Temperatuurmetingen op een RENOLIT ALKORBRIGHT dakbaan

Reflectie en temperatuur ALKORBRIGHT

Uit temperatuurmetingen blijkt dat de RENOLIT ALKORBRIGHT dakbaan, door de hoge reflectie van het zonlicht, beduidend minder warm krijgt dan de standaard dakbanen. Het temperatuurverschil tussen een RENOLIT ALKORBRIGHT dakbaan en een zwartkleurige dakbaan loopt op tot 59%. Dit betekent in realiteit een temperatuurverschil tot 45°C ter hoogte van de dakbaan. Hierdoor zal de RENOLIT ALKORBRIGHT dakbaan enerzijds minder warmte afgeven aan de directe omgeving maar zal de dakbaan anderzijds zelf ook minder onderhevig zijn aan temperatuurschokken. Bij een gelijke UV belasting kan dit leiden tot een verhoogde levensduur.

Reflectie en temperatuur ALKORBRIGHT

Deze koelere temperatuur zorgt ervoor dat de dakbaan minder warmte kan afgeven aan de omgeving en op deze manier het rendement van eventuele fotovoltaïsche systemen die op de dakbaan worden aangebracht positief beïnvloeden.

De positieve invloed op het binnenklimaat van het gebouw

Door de lage absorptie van de zonnestraling zal de warmte meer tijd nodig hebben om het gebouw binnen te dringen. Binnen het gebouw zal de piektemperatuur minder snel bereikt worden en bovendien minder hoog zijn.

Vooral tijdens de zomer, en extra nog in de meer zuiderse landen, zullen de airco kosten hierdoor gevoelig lager liggen.

RENOLIT ALKORBRIGHT
RENOLIT ALKORBRIGHT
Logo CRRC - Cool Roof Rating Council

De RENOLIT ALKORBRIGHT dakbaan is opgenomen in de lijst van zonreflecterende materialen van het "CRRC".  De "Cool Roof Rating Council" is een onafhankelijke Amerikaanse organisatie die op een objectieve manier een lijst opmaakt van al de zonlicht reflecterende materialen. 
Met een reflectie van 91% is RENOLIT ALKORBRIGHT de dakbaan met de hoogste reflectie.  Meer informatie vindt u op www.coolroofs.org