Soorten groendaken en hun eigenschappen

Dikte substraatlaag (cm) Bijkomend gewicht (kg/cm²) Onderhoud Begaanbaar Type Planten
Extensief 6-15 30-150 Zeer beperkt Nee Sedums, kruiden, …
Semi-intensief 15-30 150-400 Belangrijk Ja Bloemen, gazon, kleine struiken, kruiden
Intensief > 30 >400 Belangrijk Ja Onbeperkte plantenkeuze*

* Bepaalde planten zoals bamboe zijn absoluut te vermijden op groendaken omwille van de agressiviteit van hun wortels. Voor een uitgebreide lijst van de verboden planten, verwijzen we naar Krupka, Bernd. Dachbegrünung – Pflanzen und Vegetationsanwendung an Bauwerken. Stuttgart, Ulmer, . 2000