacji dzięki temu będą znacznie niższe.

Absorpcja promieni s?onecznych membran RENOLIT ALKORBRIGHT
CRRC

OPINIA CRRC

Membrana dachowa RENOLIT ALKORBRIGHT została włączona przez CRRC, na listę materiałów budowlanych odbijających promienie słoneczne. CRRC jest niezależną amerykańską organizacją, która w sposób obiektywny klasyfikuje materiały pod względem właściwości absorpcji promieni słonecznych. Membrana RENOLIT ALKORBRIGHT posiada najwyższy, 91% współczynnik odbicia promieni słonecznych pośród wszystkich innych dostępnych na rynku membran dachowych.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę:  www.coolroofs.org .