RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN basert på monomerisk PVC-P.

RENOLIT ALKORPLAN er en termoplastisk membran basert på monomerisk PVC-P. RENOLIT ALKORPLAN , som tradisjonelt installeres på flate tak, har nå også blitt vanlig på spisse og hvelvede tak på grunn av fleksibiliteten og de estetiske kvalitetene.


RENOLIT ALKORPLAN membraner har fem hovedfordeler:

Lyon station

Kostnadseffektivitet

 • besparelser på installeringskostnader: En enkelt 30m² rull erstatter 6 asfaltbaserte ruller i et 2-lags system.
 • besparelser på bærekonstruksjonerne: Vanntettingen veier bare 1/5 av de tradisjonelle flerlagssystemene.
 • besparelser i vedlikeholdskostnader: generelt begrenset til inspeksjoner annethvert år.

Brannsikkerhet:

Er NS-merket for brannteknisk klassifisert taktekking (Ta) i overensstemmelse med kravene i NS 3919 (samsvarende EN 1187/2 og NT Fire 006), jevnfør sertifiseringslisens nr. 512.

Estetisk:

Kan tilpasses til de fleste taklag, bredt fargeutvalg og integritet i skjøtene.

Pålitelighet:

Damppermeabilitet, fleksibilitet, statisk og dynamisk perforeringsmotstand.

Bestandighet:

Forventet levetid anslått av BBA (British Board of Agreement) til i overkant av 35 år.


Referanser :

 • Etter region
 • Etter produkt
 • Etter system
 • Etter bygningstype

DOWNLOADS

 • Brosjyrer
 • Datablad
 • Dokumenter (CE, DOP,...) 
 • Godkjenninger

Trenger du mer informasjon?

Tel.: +45 43 64 46 33

Country Sales Manager Børge Lund: boerge.lund@remove-this.renolit.com

Informasjonsskjema