Spreiding van de kosten is mogelijk

RENOLIT ALKORSOLAR

Het RENOLIT ALKORSOLAR systeem kan zowel op een nieuw als op een bestaand PVC-P of EVA kunststof dak toegepast worden. Het is dus mogelijk om eerst te investeren in een nieuwe dakbedekking en deze al te voorzien van de RENOLIT ALKORPLAN 81600 PVC-P profielen of RENOLIT ALKORTEC 81590 EVA-profielen. In een later stadium kan men dan overgaan tot het plaatsen van de draagstructuren en de zonne-elementen.

Partiële renovatie:
Rekening houdend met de grote investering die het plaatsen van zonnepanelen met zich meebrengt beslist men in vele gevallen eerst een nieuwe dakbedekking te plaatsen.  Door de goede verwerkbaarheid van een PVC-P en EVA dakbaan doorheen de tijd is het vaak mogelijk om enkel een deel van het dak, waarop de nieuwe PV installatie zal geplaatst worden, te vernieuwen.  Afhankelijk van de situatie wordt de nieuwe dakhuid dan bovenop of onderaan de oude PVC-P of EVA dakbaan aangesloten.  De kost van een complete dakrenovatie wordt hierdoor vermeden.

Gelieve het technische team van RENOLIT te contacteren alvorens over te gaan tot de plaatsing van een RENOLIT ALKORSOLAR systeem op bestaande daken met een PVC-P of EVA kunststof dakbedekking.

RENOLIT ALKORSOLAR
RENOLIT ALKORSOLAR
RENOLIT ALKORSOLAR
RENOLIT ALKORSOLAR