Ecology

RENOLIT ondersteunt VinylPlus

Logo VinylPlus

VinylPlus is de naam van het vernieuwde, tienjarige programma waarbij de Europese PVC-Industrie vrijwillige verbintenissen (Voluntary Commitment) aangaat inzake Duurzame Ontwikkeling. Het VinylPlus-programma is tot stand gekomen via een open dialoog met alle stakeholders, waaronder de industrie, NGO's, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en PVC gebruikers.

Vijf grote uitdagingen werden aangemerkt op basis van de The Natural Step System Conditions for a Sustainable Society (www.thenaturalstep.org).

Aan het programma nemen de 27 Lidstaten van de Europese Unie deel, plus Noorwegen en Zwitserland.

De 5 uitdagingen zijn :

  1. Beheer met controlled-loop 
  2. Uitstoot van organische chloorverbindingen
  3. Duurzaam gebruik van Additieven
  4. Gebruik van duurzame energie
  5. Bewustwording inzake Duurzaamheid

RENOLIT is één van de bedrijven die VinylPlus ondersteunt. 

Voor een nadere beschrijving van de projecten en activiteiten verwijzen wij graag naar www.vinylplus.eu.