Yderligere oplysninger

Downloads

Service

 
Installation

Installering af RENOLIT ALKORTOP

RENOLIT ALKORTOP Installering

RENOLIT ALKORTOP produktserien omfatter en række forskellige membraner, som kan installeres enten ved mekanisk fastgørelse, limning eller løst udlagt under ballast. RENOLIT ALKORTOP tagdækning varmluftsvejses med enten håndapparat eller med automatisk svejsemaskine.

Egnede TPO tagtilbehør (hjørner, rørgennemføringer, kanter etc.) er tilgængelige for professionel færdiggørelse af detaljer.

Resultatet er en homogen tagflade hvor svejsesømmene er stærkere end membranen selv.

RENOLIT ALKORTOP bør kun installeres af RENOLIT-godkendte installatører. RENOLIT ALKORTOP kan installeres hele året og er egnede for størstedelen af de kolde og varme klimaer. Særlig opmærksomhed er påkrævet i fald, at de vejrmæssige eller omgivelsesmæssige forhold influerer på installationen.