Renolit Alkorgreen Fordeler

Produksjon av oksygen

Grønne tak bidrar til en forbedret luftkvalitet, særlig i urbane miljøer, hvor luftkvaliteten ofte er utilfredsstillende. For det første produserer vegetasjonen oksygen, og for det andre absorberer den luftforurensninger.

Forbedrer det urbane miljøet

Grønne tak skaper mer grønne arealer i det urbane miljøet. Plantene på taket gir eieren et mer naturlig utseende, istedenfor de stadig økende, dominerende svarte eller grå flate takene.

Bedret lydisolering

Bedret lydisolering

Et RENOLIT ALKORGREEN taksystem fungerer som en enestående lydisolator. Grønne tak kan være meget effektive i reduksjon av innendørs støy fra kraftige regnvær, haglbyger osv.

Reduksjon av kostnadene til oppvarming og kjøling

Reduksjon av kostnadene til oppvarming og kjøling

Et grønttak bidrar til ekstra isolasjon og nedre energiforbruk i bygningen. På grunn av sine isolerende egenskaper, har Alkorgreen tak stor innvirkning på innetemperaturen; reduksjon i energiforbruket for oppvarming om vinteren, og for kjøling om sommeren. 

Nytt miljø for fauna og flora

Et levende tak bringer naturen inn i byer og industriområder. Det bidrar til å beholde mangfoldet og forebygge at enkelte dyrearter forsinner fra urbane miljøer. I tillegg til dette, kan grønne tak gi høye bygninger med flate tak et funksjonelt eller underholdende område i tillegg til-, eller til erstatning for den tradisjonelle hagen.

Reduksjon av regnvannet som skal ledes bort

Grønne tak absorberer store mengder regnvann, og forsinker avrenningen. En stor del av dette vannet absorberes av plantene. Det gjenværende vannet fordamper over tid, med moderate belastninger som følge.

Øket forventet levetid for takmembranen

Grønne tak beskytter takmembraner mot IR og UV bestråling, oson, ekstreme temperatursvingninger, punkteringer og annen fysisk skade. RENOLIT ALKORGREEN taksystem kan således øke levetiden for takmembraner betydelig og redusere behovet for kostbare omtekkinger og vedlikehold.