RENOLIT ALKORSOLAR Installation

Installering av alkorsolar systemet

Alu insert ALKORSOLAR

En aluminiumsprofil (RENOLIT ALKORPLUS 81601) festes i pvc profilen (RENOLIT ALKORPLAN 81600), dette sikker en rett og riktig retning på profilene.

Når profilene er satt riktig, varmluftsveises RENOLIT ALKORSOLAR PVC-profilen til takmembranen.

For å unngå at det samler seg vann skal profilene alltid plasseres/sveises i fallets retning, der det er mulig.

PVC profile ALKORSOLAR

Forskjellige solcelle løsninger kan monteres på denne basen/fundamentet til RENOLIT ALKORSOLAR systemet.

En aluminiumskonstruksjon med faste solcellepaneler eller galvaniserte plater med laminerte solceller monteres med selvborrende inox-skruer. Monteringen skjer uten å  lage hull i takmembranen.

Under hele prosessen, fra man starter med monteringen av PVC-profilene til den avsluttende monteringen av solcellpanelene, vil taket være helt vanntett.

ALKORSOLAR installing