Solar panels

€ & $

Installasjon av solcellepaneler kan være dyrt men en lønnsom investering.

RENOLIT anbefaler å montere RENOLIT ALKORBRIGHT takmembran under og ved siden av solcelle systemet for best effekt. Kostnaden på denne takmembranen er noe høyere enn standard grå takmembran, men fordelen ved å legge en hvit membran er større.

RENOLIT ALKORSOLAR en combinaison avec ALKORBRIGHT