Yderligere oplysninger

Service

 

FORDELE

Produktion af ilt

Grønne tage bidrager til en forbedret luftkvalitet, isæt i de urbane miljøer hvor kvaliteten af udeluften ofte er utilfredsstillende. Vegetationen på tagfladen omdanner CO2 til ilt og absorberer desuden forurenede partikler i luften.

Forbedret lydisolering

RENOLIT ALKORGREEN systemet giver en fremragende dæmpning af lyd. Grønne tage kan være meget effektive i reduktion af støj inde i bygningen fra haglvejr og kraftig regn etc.

Reduktion af forbrug til opvarmning og køling

Et grønt tag bidrager med en ekstra isolering og en bedre udnyttelse af energien. På grund af de isolerende egenskaber har RENOLIT ALKORGREEN tage stor indflydelse på temperaturen i bygningen, og bidrager herved til en reduktion af forbruget af energi til opvarmning om vinteren og til køling om sommeren.


Nye miljøer for fauna og flora

Et levende tag bringer naturen ind i byerne og industriområderne. Det skaber en biologisk mangfoldighed som forhindrer visse dyrearter fra at forsvinde fra det urbane miljø.
Desuden tilbyder grønne tage et funktionelt rum til leg og afslapning for beboer i etageejendomme. Det grønne tag erstatter den have man ofte må undvære i byen. 
    
    

Reduktion af regnvandsafvanding

Grønne tage absorberer store mængder regnvand og hindrer herved, at regnvand ledes direkte i afløb og kloaker: I tilfælde af kraftig regn, forsinkes afledningen gennem afløb og kloak markant, hvilket betyder et reduceret pres på kloaksystemer, overløbsbassiner etc.   
    

Forlænger levetiden af tagdækningen

Grønne tage beskytter den underliggende tagdækning effektivt mod UV- og IR-nedbrydning, ozon, ekstreme temperaturudsving, gennemhulning og andre fysiske skader. RENOLIT ALKORGREEN systemet kan derfor forlænge levetiden på tagmembranen markant og herved udskyde bekostelige udskiftninger af tagdækningen samt reducere vedligeholdelsesomkostninger.