Dampopen

Dampopenheid van RENOLIT ALKORTEC

Met een µ = 25.000 kan de RENOLIT ALKORTEC dakbaan als dampopen beschouwd worden.  Hierdoor kan de dakbaan perfect bovenop een bestaande dakconstructie geplaatst worden zonder het condensatierisico te verhogen.