Ecology

MRPI

MRPI document

Milieu Relevante Product informatie (MRPI) is een erkend kwaliteitskeurmerk waarmee een producent betrouwbare milieu-informatie over zijn product kan declareren en communiceren. 
MRPI sluit volledig aan bij de Nationale Bepalingsmethode Milieuprestatie van gebouwen en GWW werken zoals in beheer bij SBK en zoals aangewezen door het Bouwbesluit voor de verplichte milieuprestatieberekening.

De MRPI data kan 1:1 worden opgenomen als getoetste data in de Nationale Milieudatabase. Alle relevante duurzaamheidkeurmerken zoals BREAAM en GPR op gebouwniveau rekenen met deze data, met MRPI sluit u hier naadloos bij aan.

MRPI is daarnaast aangesloten bij het Europese ECO platform waardoor u ook eenvoudig aansluiting kunt krijgen tot andere Europese systemen voor milieudeclaraties van bouwproducten. MRPI staat voor het vergelijken van duurzaamheid op gebouwniveau zodat materialen integraal worden beoordeeld op functionele en andere prestaties.