Ecology

VinylPlus - Den Frivillige Forpligtelse

VinylPlus certificate 2015
VinylPlus Sammendrag 2015

VinylPlus er den europæiske PVC-industris fornyede Frivillige Forpligtelse til bæredygtig udvikling. VinylPlus-programmet er udviklet gennem åben dialog med interessenter og gør rede for fem hovedudfordringer i forbindelse med bæredygtighed, som er identificeret på basis af The Natural Step’s (TNS) systembetingelser for et bæredygtigt samfund (www.naturalstep.org).

Det regionale anvendelsesområde af programmet er EU plus Norge og Schweiz.

Udfordring 1: Styring af lukket kredsløb

Vi vil arbejde henimod en mere effektiv brug og kontrol af PVC gennem hele dets livscyklus.

Udfordring 2: Emissioner af organiske klorforbindelser

Vi vil hjælpe med at sikre, at bestandige organiske forbindelser ikke ophober sig i naturen, og at andre emissioner reduceres.

Udfordring 3: Bæredygtig brug af tilsætningsstoffer

Vi vil bedømme brugen af PVC-tilsætningsstoffer og arbejde for mere bæredygtige tilsætningssystemer.

Udfordring 4: Bæredygtig brug af energi

Vi vil hjælpe med at minimere klimapåvirkningerne ved at reducere energi- og råmaterialeforbrug, med muligt sigte på at tilstræbe brug af fornybare ressourcer og tilskynde til bæredygtig innovation.

Udfordring 5: Fokus på bæredygtighed

Vi vil fortsætte med at sætte fokus på bæredygtighed ned gennem værdikæden – bestående af interessenter inden for og uden for industrien – for at accelerere vores bæredygtighedsudfordringer.

Dette sammendrag opsummerer VinylPlus’ fremskridt og resultater for hver af de fem udfordringer opnået i 2014. Alle de rapporterede informationer er blevet uafhængigt revideret og attesteret af tredje part. Udgifter for VinylPlus i 2014, inklusive EuPC1 og dets medlemmer beløb sig til ca. 43 mio. kr.

For detaljerede beskrivelser af projekterne og aktiviteterne, se venligst: www.vinylplus.eu