De combinatie met zonnepanelen

Witte dakbaan in combinatie met zonnepanelen
Witte dakbaan in combinatie met zonnepanelen

Er is een positief verband tussen het rendement van fotovoltaïsche cellen (PV- cellen) en de zonnereflectie van de dakbaan waarop ze geplaatst worden.

Het effect op het rendement is tweedelig:

Een klein deel van de zonne-energie die door de PV cellen omgezet wordt, is afkomstig van de door het dak weerkaatste straling van de zon.
Algemeen wordt aangenomen dat dit aandeel ongeveer 1% is voor oppervlaktes waarvan het albedo* 0.2 is.
Voor dakoppervlaktes met een albedo van meer dan 0.8, zoals onze RENOLIT ALKORBRIGHT dakbaan, kan dit aandeel van energie oplopen tot 4 à 5 %. In de realiteit komt dit neer op een verhoogd elektriciteit rendement van 3 à 4% ten opzichte van daken met een lage zonnereflectie.

Daarnaast zal een hogere temperatuur van het dakoppervlak een negatieve invloed hebben op het rendement van kristallijne silicone cellen.
Een stijging van 2°C gaat gepaard met een verlaging in rendement van ongeveer 1%. Een witte reflecterende dakbaan zoals onze RENOLIT ALKORBRIGHT zal leiden tot een lagere luchttemperatuur rond de photovoltaïsche modules. Wat dus zal leiden tot een verhoogd rendement van de PV cellen.
 
*Albedo of weerkaatsingsvermogen van een oppervlakte is de verhouding tussen de gereflecteerde straling en de inkomende straling. 
 

Zowel voor nieuwbouw als bij een gedeeltelijke renovatie van het dak is de RENOLIT ALKORBRIGHT dakbaan één van de meest aangewezen ondergronden voor uw solar installatie.